WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи - Реферат

Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи - Реферат

Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи із обдарованими дітьми в умовах сільської загальноосвітньої школи

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті наголошено, що система загальної середньої освіти повинна забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, різносторонній розвиток у них творчих обдарувань, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості. Аналіз нормативних документів у сфері освіти засвідчує, що проблема обдарованості з кожним роком стає все актуальнішою.

У великих містах, обласних і навіть районних центрах функціонує мережа спеціалізованих навчальних закладів для обдарованих дітей. Проте навчатися в них усі обдаровані діти можливості не мають. Насамперед це стосується школярів сільської місцевості. Тому вчителям сільської загальноосвітньої школи дуже важливо своєчасно виявляти таких дітей, зорієнтовувати навчально-виховний процес на перетворення обдарованої особистості у справжній суб'єкт освітнього процесу. Вчителеві необхідно, використовуючи різні види діяльності з метою розвитку творчих здібностей школярів, враховувати психологічні і фізичні особливості учнів, формувати і підтримувати у них позитивну мотивацію, залучати їх до активної діяльності, навчати самовихованню і самооцінюванню.

Жовтнева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – одна із найкращих сільських шкіл у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області. У навчальному закладі у 2009-2010 навчальному році навчається 229 учнів. Керівником школи впродовж останніх 19 років є досвідчений спеціаліст, керівник нової генерації – Марія Олександрівна Лях. Мету функціонування навчального закладу педагогічний колектив вбачає у формуванні моделі школи нового типу, яка є освітнім осередком, в якому створено необхідні умови для оптимального розвитку кожного учня, зокрема – і профілізації навчання у старшій школі; освітяни працюють над упровадженням проблеми "Створення психолого-педагогічних умов всебічного розвитку учнів та його самовияву". Для вирішення цього вагомого завдання у навчальному закладі діє система пошуку і цілеспрямованого відбору, навчання і виховання творчо обдарованих дітей, модернізуються зміст, методи і форми організації навчально-виховного процесу на основі новітніх концепцій навчання, впроваджується комплекс навчальних програм гуртків, факультативів тощо, спрямованих на задоволення освітніх проблем здібних і обдарованих дітей.

Так, упродовж останніх десяти років у навчальному закладі успішно діє наукове товариство учнів, до складу якого входить здібна молодь 9-11 класів, як добровільне об'єднання школярів. Керують науково-дослідницькою діяльністю обдарованих дітей у різних секціях творчо працюючі, ініціативні вчителі, які створюють сприятливі умови для пошуку, підтримки, розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей, їх самореалізації як творчих особистостей у сучасному суспільстві.

Формами діяльності НТУ є участь його членів у щорічному загальношкільному конкурсі "Учень року", ознайомлення школярів із новітніми досягненнями науки, з науковою та науково-популярною літературою, організація лекцій, консультацій, семінарів з метою засвоєння учнями основ здійснення наукового пошуку, оформлення творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт школярів і подальшого представлення досліджень під час участі у районних та обласних конкурсах-захистах у межах роботи в Малій академії наук України.

Рішення про залучення учнів до науково-дослідницької діяльності у Малій академії наук України було прийняте у навчальному закладі тоді, коли було встановлено високий рівень результативності участі учнів навчального закладу у районному і обласному етапах різноманітних інтелектуальних і творчих учнівських конкурсів і змагань.

Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей, специфіка навчальної і науково-дослідницької співпраці з ними.

Численні дослідження, проведені як у нашій країні, так і за рубежем, свідчать про те, що "завжди народжується однакова кількість обдарованих, надзвичайно обдарованих і геніальних людей" [5, с.57]. Соціологи стверджують, що генії народжуються в епоху історичних зрушень. Відомо, для прикладу, що "французька революція кінця ХVІІІ ст. докорінно змінила європейське життя, бо у світі появилися Наполеон, Гете, Ротшильд, Бальзак, Бетховен, Гегель..." [6, с.35]. Учені підрахували, що за всю історію розвитку людства було не більше, ніж 400 геніїв, тобто тільки один геній на кожне десятиріччя життя суспільства. Підраховано також імовірність народження здібних людей: у 10% людей спостерігаються здібності вищі від середніх, 2 % можна віднести до талантів, а лише 0,05% – до геніїв.

У сучасності науковці різних країн працюють над проблемою обдарованості: біологи намагаються виділити ген обдарованості, психологи і соціологи створюють тести для визначення яскравих здібностей дітей. Адже проблема дитячої обдарованості є проблемою культурного та інтелектуального потенціалу будь-якої нації.

Обдаровані діти – кого ними вважати? Як виявити обдаровану дитину вчителеві безпосередньо на уроці, як створити умови для всебічного розвитку того чи іншого обдарування в умовах сільської загальноосвітньої школи? Авторка статті "Як тобі живеться, вундеркінде?" Е.Циганкова наголошує, що "дуже важливо в умовах звичайної сільської школи побачити таку дитину, не втратити її, а піднімати до висот" [12, с.35]. Гострота проблеми полягає в тому, що часто можна зустріти особливу соціально-психологічну реакцію обдарованої дитини на ситуацію "придушення" її природних проявів і потреб: відхід у внутрішній світ, у світ своїх фантазій, апатичність, млявість, незацікавленість у контактах тощо.

Зауважимо, що велика відповідальність за вирішення цих проблем в умовах сільського навчального закладу покладена на шкільного практичного психолога. Так, у нашому навчальному закладі (Жовтневій загальноосвітній школі І-ІІІ ст.) така посада є, психолог Н.А. Козелецька – молодий ерудований спеціаліст, який надає педагогам значну методичну і практичну допомогу вчителям, не перестаючи стверджувати, що обдаровані діти – унікальні, але їм часто буває нелегко в соціумі, вони надзвичайно вразливі й тому потребують особливої уваги. Тому кожен учитель школи, враховуючи поради і рекомендації психолога-фахівця, уважно вивчає психологію учнів, їхні здібності, рівень розвитку самостійності, уваги, мислення, фантазії.

Окрім цього, узагальнивши результати психолого-педагогічних досліджень, шкільний психолог розкрив педагогам особливості обдарованості і специфіку роботи з такими учнями, переконливо обґрунтував, що обдарованість – явище надзвичайно складне. Адже обдаровані діти характеризуються особливостями, якими вони відрізняються від звичайних дітей, і тому мають чимало проблем особистісного плану в стосунках із однолітками, батьками і навіть учителями. Увагу до себе вони привертають передусім тим, що легко навчаються, значно випереджають однокласників у навчальній діяльності, швидко засвоюють пояснюваний учителем на уроці матеріал, мають добре розвинену пам'ять, спостережливість, миттєво виконують тестові завдання достатнього і високого рівнів складності. Зі сторони однолітків це породжує одночасно і захоплення, і заздрість.

Завдяки співпраці практичного психолога і педагогів у навчально-виховному процесі не виникає проблем у творчій взаємодії учителів і обдарованих учнів, бо в нашій школі сформована така психолого-педагогічна установка щодо обдарованості: це унікальний цілісний стан особистості дитини, це велика індивідуальна і соціальна цінність, вона має потребу у виявленні своїх здібностей і їх різносторонній підтримці.

Учителеві сільської масової школи доводиться перебувати у двоякій ситуації: він розуміє, що нестандартна (обдарована) дитина потребує на уроці спеціальних і складних завдань, запитань, пояснень, і, водночас, йому (учителеві) потрібно не залишити поза увагою решту учнів із достатнім та середнім рівнями знань. Тому цілком зрозуміло, що педагогу у класі, в якому є обдарована дитина, потрібно враховувати цей фактор у власній педагогічній діяльності, зокрема обов'язково використовувати види роботи, завдання тощо саме для такого учня.


 
 

Цікаве

Загрузка...