WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття - Реферат

Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття - Реферат

Проте, незважаючи на появу нових навчальних технологій, форм навчання, головним академічним джерелом в університеті залишається професорсько-викладацький склад. Саме від цих людей значною мірою залежить якість академічних знань студентів. Тому на початку 90-х років минулого століття у багатьох країнах, зокрема у США та Великій Британії, набуло актуальності питання про зміни у парадигмі підготовки кадрів для викладання у вищій школі, створення нових програм підготовки й акредитації науково-педагогічного складу, заснування закладів, які займаються проблемами підготовки персоналу для вищої школи.

Так, у Великій Британії у 1993 році Асоціацією професійного та освітнього розвитку було введено першу схему акредитації для вищої освіти; до цього часу не було ніяких національних критеріїв з акредитації персоналу, який викладає у цьому секторі.

У 1997 році у доповіді Рона Діарінга було доведено, що існує необхідність, щоб викладання у секторі вищої освіти стало окремою професією.

У рекомендації 13 Національного Комітету у Сфері Вищої Освіти наголошено: „Ми рекомендуємо всім вищим навчальним закладам розробити програми підготовки викладачів вищої школи (якщо ВНЗ не мають таких); і всім закладам прагнути до національної акредитації таких програм Інститутом Навчання і Викладання у Вищій Школі (Institute for Learning and Teaching in Higher Education – ILTHE) [3, c.7].

Створення ILTHE було також запропоновано у Рекомендації 14: „Наша рекомендація полягає в тому, щоб уповноважені органи після узгодження з органами фінансування негайно заснували професійний інститут з навчання та викладання в секторі вищої освіти. Функції цього інституту будуть полягати в акредитуванні програм підготовки викладачів сектора вищої освіти, а також у призначенні досліджень і розвитку ідей у практиці навчання і викладання й стимулюванні інновацій" [3, c.7].

Таким чином, у квітні 1999 року у Великій Британії було засновано новий унікальний державний орган – ILTHE, основними завданнями якого є такі:

– підвищення статусу викладання у вищій школі;

– удосконалення досвіду викладачів;

– підтримка інновацій у вищій освіті [3].

Проте ILTHE – не єдиний орган у Великобританії, який займається питаннями підвищення якості підготовки викладачів ВНЗ.

Залученими до навчального і професійного розвитку у сфері вищої освіти є такі організації, як Агентство з розвитку персоналу в секторі вищої освіти (Higher Education Staff Development Agency – HESDA), Агентство з розвитку працівників університетів і коледжів (Universities and Colleges Staff Development Agency – UCoSDA), Мережа підтримки навчання та викладання (Learning and Teaching Support Network – LTSN), Національна асоціація викладачів сфери подальшої і вищої освіти (National Association for Teachers in Further and Higher Education – NATFHE), Асоціація викладачів університетів (Association of University Teachers – AUT), Фонд розвитку викладання та навчання (Fund for the Development of Teaching and Learning – FDTL). При цьому варто зазначити, що майже всі ці організації були засновані або набули важливого значення саме у 90-х роках ХХ століття.

У цей же час у США з'явилася нова програма підготовки майбутніх викладачів ВНЗ під назвою "Preparing Future Faculty" (PFF), яка нині є національною.

Основна мета цієї програми – підвищення якості освіти на основі підготовки нового покоління викладачів. Програму заснували та фінансують: Асоціація американських коледжів й університетів (the Association of American Colleges and Universities – AAC&U), Рада аспірантур (the Council of Graduate Schools – CGS). Грантову підтримку надають також церковні благодійні трести (the Pew Charitable Trusts). Ця програма спрямована на активізацію підготовки викладачів саме у дослідницьких університетах з числа тих студентів, які досягли певних успіхів у наукових дослідженнях.

Перший етап програми розпочався влітку 1994 року. Заснована на принципах партнерських відносин і кооперації, PFF спрямована на удосконалення університетських функцій, що відповідають трьом основним видам діяльності викладача університету: наукові дослідження, викладання і суспільна робота (під суспільною працею розуміється та корисна діяльність, яку виконує університет для суспільства).

Другий етап розпочався 1997 року; основна увага у його процесі була спрямована на те, щоб допомогти PFF перейти від статусу демонстраційних проектів до національної моделі вищої освіти.

Третій етап (1998-2001) було розпочато для того, щоб розробити модель програм для природничих і математичних факультетів у співробітництві з Американською асоціацією вчителів фізики (the American Association of Physics Teachers), Американською спілкою хіміків (the American Chemical Society), Американською математичною спілкою (the American Mathematical Society) і Математичною асоціацією Америки (the Mathematical Association of America). У листопаді 1999 року було ініційовано наступну фазу PFF для розроблення моделей програм для соціальних та гуманітарних наук у співробітництві з Американською історичною асоціацією (the American Historical Association), Американською асоціацією політичних наук (the American Political Science Association), Американською психологічною асоціацією (the American Psychological Association), Американською соціологічною асоціацією (the American Sociological Association), Асоціацією Національних зв'язків (the National Communication Association) і Національною радою вчителів англійської мови (the National Council of Teachers of English) [8].

Отже, такі питання, як виконання викладацьких обов'язків, професійна компетентність професорсько-викладацького складу у 90-і роки ХХ століття стали актуальними як ніколи до цього у багатьох розвинених країнах світу, зокрема і у Великій Британії та США, що, в свою чергу, спричинило створення унікальних закладів і програм з підготовки і професійного розвитку викладачів ВНЗ.

Список використаної літератури

1. Проворова О. Г. Подготовка преподавателей высшей школы. – Красноярськ : Изд-во Красноярского государственного университета, 2001. – С. 10.

2. Романовський О.О. Хроніка вищої освіти США (на прикладі діяльності державних і недержавних закладів) / О. О. Романовський – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1997. – 78 с.

3. Dearing R., Evans N. The institute for learning and teaching in higher education: institutions, academics, and the assessment of prior experiential learning. – London : Routledge Falmer, 2001. – 152 p.

4. Duderstadt J. J. Preparing future faculty for future universities // Liberal Education. – 2001. – V. 87. – № 2. – P. 24-31.

5. National Science Board. Science and indicators. – Washington, D C : National Science Foundation, 1996.

6. Peliken J. The idea of the university: A re-examination. – New Haven : Yale University Press, 1992.

7. Peterson M. W., Drill D. D. Understanding the competitive environment of the postsecondary knowledge industry // Peterson M. W., Drill D. D., Mets L. A. Planning and management for a changing environment. – San-Francisco : Jossey-Bass, 1997. – P.3-29.

8. The Preparing Future Faculty Program. Brochure, 2004 // www.preparing_faculty.org/Brochure.pdf.

9. The NCIHE. Report of the National Committee, 1997 // http://www.leads.ac.uk/educol/ncihe/natrep.htm.


 
 

Цікаве

Загрузка...