WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин - Реферат

Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин - Реферат

Водночас із функціонуванням системи традиційних інформаційних баз, бібліотечних, архівних і музейних відбувається зростання кількості нових інформаційних баз, що відображають ускладнення соціальної структури і є важливою ідентифікаційною характеристикою. Ця тенденція є показовою ознакою процесу входження в інформаційне суспільство. Зазначена система інформаційних баз становить інформаційний потенціал нашої держави, одним з важливих показників ефективності якого є якість системи внутрішніх зв'язків. Вона, у свою чергу, зумовлена необхідністю збалансованого розвитку телекомунікаційних систем, комп'ютерної телефонії, упровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Зазначені технології сприяють підвищенню ефективності використання системи баз, удосконаленню можливостей доступу до них інформаційних працівників, які працюють над наповненням баз новою інформацією, а також різних категорій користувачів – представників нашого суспільства. Для останніх дистанційні форми роботи відкривають нові можливості в навчанні, науковій діяльності, підвищенні кваліфікації, реалізації планів самоосвіти, самовдосконаленні тощо, забезпечуючи нові можливості користування рознесеними інформаційними базами.

Ефективності обігу інформації у суспільстві сприятиме також розвиток засобів комп'ютерної лінгвістики, автоматизованого формування універсальних і проблемно-орієнтованих словників. У зв'язку з цим виникає потреба у широкому утвердженні у зазначеній системі як внутрішнього, так і зовнішнього інформаційного обміну в сфері комп'ютерних ресурсів українською мовою водночас з уже широко застосовуваними іншими. Розвиток сучасної української мови, її впровадження у всі сфери суспільного життя має обов'язково пов'язуватися з системою циркуляції електронної інформації, використанням її для наповнення українського сегмента глобального інформаційного простору.

Розвиток системи україномовних інформаційних баз, як і будь-яких інших, безпосередньо залежить також від еволюції основних потоків інформації на всіх наявних носіях, якими користується суспільство.

Декларована відкритість сучасного українського суспільства, технічний прогрес, зростання у суспільстві фінансових можливостей сприяють, по-перше, розвитку цього джерела наповнення баз, по-друге, регуляції, саморегуляції інформаційних процесів у суспільстві, по-третє, активізації кваліфікованих, економічно сильних зарубіжних суб'єктів на українському інформаційному ринку.

На сучасному етапі функціонування українських ЗМІ важливою є організація ефективної державної підтримки вітчизняного виробника інформаційного продукту, україномовних засобів масової інформації, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в інформаційну сферу, сприяння процесу впровадження в неї сучасних маркетингових технологій.

Процес удосконалення інформаційного забезпечення суспільства, наповнення всієї системи інформаційних баз неможливий без державного матеріально-технічного, технологічного і кадрового забезпечення розвитку місцевих засобів масової інформації, створення єдиної комп'ютерної мережі для поширення матеріалів вітчизняних інформаційних агентств, створення розгалуженої мережі кореспондентських пунктів державних ЗМІ у країні та за кордоном, правового захисту інтелектуальної власності, що публікується у ЗМІ.

Особливо актуальним є вирішення деяких специфічних проблем найбільш впливової частини ЗМІ – телебачення й радіо. Щодалі відчутніші процеси глобалізації визначають необхідність дієвих заходів, спрямованих на обстоювання національних інтересів у діяльності зазначених ЗМІ і водночас забезпечення інтеграції телеінформаційної інфраструктури нашої країни у глобальний інформаційний простір, повноцінне наповнення і розвиток українського інформаційного сегмента в цьому просторі. Цьому має сприяти реалізація планів створення і розвитку громадського телебачення і радіомовлення, удосконалення системи іномовлення, створення супутникового каналу Всесвітньої служби іномовлення України, спеціалізованих освітніх, культурологічних, теле- і радіоканалів, упровадження практики держзамовлення на теле- і радіопродукцію для задоволення потреб усіх категорій населення, забезпечення повного охоплення території загальнонаціональними і регіональними програмами.

Співпраця на міжнародному рівні потребує забезпечення відповідності національної інформаційної інфраструктури міжнародним стандартам і рекомендаціям Міжнародної спілки електрозв'язку та інших споріднених міжнародних організацій, що сприятиме входженню українських теле- і радіопродуктів у глобальну інформаційну систему.

Збагаченню інформаційних баз українського суспільства сприяє розвиток усіх видів мистецтв, а також традиційно поширеної в Україні народної творчості в усій її різноманітності.

Використання у нашому суспільстві ринкових форм господарювання стимулює розвиток рекламної діяльності. В Україні спостерігається прискорений процес її кадрового, правового та освітнього забезпечення. Така діяльність сприяє просуванню товарів і послуг вітчизняного виробника на внутрішній і зовнішній ринки, обстоюванню його інтересів за допомогою рекламних заходів. Цій же меті, а також залученню нових інвестицій і технологій в українське виробництво слугують і виставково-ярмаркова діяльність, і перші кроки у сфері ділового туризму.

Висновки та пропозиції. Наявний потенціал розвитку всієї системи механізмів постійного поповнення інформаційних баз українського суспільства засвідчує, насамперед, життєздатність цих баз в умовах входження у глобальний інформаційний простір, по-друге, наявність серйозного потенціалу вдосконалення внутрішніх суспільних інформаційних процесів і, по-третє, реальні можливості залучення широкого кола наших громадян до процесу оновлення інформаційного потенціалу суспільства.

У результаті дослідження з'ясовано, що одним з актуальних завдань сьогодення є формування електронних ресурсів інформаційних закладів насамперед двома способами: наданням наявної в інформаційних базах (фондах) інформації на всіх носіях електронної форми і систематичним наповненням цих баз новою електронною інформацією. Усе це сприятиме не лише більш дієвому, порівняно з нинішнім, забезпеченню інформаційних потреб усіх категорій користувачів, а й повноцінному представленню України у глобальному інформаційному просторі.

Важливим чинником розвитку інформаційного ринку в Україні є також удосконалення комунікаційного середовища інформаційної сфери держави і суспільства. Зокрема, актуальним є збалансований розвиток телекомунікаційних систем, комп'ютерної телефонії, інформаційно-телекомунікаційних технологій для впровадження дистанційних форм співробітництва з користувачами.

Насичення вітчизняного інформаційного ринку новою інформацією пов'язане з розвитком комунікацій і технологій співробітництва в межах міжнародних проектів, що охоплюють євразійські інформаційні структури і загалом глобальний інформаційний простір. Дедалі більшої актуальності набуває інтелектуалізація українських пошукових систем і засобів навігації в Інтернеті, а також приведення стандартів, що діють в Україні (термінологічних, форматних та інших), у відповідність з нормативними документами Міжнародної організації зі стандартизації та Міжнародної електротехнічної комісії.

Список використаної літератури

1. Чубукова О.Ю. Формування національного інформаційного ринку / О.Ю.Чубукова // Економіка України. – 2001. – №1. – С. 89–91.

2. Чубукова О.Ю. Про формування національного ринку інформаційних продуктів та послуг / О.Ю.Чубукова // Економіка України. – 1999. – №9. – С.86–88.


 
 

Цікаве

Загрузка...