WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи - Реферат

Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи - Реферат

Зазвичай, "манівці", навчаючись у ВНЗ, успішно демонструють креативність у наукових пошуках і отримують непогані результати. Звичайно, не всі вони стають науковцями, але, віримо, в майбутньому дорослому житті будуть особистостями, здатними до непересічних рішень, стануть спеціалістами-професіоналами, яким притаманне творче мислення. Важливим і цінним є те, що й учні зі свого шкільного членства і наукової діяльності в МАН виносять колосальну корисність. Наводжу відгуки колишніх моїх учнів, успішних членів МАН України.

Як в умовах сільської масової школи виростити й підняти до істотних наукових висот обдаровану дитину? На нашу думку, все починається зі шкільних уроків, із психолого-педагогічних учительських спостережень за здібними учнями з метою виявлення обдарованості, перших навчальних занять, скажімо, ще в п'ятому класі, під час яких учителю-словеснику доводиться бути приємно здивованим, коли учорашній учень початкової школи впевнено відповідає на найбільш складне для певного віку запитання. Поступово, крок за кроком, в учителя-предметника складається система різноманітних форм і методів роботи у процесі викладання предмета для розвитку обдарованої дитини.

Безперечно, вагоме значення у системі роботи з формування обдарованої дитини має особистісно зорієнтований урок, на якому учитель створює умови для самореалізації, самоактуалізації учня, витримує єдність методичних компонентів (інтерактивних методик, методу проектів, діалогізації навчального процесу, застосовуючи індивідуальні, групові, парні форми роботи), що забезпечує мотивацію навчальної діяльності учнів, дає змогу визначити і виразити кожному із них власні потенційні можливості. Приєднуємося до думки Л.І.Іванової, що "ключовим у цьому процесі є урок, бо на ньому відбувається все найголовніше: навчання, формування ідеалу, виявлення здібностей дитини та спрямування їх розвитку" [4, с. 23].

Для цього на уроках використовуємо проблемний метод як активне навчання, бо "саме він вчить думати логічно, науково, активізує роботу думки, формує не просто знання, а знання-переконання, які є основою для формування наукового світогляду, формує в учнів елементарні навички пошукової дослідницької діяльності" [10, с.40]. Отже, урок є ключовим компонентом у діяльності учителя, спрямованій на творчий розвиток здібного учня, бо саме на уроці відбувається все найголовніше: здійснюється навчання, у процесі якого виявляються й розвиваються здібності дитини, виховується ціннісний ідеал, формується прагнення до самостійного пошуку.

Варто пам'ятати, що саме на уроках обдарована дитина отримує важливу самоосвітню компетенцію, яка виховує внутрішню дисципліну, відсутність страху перед аудиторією, будь-якою роботою, вміння самоорганізуватися, планувати свою діяльність, обирати власні способи вирішення проблем і давати об'єктивну самооцінку своїм здобуткам. На навчальних заняттях відбувається і перше виявлення творчого потенціалу обдарованої дитини, з'являється зацікавленість предметом, що потім приведе її до відповідної наукової діяльності. Саме на уроках та готуючись до них учні проводять перші міні-дослідження, набувають перші навички самоконтролю на основі введення учителем у структуру заняття ситуацій самооцінювання і взаємооцінювання. Та й індивідуалізовані домашні завдання стимулюють такого школяра до роботи з різними джерелами інформації. Слушною є думка О.В.Заболотного про те, що учитель, готуючись до уроків, "повинен прагнути підбирати такі запитання, які можуть викликати протилежні думки, й відповідь на які не лежить на поверхні, а народжується під час дискусії" [10, с.41].

На основі зазначеного вище можна зробити висновок, що обдарована дитина, зокрема і майбутній юний науковець, у загальноосвітній школі формується і розвивається саме завдяки шкільній буденній праці на уроках. І найкраще його знає, розуміє й відчуває вчитель-предметник, який і стає науковим керівником науково-дослідницької роботи учня – члена МАН. За умови такого співробітництва зникає проблема у підготовці школяра до предметної контрольної роботи, адже саме педагог, який навчає, досконало знає сильні й слабкі сторони свого учня, тому й може своєчасно допомогти йому подолати ті чи інші прогалини у знаннях. Таку ситуацію психологи вважають найкомфортнішою, по-перше, тому, що учитель і учень знаходять взаєморозуміння (у них виникає взаємне бажання провести спільне дослідження), по-друге, у такому випадку учень має необмежену довіру до свого вчителя, відчуваючи його підтримку, захист, наставництво, по-третє, дитина не боїться помилитися, експериментує, досліджує, тому що впевнена: її робота буде адекватно сприйнята педагогом.

Для того, щоб учень виявив бажання працювати над науковим дослідженням, у нього необхідно сформувати дослідницьку мотивацію. Тому для членів НТУ потрібно проводити індивідуальні заняття, спрямовані на розвиток інтелектуальних умінь, перед майбутніми дослідниками варто ставити такі завдання, які би допомогли їм по-новому поглянути на власну інтелектуальну діяльність, ерудицію. Крім того, індивідуальні заняття повинні продовжувати діалог між учителем і учнем, започаткований під час уроку.

Велику допомогу шкільний учитель, який працює із обдарованими дітьми, одержує від співробітництва із ВНЗ. Для прикладу, педагоги і юні науковці нашого навчального закладу тісно співпрацюють з викладачами Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди, які надають наукову і практичну допомогу, що сприяє підвищенню якості роботи з учнями та ефективності досліджень школярів. Вважаємо, що процес співпраці обдарованої дитини з науковцем має й велике виховне значення, розвиває її мислення до більш високих рівнів, додає широти світогляду, налаштовує на серйозну і сумлінну працю, адже юний дослідник відчуває себе залученим до особливого процесу – наукового дослідження.

Системність у роботі із обдарованими дітьми щодо розвитку їхніх науково-дослідницьких здібностей забезпечує введення до навчальних планів закладу освіти факультативу "Основи наукових досліджень" [10]. У Жовтневій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів цей спецкурс є постійно діючим; його відвідують його члени НТУ, які працюють над науково-дослідницькими роботами. Впровадження зазначеної програми сприяє розв'язанню таких завданнях: формуванню в учнів ґрунтовних теоретичних знань про сутність науково-дослідницької діяльності, засвоєнню ними методології наукового пізнання, розвитку вмінь підготовки наукових рефератів, статей, доповідей, роботи із науковою та довідковою літературами, ознайомленню з сучасними методами наукових досліджень, а також практичному застосуванню отриманих знань, набутих умінь і навичок під час наукового пошуку, розвитку здатності генерувати нові ідеї, комунікативності тощо.

Ефективною стимулюючою формою підготовки школярів до проведення самостійних наукових досліджень є співпраця із науковими співробітниками музейної мережі міста Переяслава-Хмельницького та інших населених пунктів країни. У коло такого співробітництва входять консультації із проблемних питань, доступ до архівних документів, теоретична допомога. Заслуговує на увагу так звана презентація наукового дослідження у стінах музею, обговорення виступу юного дослідника за участі екскурсоводів і екскурсантів.

Отже, коли юний дослідник має постійного уважного наставника у школі, який використовує педагогічні технології, зорієнтовані на роботу із обдарованими школярами (що передбачає ускладнення змісту навчального матеріалу, збільшення обсягу теоретичної частини, виконання учнями індивідуалізованих завдань, підвищення рівня самостійної роботи), одержує нову інформацію від консультанта-науковця, викладача ВНЗ, знаходить розуміння і допомогу від наукового співробітника музею – це і є умови, які приведуть обдаровану дитину до очікуваного результату – формування її як науковця, розвитку її здібностей і обдаровань, самореалізації і самоздійснення.


 
 

Цікаве

Загрузка...