WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання - Реферат

Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання - Реферат

Компанія Microsoft пропонує в якості платформи для розвитку нових форм навчання в навчальних закладах систему управління Microsoft Class Server [9]. Указуючи на переваги системи, розробники стверджують, що відкрита архітектура системи дає можливість використовувати Class Server для взаємодії методистів і викладачів, викладачів і учнів, а також їхніх батьків. Система може використовуватися як у школах, так і у вищих навчальних закладах. Class Server – це система управління навчальним процесом, яка об'єднує п'ять функціональних підсистем: управління навчальними матеріалами; управління навчальними планами; тестування та оцінка; звітність успішності; робота в мережі Інтернет.

Завдяки активному використанню мережі Інтернет, система управління навчальним процесом Microsoft Class Server дозволяє автоматизувати виконання багатьох адміністративних і професійних завдань, які викладачі, зазвичай, виконують на папері.

Сервіс Class Server забезпечує легке і зручне створення навчальних матеріалів і завдань; розсилання їх мережею; отримання виконаних завдань і їх перевірку. Автоматизація цих функцій вивільняє час для викладачів, завдяки чому вони зможуть більш творчо підходити до навчання та приділяти більше уваги кожному слухачеві.

Microsoft Class Server спрощує процес управління для адміністративних працівників освіти: органам управління освітою надається можливість оперативно розповсюдити стандарти, тестові завдання, матеріали, а також будь-яку іншу адміністративну і методичну інформацію підвідомчим навчальним закладам. Навчальні заклади та органи управління освітою можуть централізовано придбати або створити навчальні матеріали, які відповідають стандартам, а потім розповсюдити їх за допомогою Class Server. Крім того, можна організувати обмін кращими методичними розробками між школами.

В останні роки великою популярністю користується міжнародна платформа підтримки дистанційного навчання Moodle, яка розповсюджується вільно та безкоштовно [4]. Moodle є програмним засобом, який призначено для створення і підтримки курсів як дистанційного, так і традиційного (аудиторного) навчання.

Платформа має гнучку систему управління правами користувачів, яка за мінімальних втручань забезпечує надійне розмежування прав доступу до даних [1]. Загалом у системі передбачено 4 категорії користувачів.

1. Адміністратор системи – користувач, якому надається необмежений доступ до системи: створення нових користувачів, встановлення їхніх прав, створення нових курсів тощо.

2. Викладач із правом створення та редагування курсів – користувач, який має право створювати нові курси або редагувати наявні: додавати нові ресурси, тести тощо; оцінювати роботу студентів, записувати студентів на навчальний курс.

3. Викладач без права створення курсів – користувач, який має право переглядати курси, оцінювати роботу студентів, записувати студентів на навчальний курс тощо.

4. Студент – користувач, який має право переглядати дозволені ресурси, виконувати завдання, переглядати отримані оцінки, редагувати свої реєстраційні дані.

Проектування системи здійснювалось із врахуванням останніх досягнень сучасної педагогіки, важливим є її спрямування насамперед на взаємодію між учнями, обговорення. Розвинена система налагоджень параметрів навчального курсу дозволяє контролювати загальні етапи створення та проходження курсу: назву і анотацію курсу, дату початку та завершення навчання.

Статистика показує, що на сьогодні вже зареєстровано таку кількість web-сайтів: 100 Moodle, 3 401 758 користувачів та 317 689 курсів ДН. Це підтверджує, що платформа є зручною сучасною системою, яка містить набір інструментів, що задовольняє широкий загал користувачів. Відомо, що деякі ВНЗ для впровадження курсу ДН також використовують вказану платформу. Наприклад, Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО), Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") відкрив вільний доступ для роботи з платформою. Доступ є можливим через Інтернет або локальну мережу НТУУ "КПІ".

Однією з найпопулярніших в Україні та Росії є система дистанційного навчання "Прометей" [8]. Система "Прометей" розроблена для організації повноцінного процесу дистанційного навчання і/або незалежної перевірки знань, при цьому вона розрахована на великі потоки слухачів.

Система дозволяє проводити навчання та/і перевірку знань у корпоративних мережах і мережі Інтернет. Окрім того, її можна використовувати як додатковий засіб для традиційних форм навчання. У системі реалізовані такі автоматизовані функції: управління навчальним процесом; розподіл прав доступу до освітніх ресурсів і засобів управління системою; розмежування взаємодії учасників освітнього процесу; ведення журналів активності користувачів навчального комплексу; навчання та оцінка рівня знань в середовищі Інтернет, в корпоративних і локальних мережах.

Система "Прометей" включає підсистеми реєстрації, замовлень, платежів, управління групами, бібліотеки навчальних матеріалів, календарного плану, тестування (оцінки навчальних досягнень), обміну інформацією (засоби спілкування), адміністрування; мультимедіа-сервер, дизайнер тестів, інтерфейс користувача, тим самим забезпечуючи автоматизацію навчального процесу. Окрім того, розробникам навчальних комплексів надається можливість вибирати ступінь проходження повної моделі навчання.

Список використаної літератури

1. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий. Серия "Мастер решений" / [С.В. Агапонов, З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман и др. ]. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 336с.

2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: навч. пос. для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я.Я.Болюбаш. – К. : ВВП "Компас", 1997. – 64 с.

3. Платформа дистанційного навчання "Kseny" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://softsearch.ru/programs/52-210-platforma-distancionnogo-obuchenija-kseny-download.shtml

4. Платформа підтримки дистанційного навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Moodle http://moodle.org/index.php?lang=ru

5. Сайт компанії "Терміка" (впровадження системи WebTutor) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lucky.termika.ru/learning

6. Сервисные платформы электронного обучения: от монолитных систем к гибким сервисам Деклен Даггер и др. All rights reserved. Reprinted with permission) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osp.ru/os/2007

7. Система дистанционного тренинга REDCLASS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.sun.com/solutions/redlab-redclass.html

8. Система дистанційного навчання "Прометей" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prometeus.ru/actual/08_about/about.html

9. Система управління Microsoft Class Server. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/Rus/Education/ClassServer/ Default.mspx

10. ATutor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.atutor.ca


 
 

Цікаве

Загрузка...