WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії - Реферат

Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії - Реферат

Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії

У сучасних умовах оновлення системи національної освіти, в основі якої – особистісно зорієнтований підхід до дитини, важливе значення має психологізація освітнього середовища, оскільки навчально-виховний процес не прирівнюється лише до передавання відомостей про основи наук або життя, забезпечуючи здобуття учнями академічних знань. Загальноосвітній навчальний заклад, будучи початковим соціальним інститутом, повинен готувати школярів до життя. Тому з кожним роком все більше актуальними стають можливості психології, необхідність її практичного застосування в організаційному розвитку освітнього закладу.

Гармонійно розвиненому суспільству не байдуже, яким буде громадянин: лише висококваліфікованим ремісником чи, крім здобуття фахової підготовки, він стане інтелігентною, вихованою людиною. Для сучасного суспільства оптимально саме в системі освіти, за допомогою її змісту та форм, впливати на психологічні засади розвитку навчального закладу, формування юної особистості.

Києво-Святошинська районна класична гімназія є одним із закладів, в якому, працюючи з обдарованими дітьми, формують компетентну творчу особистість. Більшість дослідників сходяться на думці, що обдарованість означає поєднання у людини розвинених здібностей. Для прикладу, Р.С.Нємов так визначає обдарованість: поєднання різних високо розвинених здібностей, зокрема здібності до різних видів діяльності називають обдарованістю".

У Києво-Святошинськiй районній класичній гімназії на основі профільно-орієнтованих програм освіти і виховання здійснюється всебічний розвиток учнів, їх фахово-професійна орієнтація на здобуття майбутньої професії. Тому в закладі освіти психологічна служба послідовно вибудовує свою роботу відповідно до нових вимог сучасної освіти обдарованої дитини; надає необхідну професійну увагу кожній дитині; допомагає вчителям визначити форму і зміст роботи з кожним учнем з тим, щоб забезпечити всебічний розвиток школяра з урахуванням його можливостей, унікальності та самобутності. Психологічна служба має у своєму розпорядженні 2 кабінети психолога (початкова та середня школи), тренінгову залу, кімнату психологічного розвантаження. На сьогодні психологічна служба налічує п'ять працівників, між яким чітко розподілені обов'язки; водночас вони тісно співпрацюють один з одним для покращення психологічного клімату в закладі. Цього року було також створено кафедру психології.

Обдарована дитина – національне надбання держави, запорука матеріального, культурного та морального прогресу будь-якого суспільства. Тому в закладі створено цілісну систему психологічного супроводу навчання та виховання обдарованої дитини. К.Д.Ушинський стверджував: "Якщо хочеш виховати людину всебічно розвинену, то треба, перш за все, пізнати її всебічно".

У закладі навчаються обдаровані учні з різних шкіл району, які попередньо успішно склали випробувальні іспити. Загальновідомою є істина про те, що коли змінюється середовище, в якому навчається дитина, змінюються її уявлення про себе, свої творчі можливості. Потреби часу передбачають, щоб зміни у ставленні дитини до власного „Я" були позитивними. Для цього наставникам потрібно допомогти дитині пізнати себе, інших людей; навчити її відчувати власний стан, аналізувати поведінку, адекватно оцінювати реальні успіхи, запобігати невдачам з психологічного дисбалансу між власним внутрішнім світом і зовнішнім впливом на дитину.

У роботі психологічної служби гімназії визначено мету, завдання, засоби досягнення поставлених завдань:

Мета діяльності зазначеної служби: всебічне дослідження особистості дитини з метою її гармонійного розвитку, усвідомленого вибору майбутньої професії.

Завдання полягають у такому:

- виявлення і розвиток задатків та здібностей кожного учня;

- збільшення стійкості дітей у ситуаціях „мінливості" суспільства;

- допомога у практичному застосуванні здобутих знань;

- підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівнів учнів.

Особливого значення в гімназії набуває розвиток здатностей творчих учнів до саморегуляції, вироблення гнучкості мислення, його нешаблонності.

Для забезпечення досягнення поставлених цілей психологічною службою гімназії розроблено психологічну методологію роботи з обдарованою дитиною, а також – психологічну модель обдарованої дитини, випускника гімназії; чітко визначено завдання психологічної служби з використання потенційних можливостей класичної гімназії у формуванні розвиненої творчої особистості. Ці можливості дуже великі, а саме:

1. Органічне поєднання процесу навчання та виховання, спрямоване на краще розуміння дитиною власної особистості, розвиток уміння практично застосувати здобуті знання.

2. Створення умов для проведення навчання та виховання гімназистів відповідно до положень особистісно орієнтованої освіти.

3. Моделювання умов, максимально наближених до реального майбутнього життя.

4. Спрямованість навчально-виховного процесу на формування життєвих компетенцій гімназистів.

Психологічний супровід обдарованої дитини здійснюємо за двома основними напрямами:

1. Практична робота психолога з учнями, батьками, педагогічним колективом навчального закладу:

- психодіагностика різних сфер обдарованості учня;

- консультування кураторів, учителів, учнів та батьків щодо психологічної структури особистості;

- моніторинг і прогностика індивідуального розвитку обдарованої дитини;

- психолого-розвивальна робота з обдарованими дітьми за результатами діагностування;

- психологічна адаптація до навчання та життєвої діяльності;

- формування соціально-корисних життєвих перспектив.

2. Навчальний процес, який здійснюється на уроках з психології за авторською програмою психолога гімназії „Основи психології" за розділами:

1 клас гімназії (5-й загальноосвітньої школи) – „Загальні основи психології особистості";

2 клас гімназії (6-й загальноосвітньої школи) – „Пізнавальна діяльність";

3 клас гімназії (7-й загальноосвітньої школи) – „Психологія людських взаємин";

4 клас гімназії (8-й загальноосвітньої школи) – „Психологія соціальних відносин";

5 клас гімназії (9-й загальноосвітньої школи) – „Психологія конфлікту";

6 клас гімназії (10-й загальноосвітньої школи) – „Психологія інтимних відносин";

7 клас гімназії (11-й загальноосвітньої школи) – „Індивідуальність".

Інтерактивний характер навчального процесу в гімназії передбачає використання гімназійного соціуму як лабораторії, в якій відбувається процес пізнання. Працюючи в життєвій лабораторії, дитина самостійно з великим задоволенням робить ту справу, яку вона обрала, тобто є дослідником. Вона не тільки вивчає основи психології, а й здійснює дослідження власної особистості на практиці.

Після першого класу гімназії дитина має знання про особливості своєї нервової системи, свій характер, здібності, нахили, волю та гамму власних емоцій.

У другому класі гімназії учні вивчають особливості своєї пізнавальної діяльності, а саме: сприйняття, увагу, пам'ять, мислення, уяву, мовлення.

Далі, у третьому класі, гімназисти вивчають і порівнюють індивідуальні особливості спілкування, стиль спілкування, вивчають мову тіла, вчаться слухати і говорити.

Четвертий рік навчання за курсом "Основи психології" забезпечує гімназистам набуття досвіду про соціальні відносини, про самопочуття людини у групі, власний статус у міжособистісних відносинах, про лідерство та ефективність групової діяльності.

У п'ятому класі гімназії учні вивчають таке важливе поняття, як конфлікт, його причини, наслідки, способи вирішення.

У шостому класі гімназії учні засвоюють нове про дружні відносини, кохання, шлюб, сімейні відносини, основи сексології; у сьомому класі під час засвоєння розділу "Індивідуальність" розкривається сутність поняття "індивідуальність", гімназисти створюють власну модель та модель навколишнього світу, розглядають стереотипи поведінки, вивчають поняття "стрес", систему психологічних захисних механізмів людини.

Варто зазначити, що паралельно з курсом "Основи психології" у п'ятому гімназійному класі (9 клас загальноосвітньої школи) проводиться профорієнтаційна робота, що базується на вже здобутих дитиною знаннях про свою особистість. Здобуті знання систематизуються, доповнюються профорієнтаційними методиками та індивідуальними або груповими консультаціями психолога. Останніми роками впроваджуються також індивідуальні картки учнів, у які вони самостійно вписують відомості про себе, а потім роблять певні висновки, приймають рішення про подальше навчання з урахуванням власних бажань і можливостей. Отже, наприкінці п'ятого гімназійного класу учні мають можливість зробити усвідомлений вибір своєї майбутньої професії та прийняти рішення про зміст подальшого навчання. Тобто гімназисти разом з батьками обирають ті напрями і ті галузі, в яких вони будуть мати можливість найкраще себе реалізувати.

Важливим підґрунтям психологічного супроводу є спрямованість на власні потреби дитини, які є актуальними для неї в даний час, важливими нині, а не в майбутньому. На цих засадах побудовано парадигму психологічного супроводу в навчальному закладі, а саме:

- наукове психолого-методичне забезпечення;

- створення соціально-психологічних умов для успішного психологічного розвитку учнів в умовах гімназійної взаємодії;

- творчий розвиток внутрішнього світу кожної дитини, пріоритетність її потреб, цілей, перспективність її розвитку;

- психологічне поєднання основних напрямів роботи – учень, учитель, батьки.

Неможливо говорити про обдарованість дитини, не враховуючи процесів, які є психологічною основою її формування, та умов, за яких формується життєва компетентність учня на основі сучасних технологій. Отже, творчій діяльності учня сприяє насамперед психологічне здоров'я гімназиста, що забезпечує нормальний розвиток природних здібностей дитини.


 
 

Цікаве

Загрузка...