WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання - Реферат

Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання - Реферат

Вільно поширювані рішення, зазвичай, створюються на основі розширюваних оболонок, які дозволяють налаштовувати та модифікувати системи навчання відповідно до конкретних вимог. Не дивлячись на те, що в категорії пропрієтарних систем цей підхід не знайшов широкого застосування, він виник у межах таких ініціатив, як PowerLinks в WEBCT і Building Blocks в Blackboard, які передбачають надання засобів для зв'язку програмного забезпечення сторонніх постачальників з LMS.

Найбільш розвинені системи пропонують спеціальні модулі для розробки власного начального контента.

Детальний аналіз курсів ДН вчителів у закладах післядипломної освіти вказує на те, що у виборі оболонки електронного навчання в якості платформи ДН необхідно враховувати різні чинники, такі, як, наприклад, функціональні можливості, надійність, практичність, мобільність, широта охоплюваної аудиторії (кількість користувачів); вартість з розрахунку на одного користувача; простота і швидкість упровадження; рівень надійності і безпеки; різномовність інтерфейсу та інші.

Функціональні можливості платформ ДН конкретизуються за такими показниками: функціональною придатністю, коректністю, здібністю до взаємодії. Їх надійність визначається стійкістю до дефектів і помилок, відновлюваністю, доступністю, а практичність характеризується простотою використання, доступністю та зрозумілістю. До мобільності відносять такі показники якості програмного забезпечення, як адаптивність, простота установлення, співіснування, замінність.

Отже, у розробленні та впровадженні систем ДН основна увага приділяється питанням управління навчальним процесом, обліку результатів навчання і тестування, інтеграції з механізмами електронної комунікації та зовнішніми системами.

Для визначення можливих варіантів реалізації програмного комплексу ДН проаналізуємо найбільш популярні в мережі Інтернет системи дистанційного навчання.

Однією з сучасних систем дистанційного навчання є система Webtutor, розробником якої є компанія WebSoft (м. Москва) – провідний російський розробник програмного забезпечення для управління персоналом. Компанія працює на ринку Росії і СНД з 1999 року. З квітня 2008 року компанія "Терміка" веде співпрацю з компанією "WebSoft" з питання просування на ринку системи WebTutor [5]. Розробники системи WebTutor вважають, що вона є готовим рішенням для створення системи дистанційного навчання і корпоративного навчального порталу. Система WebTutor складається з таких модулів: модуль управління дистанційним навчанням; редактор навчальних курсів; редактор інтерактивних вправ; редактор тестів/контрольних запитань; модуль управління навчальним порталом; редактор інформаційних матеріалів порталу; сховище організаційної структури/ведення користувачів; управління/модерування форумів; завантаження даних з системи обліку персоналу; інтеграція з системами (Active Directory, Dimino Directory, LDAP); експорт даних в сховище даних, побудоване на основі будь-якої реляційної бази даних.

За допомогою програмного забезпечення WebTutor можна створювати системи дистанційного навчання як для компаній, співробітники яких працюють в єдиній локальній мережі, так і для компаній з розподіленою мережевою інфраструктурою. Останні версії системи WebTutor реалізовані на 2-х технологічних платформах: Microsoft (для зберігання даних може використовуватися як реляційна СУБД, так і формат XML); Lotus Domino – програмний комплекс, який відповідає більшості критеріїв, що визначають якісну систему ДН, має гнучкі можливості планування навчання, розвинений механізм тестування, редактор навчальних матеріалів.

Система дистанційного тренінгу REDCLASS створена фахівцями компанії REDLAB спільно з навчальним центром REDCENTER [7]. Активна робота над розробленням системи почалася в 1998 році, її впровадження відбулося в авторизованому учбовому центрі REDCENTER. Натепер проходить дослідна експлуатація REDCLASS на факультеті ОМіК МДУ, у МІІТ, у Центральному Банку Росії, МПС РФ, а також в інших корпоративних замовників. Код системи описано мовою Java, тому вона може функціонувати на будь-якій апаратній платформі. Проте розробник рекомендує використовувати робочі станції або сервери Sun з операційною системою Solaris для встановлення серверної частини системи.

Система дистанційного тренінгу REDCLASS – це комплекс програмно-апаратних засобів, навчальних матеріалів і методик навчання, які забезпечують дистанційне навчання, підвищення кваліфікації, контроль знання в будь-яких галузях діяльності людини, а також набуття практичних навичок експлуатації та управління програмними продуктами, устаткуванням і технологіями. Для вирішення завдань дистанційного тренінгу в складі системи є засоби, назви та короткі описи яких подаємо нижче.

1. Середовище емуляції вправ REDCLASS дозволяє формувати і перевіряти навички роботи слухачів з системами, які мають віконний інтерфейс. Вправи для середовища емуляції створюються у Конструкторі вправ. Конструктор вправ дозволяє створювати вправи з розгалуженим сценарієм виконання та різними системами оцінювання дій користувачів.

2. Віртуальні лабораторії надають можливість слухачам працювати з реальними (що не емулюють) програмно-апаратними комплексами (стендами) у видаленому режимі. Устаткування знаходиться в навчальному центрі, а слухачі дістають доступ до нього зі свого робочого місця. Віртуальні лабораторії забезпечують практику самостійної роботи, не обмежену можливостями емулятора.

3. Електронний підручник, який призначений для доставлення мультимедійного контенту до робочого місця слухача.

4. Система тестування, призначена для контролю успішності слухачів. У системі передбачено засоби тестування, які дозволяють здійснювати вхідний, вихідний і проміжний контроль знань, а також самооцінювання.

5. Система управління процесом навчання сприяє організації процесу навчання щодо управління каталогом курсів, правами доступу користувачів, звітністю, системними каталогами (режимів навчання, зовнішніх ресурсів, методик створення курсу тощо).

Модульний комплекс програмного забезпечення для підтримки відкритої освіти STELLUS є повнофункціональним, побудованим на web-технології, який легко інтегрується в навчальний процес будь-якого навчального закладу – від школи до університету, від ЗПДО до корпоративних навчальних центрів. Комплекс надає необхідний інструментарій для створення дистанційних навчальних курсів, програмованих навчальних посібників і тестових завдань. Слухачі, використовуючи стандартний web-браузер, отримують доступ до курсів, які вивчаються, і тестів, розміщених у корпоративній мережі або Інтернет. STELLUS дозволяє вести підготовку навчальних матеріалів і тестів; здійснювати керування навчальним процесом (складати індивідуальні та групові розклади); планувати навчальне навантаження; забезпечує процедури складання тестів та іспитів в автоматичному і напівавтоматичному режимі; отримувати статистичні звіти для аналізу. Всі події в межах процесу навчання фіксуються в базах даних, які надалі можуть бути використані для статистичного аналізу. Комплекс не вимагає придбання ніяких додаткових програм і пристроїв для реалізації навчальних завдань, має зручний інтерфейс з можливістю працювати будь-якою мовою. Розробники вказують, що STELLUS може бути використаний як системоутворювальний комплекс з іншими системами дистанційного навчання у великих освітніх системах.

Платформа дистанційного навчання "Kseny" – це програмний комплекс, основним завданням якого є організація комплексного, структурованого навчального процесу з використанням сучасних технічних засобів. Платформа дистанційного навчання (ПДО) може використовуватися як в мережі Інтернет, так і в корпоративних мережах Інтранет. ПДО дає можливість організовувати навчальний процес таким чином, що викладачі і слухачі можуть знаходиться в один і той же час у різних частинах земної кулі, але це ніяким чином не впливає на спланований навчальний процес. Необхідним і достатнім для цього є наявність комп'ютера та підключення до мережі Інтернет. Це дозволяє організовувати навчання не тільки в різних навчальних закладах, але і в організаціях з великою кількістю філій, представництв з метою підвищення кваліфікації своїх фахівців. ПДО "Kseny" дає можливість як подавати дистанційно навчальний матеріал, так і якісно проводити видалену перевірку і оцінку знань (тестування й іспити) [3].


 
 

Цікаве

Загрузка...