WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти - Реферат

– презентація і поширення ППД;.

– участь у підготовці до видання навчально-методичних посібників, методичних матеріалів, збірників, робочих зошитів для учнів, щоденників тощо (авторських чи колективних);

– написання чи укладення навчально-методичних посібників, підручників, хрестоматій, методичних рекомендацій, інших матеріалів;

– використання у практичній роботі різних форм пропаганди досягнень педагогічної науки, ППД освітян;

– презентація для педагогічних працівників авторських навчальних посібників, робочих зошитів для учнів, методичних рекомендацій і навчально-методичних посібників для вчителів;

– організація творчих звітів, майстер-класів, творчих лабораторій, проблемних семінарів, презентацій результативної практичної роботи педагогічних працівників;

– створення умов для вивчення та впровадження педагогічними працівниками нових педагогічних технологій:

– оформлення переліку матеріалів з досвіду роботи освітян Київщини, методичних посібників, робочих зошитів для учнів, електронних посібників, брошур, збірників, буклетів, які рецензувалися методистом, пройшли експертизу і рекомендовані науково-методичною радою інституту до практичного використання.

4. Організація методистом практичної і консультативної допомоги педагогічним працівникам – один із напрямів його роботи, змістом якої передбачено:

– навчально-методичне забезпечення роботи педагогічних працівників закладів освіти з проведення апробації електронних засобів навчального призначення;

– участь в організації і розробленні електронних програмно-методичних комплексів для вчителів та учнів;

– надання методичної допомоги педагогічним працівникам у визначенні змісту, методів, форм, засобів організації навчально-виховного процесу, організації навчально-методичної роботи в закладах освіти, реалізації освітніх програм (навчальних, виховних) за профілем методиста;

– підготовку педагогів-тренерів до впровадження сучасних технологій навчання і виховання у практику роботи закладу освіти;

– організацію та проведення навчальних тренінгів, семінарів, конференцій тощо для педагогічних працівників за профілем роботи методиста;

– організацію і координацію роботи районних та шкільних методичних об'єднань педагогічних працівників за профілем роботи методиста;

– розроблення документації, необхідної для проведення фахових конкурсів, олімпіад, виставок, учнівських змагань;

– консультування методичних та педагогічних працівників, надання їм методичної допомоги;

– оформлення матеріалів, які розкривають індивідуальну роботу методиста з педагогічними працівниками: журнал індивідуальних консультацій, в якому ведеться облік проведеної роботи та облік наданої адресної методичної допомоги;

– розроблення інструктивно-методичних листів та методичних рекомендацій за профілем роботи методиста;

– розроблення методичних матеріалів (положення, тести, завдання, рекомендації) для проведення конкурсів, виставок, зльотів, змагань, олімпіад, аналітичні довідки за результатами конкретного методичного чи іншого заходу;

– навчання педагогічних працівників за програмою "Intel Навчання для майбутнього";

– наповнення сайту освітнього порталу інституту "Мій кращий урок";

– оперативне подання інформації на освітній портал.

5. Підвищення кваліфікації методиста передбачає традиційні та альтернативні форми удосконалення його професійної майстерності. Такими формами можуть бути:

– проходження методистом курсів підвищення кваліфікації на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) Університету менеджменту освіти АПН України;

– оволодіння навичками роботи з персональним комп'ютером, тренінговою методикою навчання педагогічних працівників;

– проходження навчання з підготовки тренерів за програмою "Intel Навчання для майбутнього";

– участь у всеукраїнських та міжнародних (науково-практичних, наукових, навчальних) конференціях, семінарах, нарадах тощо;

– самоосвіта (робота з періодичними фаховими виданнями, науково-методичною і навчально-методичною літературою тощо).

В атестаційному листі методиста обов'язково вміщується така інформація:

– загальні відомості про методиста: прізвище, ім'я, по батькові, освіта, загальний педагогічний стаж та стаж роботи на посаді методиста;

– відомості про підвищення кваліфікації (дата, місце, тематика пройдених курсів, тема випускної атестаційної роботи);

– відомості про результати діяльності методиста за кожним показником його професійно-методичної компетентності, відображеної у посадовій інструкції;

– результати анкетування членів науково-педагогічного колективу та слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою оцінювання особистих якостей, творчого потенціалу і професійно-методичної компетентності методиста;

– пропозиції членів атестаційної комісії (клопотання експертної групи) про встановлення методисту конкретної кваліфікаційної категорії, представлення до відзнак чи нагород.

Результати дослідження. Робота методичного працівника ВНЗППО має свої специфічні особливості, вирізняється складністю й багатогранністю, не піддається звичайному нормуванню й облікові, як і праця вчителя. Низка питань, пов'язаних зі статусом та змістом діяльності методиста як учасника навчально-виховного процесу, його атестації потребує подальшої розроблення. Так, до цього часу не визначено статус методиста ВНЗППО: у Законі України "Про вищу освіту" (ст. 48) така посада у переліку посад педагогічних чи науково-педагогічних працівників відсутня.

Як зазначено у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників, методисти всіх кваліфікаційних категорій повинні мати вищу освіту та відповідний стаж педагогічної роботи. Виникає питання: стаж педагогічної роботи взагалі чи стаж педагогічної роботи на посаді методиста? Вважаємо, що наявність педагогічного стажу роботи саме на посаді методиста дає методисту підставу і можливість атестуватися з метою підвищення кваліфікаційної категорії (другої, першої чи вищої), що має бути чітко викладено в Типовому положенні.

Потребують доопрацювання також і вимоги до кваліфікаційних характеристик методистів усіх кваліфікаційний категорій.

На нашу думку, зважаючи на обсяг роботи методичного працівника, на державному рівні необхідно вирішити питання про підвищення ставки його заробітної плати, яка не повинна бути нижчою за ставку заробітної плати вчителя, бо це спричиняє проблему добору висококваліфікованих педагогічних працівників на посади методистів ВНЗППО.

Предметом дослідження науковців може бути підготовка у вищих навчальних закладах педагогічних працівників до виконання обов'язків методиста ВНЗППО, визначення критеріїв та показників такої готовності, розроблення програмно-методичного забезпечення тощо.

Висновки. Зазначені вище питання є взаємозумовленими і взаємозв'язаними, а значить потребують комплексного вирішення і подальшого дослідження.

Список використаних джерел

1. Законодавство України про освіту: зб. законів за станом на 10 березня 2002 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.

2. Кононенко О.Є. Атестація педагогічних працівників: нормативи, методичні рекомендації, документи / О.Є. Кононенко; за заг. ред. Л.Д. Покроєної. – Харків: Основа; Тріада +, 2007. – 160 с.

3. Конституція України. – К. : Український Центр Правничих Студій, 2006. – 124 с.

4. Книга керівника навчально-виховного закладу: довідково-методичне видання / упоряд. Б.М.Терещук, В.В.Скиба. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 768 с.

5. Середня освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / за заг. ред. В.С.Журавського. – К. : ФОРУМ, 2004. – 1084 с.

6. Онуфрієва О. Атестація педагогічних працівників / О.Онуфрієва // Директор школи (Шкільний світ). – Липень 2008. – №25-26 (505-506). – С.3-45.

7. Файн Т.А. К оценке деятельности методиста в период аттестации / Т.А.Файн, А.П. Брайченко // Методист. – 2006. – №1. – С. 8-10.


 
 

Цікаве

Загрузка...