WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання - Реферат

Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання - Реферат

- перший і третій етапи реалізуються в умовах замкненого навчального середовища, другий етап реалізується в умовах відкритого навчального середовища;

- специфічними особливостями другого етапу є відкрите навчальне середовище, можливість набуття учнем навичок навігації в Інтернет-середовищі, можливість формування учнем власного "інформаційного простору", спрямованого на виконання навчальних завдань у процесі самостійної навчальної діяльності;

- особливістю восьмої моделі є формування учнем власного інформаційного простору на основі сайту навчального спрямування, створеного вчителем.

Основна діяльність учителя має такі різновиди:

- організація та управління навчально-виховним процесом у реальному часі – у всіх моделях;

- управління локальною комп'ютерною мережею – у другій - шостій моделях;

- управління інформаційними потоками з банку навчальної інформації – у третій моделі;

- управління інформаційними потоками з мережі Інтернет – у четвертій - шостій моделях;

- організація навчання учнів основ навігації в Інтернет-середовищі – у сьомій моделі;

- створення, оновлення та підтримка в актуальному стані власного сайту навчального призначення – у восьмій моделі.

Основними недоліками окремих моделей є:

- збіднення навчально-виховного процесу якісною аудіо- та відеоінформацією – у першій моделі;

- обмеження інформаційного простору навчально-виховного процесу – у першій і другій моделях;

- слабка керованість учителем потоками інформації з мережі Інтернет – у четвертій - шостій моделях;

- неможливість реалізації за умови відсутності можливості використання мережі Інтернет; можливість апаратних, програмних і мережевих збоїв ІКТ – у четвертій - восьмій моделях;

- неможливість контролю з боку вчителя за інформаційними потоками з Інтернет; гетерохронність набуття учнями навичок самостійної навчальної діяльності в інформаційному просторі мережі Інтернет – у сьомій і восьмій моделях;

- складність підготовки навчального матеріалу і розміщення його в електронному просторі – у восьмій моделі.

Таким чином, діяльність учителя у відкритому навчальному середовищі за четвертою – восьмою моделями потребує формування у педагога інформаційно-технологічних компетенцій, що пов'язані з удосконаленням умінь використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з предмета, а також внесення змін у методику навчання української мови і літератури, яка використовується вчителем традиційних.

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій потребує внесення змін у структуру процесу навчання, зокрема:

- визначення педагогічного завдання;

- визначення наявності засобів ІКТ;

- вибір методу розв'язання педагогічного завдання;

- адаптація обраного методу до конкретного педагогічного завдання;

- вибір моделі навчання з використанням засобів ІКТ;

- розроблення структурного плану навчального процесу;

- практична реалізація структурного плану навчального процесу;

- оцінювання (аналіз) практичної реалізації планів;

- оптимізація (корекція) планів [4].

До інформаційно-технологічних компетенцій педагога відносимо:

- оволодіння вчителем умінням працювати з комп'ютерною технікою, зокрема здатності працювати в різних програмах, користуватися електронною поштою, здійснювати пошук матеріалів в мережі Інтернет тощо;

- засвоєння поняттєвого апарату, ознайомлення з переліком інформаційних ресурсів для використання у навчально-виховному процесі та самоосвітній діяльності, адресами Інтернет-ресурсів та інформаційних ресурсів центральних наукових бібліотек України;

- розроблення змісту та методик використання предметно-інформаційних ресурсів у навчально-виховному процесі з предмета, зокрема і для проведення тестування учнів (додаток 1);

- використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників, мультимедійних презентацій, Інтернет-ресурсів у освітньому процесі;

- розроблення і використання інформаційно-тематичних публікацій, презентацій, Web-сайтів.

Важливими напрямами формування інформаційно-технологічних компетенцій вчителів гуманітарного профілю є:

- підготовка до проведення навчальних занять у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

- вивчення можливостей електронних засобів загального і навчального призначення, які проходять апробацію у загальноосвітніх навчальних закладах;

- організація самостійної навчальної діяльності учнів з використанням Інтернет-ресурсів;

- підготовка до олімпіад з навчальних предметів, творчих конкурсів, конкурсів-захистів робіт учнів, членів МАН України;

- позакласна робота з навчальних предметів;

- позашкільна робота (підготовка та проведення виховних заходів);

- поповнення фонду повнотекстових баз даних підручників та художніх творів;

- поповнення фонду шкільної медіатеки.

Ураховуючи зазначене вище, завданнями системи підвищення кваліфікації визначено формування інформаційно-технологічних компетенцій педагогів, зокрема вчителів гуманітарного профілю, з метою забезпечення якості освіти, конкурентноспроможності педагогічних працівників і випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток 1

Список використаної літератури

1. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. - С. 5-15.

2. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Класифікація засобів навчання // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. - С. 39-60.

3. Жук Ю.О. Організація навчальної діяльності у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі // Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – С. 195-204.

4. Жук Ю.О., Соколюк О.М. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. - С. 96-99.

5. Жук Ю.О., Соколюк О.М. Характерні ознаки структури комп'ютерно орієнтованого навчального середовища // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. - С. 100-108.

6. Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – 252с.

7. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 240с.

8. Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць /За ред.. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. - 272 с.

9. Обрізан К.М. Програмні засоби навчального призначення // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи. / За ред. В.М.Мадзігона, Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С.156-165.

10. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін. / За заг.ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256с.

11. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт.кол. за ред. Ю.І. Машбиця, - К.: ІЗМН, 1997. – 362 с.

12. Салівон Т.Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять із мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій // Організація діяльності наукових лабораторій інституту: Науково-методичний посібник / За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. – Біла Церква, 2005. – С.64-69.


 
 

Цікаве

Загрузка...