WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти - Реферат

На запитання дати тлумачення поняттю "маркетинг" 83% респондентів дали приблизно правильну відповідь (вивчення ринку), 14% зазначили, що це рекламна справа, а 3% не визначилися з відповіддю.

Цікавими, на наш погляд, виявилися відповіді щодо визначення завдань маркетингу в освіті (див. рис. 2). На рисунку ми бачимо, що в основному майже всі респонденти вважають основними завданнями маркетингу вивчення попиту на випускника навчального закладу і підтримку іміджу навчального закладу у суспільстві.

Рис.2. Завдання маркетингу в освіті

На запитання "Чи проводяться у Вашому навчальному закладі будь-які маркетингові дослідження?" 20% респондентів зазначили "так", але на запитання "Які саме?" відповіли, що це соціологічні опитування батьків про відкриття профілів навчання. 80% респондентів дали відповідь, що такі дослідження не проводяться.

Одним із запитань анкети було "Які напрями маркетингових досліджень Ви вважаєте найперспективнішими?". Відповіді на це запитання відображено на рисунку 2.

Рис.3. Напрями розвитку маркетингу в освіті

Представлена діаграма вказує, що на сьогодні маркетинг в освіті знаходиться на стадії свого становлення. Більшість керівників не вважають за доцільне використання маркетингу в діяльності навчального закладу.

Аналіз наукових джерел дає підставу зробити висновок, що провідним завданням маркетингової служби є аналіз потреб споживача і їх задоволення. Для цього розробляються пропозиції щодо відкриття чи розширення, або скорочення навчальних курсів, факультетів, секцій. Це забезпечить постійний попит на освітні послуги закладу.

У КЗ "Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти" на підставі опитування споживачів освітніх послуг було розроблено комплекс спецкурсів (81). За даними навчального відділу ХОНМІБО у 2007-2008 навчальному році було проведено 25 спецкурсів за 10 тематичними напрямами, організованими на основі замовлень педагогічних працівників (табл.1).

Таблиця 1

Комплекс нових спецкурсів, що викладались у ХОНМІБО у 2007-2008 н.р.

Назва спецкурсу

Кількість слухачів

Кількість груп

(м.Харків)

Кількість груп

(на виїзді)

1.

Особливості методики навчання фізики в 7 класі за новою програмою 12-річної школи

45

2

2.

Європейська та євроатлантична інтеграція України

90

4

3.

Формування громадянськості школярів засобами учнівського самоврядування

30

1

4.

Методика проведення моніторингових досліджень якості початкової освіти

88

5

5.

Викладання пропедевтичного курсу інформатики у початковій школі

16

1

(м.Дергачі)

6.

Основи здоров'я (ОБЖ)

137

4

7.

Методика викладання предмета "Етика"

35

1

8.

Методика викладання основ економіки

30

1

9.

БЖД

228

6

10.

Основи медико-санітарної підготовки

41

1

Усього:

740

25

1

Наведений приклад презентує лише один аспект діяльності маркетингової служби. Загалом основними напрямами її діяльності в закладі післядипломної педагогічної освіти є такі:

- аналіз навколишнього і внутрішнього освітнього середовища та розроблення на цій основі стратегії розвитку навчального закладу;

- розроблення стратегічних прогнозів на основі аналізу тенденцій ринку освітніх послуг, кон'юнктури, попиту, реакції споживача на появу нових пропозицій;

- розроблення пропозицій щодо розширення, відкриття (скорочення, згортання) факультетів, курсів, спецкурсів тощо;

- аналіз тенденцій взаємин навчального закладу з замовниками і споживачами, зокрема, – з виробничим сектором, фірмами тощо;

- створення інформаційно-аналітичного банку чинних стандартів, норм і вимог до умов, рівня якості і змісту освітніх послуг, що надаються;

- організація рекламно-інформаційної, презентаційної діяльності;

- організація роботи з формування попиту і стимулювання збуту освітніх послуг;

- планування цінової політики закладу;

- налагодження раціональної системи наближення освітніх послуг до споживачів;

- укладення договорів про взаємодію зі споживачами;

- укладення трудових угод з персоналом навчального закладу для встановлення меж прав і відповідальності;

- відпрацьовування системи зворотного зв'язку зі споживачем;

- розроблення системи моніторингу якості освіти.

Таким чином, у процесі реалізації всіх вищезазначених напрямів діяльності маркетинг стає функцією навчального закладу, яка визначає його політику, стиль і характер управлінської діяльності. Під час визначення цілей і завдань цієї діяльності увага зосереджується на ринкових можливостях закладу. Якщо маркетингова діяльність організована належним чином, можна знайти спонсорів, інвесторів тощо, тобто забезпечити джерела фінансування з метою розвитку закладу освіти.

Список використаної літератури

1. Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. О квалиметрии. – М.: Издательство стандартов, 1972. – 172 с.

2. Волкова М.М., Звездова А.Б., Маркетинговые исследования в области образовательных услуг.- http://www.dis.ru/market/thems/arhiv/1999/6/volkova.

3. Гаєвський Б.А. Основи науки управління / Навч. посібник .– К.: МАУП, 1997.– 112 с.

4. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навч. посіб. – К., МАУП, 1999. – 176 с.

5. Дмитренко Г.А., Олійник В.В., Ануфрієва О.Л. Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів: Навч.-метод. посібник. – К.: УІПКККО, 1996. – 84с.

6. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.

7. Зиновьева И. В. Образовательный маркетинг в профессиональном учебном заведении / Академия профессионального образования {Москва}; Журнал "Профессиональное образование". – М.: Издательский центр АПО, 2001. – 53 с.

8. Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике. – М.: Просвещение, 1964. – 248 с.

9. Ишкова Л.В. Педагогическая квалиметрия в теории и практике дополнительного профессионального образования // Школьные технологи. – 2002. – №1. – С. 170-174.

10. Маркетинг у сфері освітніх послуг: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / Т.Є. Оболенська / Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 2002. – 33 с. – укp.

11. Міщенко Г. Автоматизована система інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень. – К., 2000. – 60 с.

12. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2001. – 208с. : іл. – Бібліогр.: С. 205-206.


 
 

Цікаве

Загрузка...