WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання - Реферат

Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання - Реферат

Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання

Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

На сучасному етапі інформатизація освіти розглядається як система взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу [9; 10].

Основою розвитку інформаційних технологій навчання є гіпертекстова технологія (електронні посібники, довідники із навчальних предметів, методичні розробки з тем), демонстраційні (із використанням засобів мультимедійних технологій), контролюючі (тестові) програми у середовищах програмування [6; 8; 9; 11], розробка та розміщення у глобальній (локальній) мережі освітніх інформаційних (тематичних) Web-сайтів навчальних закладів із використанням спеціальних редакторів документів HTML.

Головною особливістю фактологічної сторони змісту освіти є наявність комп'ютерного інформаційного середовища, а саме: баз інформації, гіпертекстів і мультимедіа (гіпермедіа), мікросвітів, імітаційного навчання, електронних комунікацій ( мереж), експертних систем [1].

Навчальне середовище закладу освіти включає предметно-інформаційне та інтелектуальне підсередовища, які взаємодіють у процесі навчання і виховання. Предметно-інформаційне підсередовище завдяки комп'ютерам використовується інтелектуальним підсередовищем навчального закладу у процесі здійснення навчально-виховного процесу.

Інтелектуальне середовище навчального закладу утворюють особи, які є безпосередніми учасниками навчально-виховного процесу, і ті працівники, які забезпечують його успішне здійснення.

Предметно-інформаційне підсередовище навчального середовища закладу освіти поєднує предметно-інформаційні ресурси, що розміщені на електронних носіях інформації, та засоби взаємодії і використання цих ресурсів, тобто предметно-інформаційне підсередовище є системою інформаційних і матеріальних об'єктів, яку утворюють комп'ютерні програми навчального призначення на електронних носіях інформації й апаратні засоби ІКТ (комп'ютери, засоби і технології комп'ютерних мереж).

Мережеві електронні ресурси навчального призначення входять до складу єдиного інформаційного освітнього простору і використовуються інтелектуальним підсередовищем навчального середовища закладу освіти завдяки програмно-апаратним засобам ІКТ [2].

Навчальне середовище, в якому повноцінно використовуються інформаційні технології навчання, створюється у результаті поєднання таких передумов:

- спільного розуміння процесу інтеграції інформаційних технологій у педагогічних працівників і партнерів за умови сприяння та підтримки зі сторони управління системою освіти;

- наявності певного досвіду вчителів щодо використання інформаційних технологій навчання;

- знань положень Державних стандартів та наявності предметно-інформаційних ресурсів для вивчення навчальних предметів;

- володіння технологією особистісно орієнтованого навчання;

- оцінювання ефективності застосування інформаційних технологій у навчальному процесі;

- доступу до сучасних інформаційних технологій, зокрема до програмного забезпечення та телекомунікаційних мереж;

- наявності технічної допомоги й обслуговування під час використання технологічних ресурсів;

- підтримки зі сторони партнерів (громадських установ);

- наявності фінансової підтримки системного використання інформаційних технологій навчання;

- наявності освітньої політики і стандартів, що підтримують новітні навчальні середовища [7, с.23].

Сучасні уявлення про засоби навчання та системи засобів навчання, їх об'єктивний розвиток, нові функції, які мають виконувати засоби навчання в новітніх педагогічних системах, зокрема, в навчальному середовищі систем відкритої освіти, результати моделювання педагогічних і методичних систем та навчального середовища вимагають модифікувати відомі підходи щодо класифікації засобів навчання, ввести нові класифікаційні ознаки.

В.Ю. Биков, Ю.О.Жук пропонують сучасну класифікацію методів навчання за 72 критеріями [2, с.39-60]. Зупинимося на окремій групі даної класифікації, що максимально пов'язана з використанням комп'ютерно орієнтованих засобів навчання у процесі вивчення української мови і літератури, зокрема на класифікації предметно-інформаційних ресурсів.

Предметно-інформаційні ресурси навчального призначення (ПІР) частина засобів навчання, яка є спеціальним чином закодованою структурованою та впорядкованою множиною інформаційних об'єктів, що задана мовою конкретної цифрової обчислювальної машини (комп'ютера, цифрового програмного апарату) чи їх класу (програмно сумісного класу) і/або відповідає протоколу засобів і технологій комп'ютерних мереж.

Сучасні предметно-інформаційні ресурси існують у формі комп'ютерних програм і мережевих електронних ресурсів.

Множину комп'ютерно орієнтованих інформаційних об'єктів називають комп'ютерною програмою, якщо ця множина задана мовою комп'ютера, або мережевим електронним ресурсом, якщо ця множина задані мовою засобів і технологій комп'ютерних мереж.

Комп'ютерна програма – заданий мовою комп'ютера закодований опис завдання, який включає закодований опис формувальної частини навчального завдання: даних (числа, тексти, таблиці, графіка, звук, фото, відео тощо), способів (алгоритмів) розв'язування завдань, спеціальної додаткової інформації, адрес мережених електронних ресурсів, типу пристрою (пристроїв), з якого (яких) можуть вводитися (отримуватися) і на який (які) можуть передаватися результати завдання.

Комп'ютерну програму, яка за допомогою комп'ютера забезпечує виконання дидактичного завдання або його фрагмента, називають комп'ютерною програмою навчального призначення (КПНП) [2].

Мережеві електронні ресурси – заданий на мові засобів і технологій комп'ютерних мереж (локальних і глобальних) закодований опис упорядкованої множини електронних об'єктів, що існують і зберігаються у комп'ютерних мережах, а також електронної адреси доступу до цієї множини за допомогою комп'ютера[2].

Мережеві електронні ресурси, які за допомогою комп'ютера забезпечують виконання дидактичного завдання або його фрагмента, називають мережевим електронним ресурсом навчального призначення (МРНП) [2].

Посилання на МРНП вводяться в навчально-методичні матеріали у вигляді їх електронних адрес (наприклад, електронних адрес локальних комп'ютерних мереж і/або Інтернет-адрес), за якими може бути здійснений доступ до відповідних предметно-інформаційних ресурсів (наприклад, до тих, що існують екстериторіально, тобто у відкритому електронному освітньому просторі).

Мережеві електронні ресурси навчального призначення можуть мати комп'ютерні програми навчального призначення (КПНП). Комп'ютерні програми навчального призначення (КПНП) можуть включати адреси мережевих електронних ресурсів навчального призначення (МРНП). Сукупність комп'ютерних програм навчального призначення (КПНП) і мережевих електронних ресурсів навчального призначення (МРНП) утворює предметно-інформаційні ресурси навчального середовища сучасних педагогічних систем, які зберігаються на локальних електронних носіях інформації і/або на відповідних засобах відкритого електронного освітнього простору[2].

Для підвищення дидактичної ефективності застосування ПІР ці засоби навчання використовуються у навчально-виховному процесі спільно з іншими навчально-методичними матеріалами (наприклад, методичними рекомендаціями для вчителів, учнів), утворюючи комп'ютерно орієнтовані програмно-методичні комплекси [2].

Склад обладнання ІКТ утворює сукупність комп'ютерно орієнтованих засобів навчання, для яких застосовують термін е-засіб навчання (e-teaching aids, e-resources of learning) – матеріально-технічна складова навчального середовища, яка принципово базується і переважно використовує ІКТ[2].


 
 

Цікаве

Загрузка...