WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи - Реферат

Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи - Реферат

Високий рівень мовно-літературної компетентності учнівської молоді, на нашу думку, забезпечує також профілізація навчання у старшій школі. У Державному стандарті базової й повної загальної освіти, Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, Концепції профільного навчання в старшій школі передбачено відновлення змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності, оволодіння якими допоможе учням школи вирішити питання професійного вибору і оптимального життєздійснення в соціумі у майбутньому. Формування компетентностей особистості (компетентність – поінформованість, обізнаність, здатність до вияву) є однією із найбільш актуальних проблем сучасної освіти.

Увагу до мовленнєвого розвитку учнів, точніше – до їхніх комунікативних компетентностей – привертає й Концепція мовної освіти України, яка орієнтує на виховання національно-мовної особистості, громадянина, людини, яка шанує українську мову як державну, дбає про належний рівень своєї мовної культури.

У процесі впровадження профільного навчання української мови і літератури (водночас з реалізацією інших особливостей такого навчання) як необхідне і методично виправдане вважаємо систематичне вдосконалення вмінь учнів, що становлять основу комунікативних компетентностей. Тому як учитель-словесник під час навчальних занять велику увагу приділяю максимальному використанню засобів мови для сприймання й створення власних висловлювань, розвитку вміння встановлювати й підтримувати контакт (діалог) зі співрозмовником, правильному формулюванню запитань і чітким відповідям на них, аргументованому доведенню власних думок, активній участі у дискусіях, дебатах.

Ефективною для формування комунікативних компетентностей учнів – обдарованих дітей – є технологія розвитку критичного мислення, що виражається в умінні визначати проблему та наявність підтексту, перевіряти використані дані, аналізувати твердження, співставляти і враховувати альтернативні погляди, синтезувати набуті знання, приймати оптимально правильні рішення, складати висловлювання відповідно до ситуації спілкування тощо [11].

Досвідом показує, що реалізація на уроках української мови і літератури технології розвитку критичного мислення забезпечує розвиток і саморозвиток обдарованої особистості, сприяє формуванню у неї високого рівня комунікативних компетенцій, міцному засвоєнню програмового матеріалу. Адже переважна більшість школярів викладений педагогом матеріал сприймає автоматично, бо знання вчителя для них – висота досконалості, всеобізнаності. Діти на уроці, скажімо, в авторитарного учителя не вміють і не мають можливості мислити критично, їм просто не надається така можливість – висловлювати свої думки, погляди, тим більше – заперечення, незгоду тощо.

Обов'язково у практиці урочної діяльності вчителя повинні плануватися і максимально використовуватися ситуації активної участі школярів, під час яких вони би вчилися вільно розмірковувати, робити припущення, установлювати очевидність або безглуздість прочитаного, сказаного чи почутого, відчувати відповідальність за власні переконання. Постійне застосування технологій розвитку критичного мислення на уроках української мови і літератури у профільних класах сприяє формуванню навичок критичного мислення і мовлення учнів, розвитку їхніх творчих здібностей, умінь легко і доцільно оперувати мовними й літературними категоріями, будувати власні судження на наукових доказах тощо.

Заслуговує на увагу і ефективне застосування технології "Створення ситуації успіху", в основі якої – "особистісно зорієнтований підхід до процесу навчання і виховання" [2, с.22]. За визначенням психологів, ситуація успіху – це суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. Завдання учителя полягає в тому, щоб надати кожному зі своїх вихованців можливість пережити радість досягнення, усвідомити свої можливості, повірити в себе.

Доречно і методично виправдано на уроках приділяти максимум уваги самостійності учнів та їхній творчій активності, використовуючи спеціальні прийоми розвитку творчого мислення. Цьому сприяють вправи на знаходження оригінальних варіантів виконання завдань, проведення дослідницької роботи з тієї чи іншої міні-теми. Розвитку творчої обдарованості сприяє також створення проблемних ситуацій, знаходження оригінальних суджень. Учителеві необхідно вибудовувати навчальний процес у такий спосіб, щоб учні заглиблювалися у атмосферу пошуку, вирішували поставлені проблеми на основі порівняння та зіставлення.

Висновки. Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Юна наукова еліта України – це її гордість, честь і світова слава та велич, це розумовий потенціал Української держави, який прокладатиме дорогу українському суспільству до вершин світового прогресу. Тому сучасна школа несе і постійно повинна нести величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, а, отже, в діяльності кожного навчального закладу системи загальної середньої освіти повинні забезпечуватись психолого-педагогічні і методичні фактори оптимального та ефективного формування і розвитку обдарованих школярів.

Проаналізувавши психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми учителя української мови та літератури в умовах загальноосвітньої сільської школи, логічним, на наш погляд, буде визначення таких їх складових:

– ґрунтовне розуміння педагогічними працівниками психологічних ознак обдарованих особистостей, які мають природну потребу у своєчасному виявленні здібностей, у їх реалізації і підтримці вчителями і батьками;

– створення психолого-педагогічних умов для виявлення творчого потенціалу обдарованої дитини;

– ефективними формами роботи із обдарованими школярами у масовій сільській школі є особистісно зорієнтований урок, на якому максимально має використовуватися проблемне навчання, дослідницький метод навчання; залучення здібних школярів до роботи у МАН України;

– розвитку обдарованості учнів сприяє гуманітарна профілізація навчання у старшій школі, що ґрунтовно поглиблює учнівські знання, формує у старшокласників комунікативні компетентності, та оптимальне впровадження педагогічної технології "Створення ситуації успіху".

"Дитяча обдарованість постає перед нами як одне із найцікавіших явищ природи і традиційно займає одне із провідних місць у педагогічній та психологічній науках", – так яскраво охарактеризував учнівську обдарованість О.В.Заболотний [10, с.37] та, додаємо, має бути належно сприйнята і розвинена в освітньому середовищі.

Список використаної літератури

1. Вєліканова А. Обдаровані діти – хто вони? / А.Вєліканова // Психолог. – 2006. – №42. – С. 18-21.

2. Єфімова І. Педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" та інтерактивні методи перевірки знань / І.Єфімова // Українська мова та література в школі. – 2009. – №20. – С.22.

3. Заболотний О.В. Як знаходити знання. Організація науково-пошукової дослідницької діяльності учнівської молоді / О.В.Заболотний // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. – 2003.– №2. – С.94-106.

4. Іванова Л.І. Школа та шкільний учитель в системі Малої академії наук / Л.І.Іванова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №7. – С.13-16.

5. Комісарова С. Робота з обдарованими дітьми / С.Комісарова, Д.Ведмеденко, М. Білогірна // Психолог. – 2006. – №25-28. – С.57-81.

6. Лоткова І.В. Плекаймо обдарованість / І.В.Лоткова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №11-12.

7. Нижник Г. Авторська корекційно-розвивальна програма для обдарованих дітей / Г.Нижник, Н.Барабаш, О.Куравський // Психолог. – 2006. №25-28.

8. Остапчук В. Обдаровані діти. Які вони? / В.Остапчук // Шкільний світ. – 2009. – №19. – С.9-10.


 
 

Цікаве

Загрузка...