WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ - Реферат

Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ - Реферат

– створення емоційної привабливості пошуково-дослідницької діяльності за допомогою проблемного методу та інтерактивних технологій навчання;

– залучення майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технології у пошуково-дослідницькій діяльності у процесі розвитку творчого мислення;

– забезпечення розвитку рефлексії діяльності майбутнього вчителя на основі аналізу власних здобутків під час дослідницької діяльності.

Для ефективного формування вмінь пошуково-дослідницької діяльності і використання ІКТ у цій діяльності, що сприяє підвищенню її якості, було розроблено спецкурс "Організація пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ", який складався з такого:

– лекційних занять, на яких студенти здобували знання, необхідні для здійснення пошуково-дослідницької діяльності і роботи з ІКТ;

– семінарських занять, на яких перевірялося засвоєння теоретичних знань;

– лабораторно-практичні заняття, на яких набувалися вміння і навички пошуково-дослідницької діяльності, використання ІКТ під час її здійснення. Це досягалося завдяки розробленню дидактичних матеріалів, в яких використовувалися самостійно віднайдені, проаналізовані, структуровані матеріали засобами ІКТ;

– самостійна робота, що дозволяло сформувати необхідні вміння пошуково-дослідницької діяльності на основі отриманих знань і набутих навичок.

Мета навчального курсу полягала в підвищенні готовності майбутніх учителів до ефективного здійснення пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ. Для досягнення мети вирішувалися такі завдання: сформувати у студентів поняття про пошуково-дослідницьку діяльність, сформувати поняття про інформаційно-комунікаційні технології, ознайомити з можливостями збільшення ефективності від застосування ІКТ у дослідницькій діяльності, розвинути пошуково-дослідницькі навички та навички роботи з ІКТ за допомогою індивідуальних творчих завдань, дидактичних ігор та інтерактивних технологій навчання.

Студенти повинні були знати таке: сутність, зміст, завдання і структуру наукової та пошуково-дослідницької діяльності; сутність, напрями, класифікацію, можливості, основні завдання інформаційно-комунікаційних технологій, які необхідні для досягнення найбільш ефективного здійснення пошуково-дослідницької діяльності, методи поєднання ІКТ із пошуково-дослідницькою діяльністю.

Студенти повинні були вміти: здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність із використанням ІКТ у професійній діяльності; самостійно знаходити інформацію у мережі Інтернет, здійснювати її оброблення; розробляти навчально-дидактичні матеріали на основі власних досліджень із використанням ІКТ.

Процес навчання у будь-якому навчальному закладі має таку складову, як семінарські та лабораторно-практичні заняття, спрямовані на поглиблення вивчення матеріалу. Саме у ході таких занять студенти набували практичних вмінь і навичок, які їм будуть необхідні в майбутній професійній діяльності. Тому після здобуття необхідних знань майбутніми педагогами на лекційних заняттях, практичні вміння у них формувалися на семінарських і лабораторно-практичних заняттях за визначених педагогічних умов. Варто зазначити, що реалізація всіх педагогічних умов у нашому спецкурсі взаємопов'язана. Семінари були більшою мірою спрямовані на підготовку майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у пошуково-дослідницькій діяльності у процесі розвитку творчого мислення, але під час їх проведення реалізувалися елементи, що сприяли забезпеченню емоційної привабливості дослідження. Впровадження було поетапним: спочатку студенти займалися пошуково-дослідницькою діяльністю. Це передбачало повільне входження у процес досліджень з метою уникнення емоційного перевантаження, що, у свою чергу, зумовило виникнення більш стійкого інтересу до пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ. Потім незначною мірою використовувалися ІКТ у здійснені дослідження. Після цього пошуково-дослідницька діяльність вже повністю поєднувалася із застосуванням ІКТ.

Наступна умова, яка впроваджувалася упродовж усіх семінарських і лабораторно-практичних занять, це – формування емоційної привабливості пошуково-дослідницької діяльності за допомогою застосування проблемного методу та інтерактивних технологій навчання, оскільки емоційна складова є досить важливим елементом мотивування і самого процесу дослідження. На кожному занятті використовувалися такі завдання, які збуджували інтерес до пошуково-дослідницької діяльності, а також інтерактивні технології, що викликало емоційне піднесення. Особливо це помітно на лабораторно-практичних заняттях, у ході яких студенти повинні були створювати нові продукти, які потім розміщалися в мережі Інтернет, тобто ставали частиною всесвітньої мережі.

Педагогічна умова – забезпечення розвитку рефлексії діяльності майбутнього вчителя на основі аналізу власних здобутків під час дослідницької діяльності – впроваджувалася більшою мірою у процесі лабораторно-практичних занять. Студенти мали можливість оцінити свою працю: це відбувалося під час ігор, конкурсів, ділових ігор, рецензування тощо, але поточна рефлексія мала місце і під час семінарських занять. Також наприкінці кожного заняття студенти презентували свої розробки, і кожен міг бачити власні недоліки і досягнення, що давало можливість самовдосконалюватися. Переглядалися і аналогічні проекти в Інтернет-мережі, тому кожен зі студентів мав над чим працювати завдяки широкому обговоренню розробок, постійному пошуку нових можливостей для їх покращення.

Висновки. Вважаємо, що реалізація представленої моделі організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ дозволить студентам здобути необхідні знання, набути вмінь і навичок для здійснення повноцінної науково-дослідницької діяльності.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у розробленні навчально-методичного посібника для підтримки розробленої моделі.

Список використаної літератури

1. Андреев А.А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация / А.А.Андреев, В.И.Солдаткин. – М. : Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.

2. Богданова І.М. Прикладана педагогіка: дидактичні можливості інформаційно-модульної технології : методичні рекомендації / І.М.Богданова. – Одеса, 2001. – 79 с.

3. Карнаухова И.Б. Поисково-исследовательская деятельность как средство развития творческой самостоятельности студентов в процессе профессиональной подготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ирина Борисовна Карнаухова. – М., 2003 – 158 c.

4. Павленко О.П. Формування творчої особистості гімназиста у пошуково-дослідницькій діяльності : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.09 "Теорія навчання" / О.П. Павленко. – Луцьк, 2005. – 21 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...