WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури - Реферат

Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури - Реферат

Нами розроблено модель урочної діяльності з формування навичок фізичного самовдосконалення в учнів 5-12 класів, яка, відповідно до кожного з рівнів, відображає дидактичне наповнення навчального процесу з фізичної культури за такими його складовими: блок педагогічних завдань; пріоритетні принципи навчання; пріоритетні методи навчання; форми організації діяльності учнів; типи уроків.

З орієнтацією на зміст моделі розроблено технологію формування в учнів навичок фізичного самовдосконалення, яка включає в себе такі складові: технологічна картка з реалізації зазначеної технології за тематичними модулями програмового матеріалу (зразок – таблиця 3); плани-схеми проведення уроків різного типу; рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів (зразок – таблиці 4,5); картка аналізу уроку за фактором активності учнів.

Наводимо методичні рекомендації педагогам щодо оцінювання навчальних досягнень учнів за рейтинговою системою (на прикладі програмового навчального матеріалу для учнів 7 класу).

Рейтинговий підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів дозволить активізувати кожного не лише під час виконання контрольних навчальних нормативів, а й у процесі інших видів та форм діяльності, пов'язаних з виконанням вправ, індивідуальним самовдосконаленням.

До змісту таблиці 4 включено таке: форми та види активності учнів; кількість очок; коефіцієнт складності; максимальна кількість очок; штрафні очки. Форми та види активності відображають найбільш значущі компетенції учнів, які є актуальними під час вивчення матеріалу навчальної програми за тематичним модулем. За успішну реалізацію кожної форми та виду активності учневі нараховується певна кількість очок (графа 2). Означена кількість очок є мінімальною. Кожна форма та вид активності мають певний коефіцієнт складності, показник якого залежить від різних факторів, зокрема таких:

- виконання вимог готовності до уроку, тобто носіння спортивної форми: учень, який прийшов на урок у спортивній формі, отримує до власного рейтингу 2 очки. Якщо тематичний модуль триває 23 уроки, тоді в сумі учень отримає 46 очок. Отже, за зазначеною формою активності провідним фактором є готовність учня до уроку;

- інші види активності учнів (2-12) − це певні завдання, які виконуються учнями за розробленим алгоритмом (дидактичною карткою). Мінімальна кількість очок – це відповідна кількість вправ або завдань, які потрібно обрати із запропонованої картки чи скласти самостійно. Коефіцієнт складності – це рівень сформованості в учня навичок самовдосконалення під час реалізації конкретного завдання. Вчитель розподіляє клас на підгрупи за різними видами диференціації та надає можливість учням провести зі своїми товаришами зазначений комплекс вправ або виконувати певне завдання за алгоритмом. При цьому необхідно обумовити тривалість виконання комплексу (завдання), кількість вправ, які учень має включити до комплексу, та їх дозування, зони активності підгрупи учнів. У разі, якщо учень (лідер) провів комплекс вправ (завдання) грамотно, відповідно до вимог, визначених учителем, сума очок за це завдання помножується на "4". Якщо були незначні помилки – на "3". Значна кількість помилок – коефіцієнт "2". Якщо учень виконував усі вправи разом із товаришами, повторюючи їх за ними, – коефіцієнт "1";

- вид активності учнів №13 − участь у змаганнях. Це можуть бути будь-які змагання (під час уроку, шкільні, районні тощо). Головна умовою є те, щоб вони співвідносилися із темою, за якою здійснюється оцінювання. Дозволяється участь у змаганнях у різних статусах (учасник, уболівальник, фотокореспондент, помічник, суддя тощо);

- останні види активності учнів (14, 15) – це тестові вправи, за якими визначається рівень розвитку в учня певної фізичної якості. За покращення попереднього результату під час виконання певного тесту учень отримує 1 очко. В разі, якщо його результат відповідає другому рівню компетентності за державною навчальною програмою, – 2 очка. Однак, якщо учень знизив власний результат, до суми його рейтингу нічого не додається.

Штрафні очки нараховуються лише за один компонент – вимоги до носіння спортивної форми. В разі, якщо учень прийшов на урок без форми, від суми його власного рейтингу віднімається 2 очка. До виконання завдань вчителя на уроці такий учень не допускається, що усуває можливість підвищити власний рейтинг саме на цьому уроці.

Упродовж засвоєння теми кожному учневі нараховуються очки за вищезазначені форми та види активності. Кожен учень має право бачити власний рейтинг та порівнювати його з показниками своїх товаришів.

Після закінчення вивчення теми усі очки додаються. Оцінка до журналу виставляється в балах, які подано у таблиці 5. Наприклад, якщо учень набрав 61 очко, до журналу вчитель виставляє 2 бали; якщо 261 очко – 10 балів. За сумою очок учитель визначає рейтинг кожного учня в класі (місце за найбільшою кількістю очок).

Пропонуємо також учителям інструкцію з розрахунків показників перевідної таблиці для виставлення оцінок учням у класний журнал за сумою рейтингових очок.

1. Щоб учневі отримати оцінку "1", яка виставляється у класний журнал, потрібно бути присутнім у спортивній формі хоча б один урок. Так з'являється в таблиці мінімальна кількість очок за рейтингом – 2 (лівий крайній стовпчик таблиці).

2. Максимальна кількість очок, які учень може напрацювати за тематичним модулем, зазначається в лівому крайньому стовпчику таблиці.

3. Зазначаємо показник рейтингової суми, з якого починається другий рівень навчальних досягнень учнів (оцінка "4"). Цей показник має співпадати з показником мінімальної кількості очок у таблиці "Перелік видів активності учнів" - "Разом".

4. Визначаємо показники, з яких має починатися третій і четвертий рівні навчальних досягнень учнів. Для цього потрібно поділити максимальну кількість очок, яка відповідає оцінці "12" на три (рівні ІІ, ІІІ, ІV). Цей показник потрібно додати до показника мінімальної кількості очок (до оцінки "4"). Отримаємо показник, який має співвідноситися з оцінкою "7" (початок ІІІ рівня навчальних досягнень). До показника з оцінки "7" додаємо величину, яка була отримана після поділу максимальної кількості очок. Цей показник буде співвідноситися з оцінкою "10" (початок ІV рівня навчальних досягнень учнів).

5. Визначаємо середній показник для ІІ рівня навчальних досягнень учнів (оцінка "5"). Для цього визначаємо середнє арифметичне для суми показників для оцінок "4" та "6". Отриманий показник співвідносимо з оцінкою "5". Таким чином здійснюємо розрахунки для показників за оцінками "7" та "9"; "10" та "12".

6. Праворуч і ліворуч у графах таблиці за показником "Кількість очок" виставляємо межі цифрових показників, якщо для цього є необхідність.

Таблиця 3

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ УЧНІВ 7 КЛАСІВ (ЕК – 7 "б")

МОДУЛЬ №2 – "ЕЛЕМЕНТИ СПОРТИВНИХ ІГОР. ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ"

ЗАВДАННЯ:

- сприяти збагаченню рухового досвіду учнів за допомогою опанування елементів спортивних ігор та методик оздоровчих систем;

- надавати учням знання про особливості розвитку фізичних якостей;

- забезпечити розвиток пізнавальних здібностей учнів з питання самовдосконалення власних психофізичних кондицій;

- визначити умови засвоєння учнями організаційних навичок під час різних видів діяльності.

3 години на тиждень: вівторок; четвер; п'ятниця

Типи уроків

№№ уроків

Дата уроків

№№ уроків

Дата уроків

№№ уроків

Дата уроків

Разом годин

Інструктивно-ознайомчий урок

25

04.11.08

37

04.12.08

2

31

20.11.08

43

18.12.08

2

Урок - лабораторна робота

26

06.11.08

38

05.12.08

2

32

21.11.08

44

19.12.08

2

Урок "Сам собі тренер"

27

07.11.08

39

09.12.08

2

33

25.11.08

45

23.12.08

2

Урок - ігровий турнір

28

13.11.08

40

11.12.08

2

34

27.11.08

46

25.12.08

2

Урок - конкурс

29

14.11.08

41

12.12.08

2

35

28.11.08

47

26.12.08

2

Урок "Лідер"

30

18.11.08

42

16.12.08

2

36

02.12.08

1

Разом годин:

23


 
 

Цікаве

Загрузка...