WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Концептуальні засади атестації методистів вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Методист повинен уміти використовувати теоретичні професійні знання у процесі практичної педагогічної та методичної діяльності, орієнтуватися в інформаційному просторі (за профілем), використовувати можливості комп'ютерної техніки та інших сучасних технічних засобів навчання, ефективно використовувати у своїй професійній діяльності мережу Інтернет та навчати цьому педагогічних працівників; застосовувати інтерактивні методи навчання; виявляти, вивчати, узагальнювати, пропагувати ідеї передового педагогічного досвіду (ППД), впроваджувати інноваційні педагогічні технології у практику роботи; налагоджувати співпрацю з науковими установами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями тощо (за профілем), реалізовувати творчий підхід до вирішення проблем підвищення кваліфікації педагогічних працівників, постійно працювати над самоосвітою.

Відповідно до посадової інструкції в період атестації відстежується і оцінюється зміст діяльності методиста за такими напрямами:

1) аналітична діяльність методиста;

2) організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

3) узагальнення і поширення ППД;

4) організація практичної, консультативної допомоги у навчально-методичній роботі;

5) підвищення кваліфікації методиста.

За всіма напрямами діяльності методиста вивчаються результати його роботи.

1. Результатом аналітичної діяльності методиста можуть бути:

– банк даних за профілем роботи методиста (кількісний і якісний склад педагогічних працівників, базові заклади освіти з упровадження сучасних технологій навчання і виховання, педагоги-тренери, підготовлені до реалізації проектів, програм тощо, діяльність обласного опорного закладу освіти (ООЗО) та обласної школи передового педагогічного досвіду (ОШППД), перелік електронних засобів навчального призначення, навчальних посібників, які пройшли (проходять) апробацію в закладах освіти області, публікації вчителів області, досвід роботи педагогічних працівників, схвалений науково-методичною радою інституту і представлений на обласній виставці "Освіта Київщини" тощо);

– аналітичні звіти за результатами проведення курсів та методичних заходів у міжкурсовий період (результати вивчення та аналізу професійних потреб і запитів педагогічних працівників);

– аналіз стану науково-методичної роботи за профілем у методичних кабінетах відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, закладах освіти (підготовлені та опубліковані аналітичні довідки та інформації);

– довідки про узагальнені результати планової експериментальної роботи в закладах освіти за профілем методиста (реєстраційні картки, підготовлені та опубліковані аналітичні довідки, інформація тощо);

– аналіз діяльності районних, міських методичних об'єднань (творчих спілок, творчих груп тощо) педагогічних працівників за профілем методиста, використання його результатів під час планування методичної роботи у міжкурсовий період (планування цілеспрямованого надання адресної методичної допомоги тощо).

Узагальнюючи власну аналітичну діяльність, методист відображає конкретну роботу, формами якої можуть бути:

– авторські методичні матеріали, призначені для діагностики, прогнозування, планування підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (банк даних про педагогічні кадри області за профілем методиста, показники професійно-педагогічної компетентності педагогів з конкретної професійної освітньої сфери, анкети, опитувальники, тести для виявлення професійно-педагогічної компетентності педагогів);

– матеріали виступів на обласних та районних конференціях, семінарах, методичних об'єднаннях вчителів, секційних засіданнях тощо (програми їх проведення);

– відвідування та аналіз навчальних (виховних) занять у закладах освіти під час проведення педагогічної практики, майстер-класу, конкурсу;

– аналіз стану викладання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– тексти контрольних робіт та завдань, підготовлені для проведення учнівських олімпіад;

– результати експериментальної роботи з висновками та пропозиціями про подальшу долю експерименту;

– банк даних про слухачів ООЗО, ОШППД, тематику та зміст проведених занять;

– база даних про педагогічних працівників, їхній якісний і кількісний аналіз;

– банк даних про вчителів-методистів за профілем методиста;

– особистий внесок методиста в організацію і координацію роботи районних методичних об'єднань (РМО) і шкільних методичних об'єднань (ШМО), результативність їх діяльності.

2. Основним напрямом роботи методиста є організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Результатом його роботи у цьому напрямі можуть бути:

– плани-графіки проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обласних та районних семінарів, занять в ООЗО та ОШППД, фахових конкурсів, проведення консультацій, надання адресної методичної допомоги педагогічним колективам, методичним об'єднанням вчителів тощо;

– програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (фахових, авторських, проблемно-тематичних, за дистанційною формою навчання), навчально-тематичні плани, аналітичні довідки про результати навчання освітян;

– розроблення методичних та інформаційних матеріалів для проведення вхідного і вихідного анкетування, діагностування, прогнозування і планування підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (за профілем методиста);

– участь у розробленні та оновленні програмно-методичних комплексів для організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання;

– організація та проведення обласних фахових конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників, підготовка їх до участі у всеукраїнському етапі конкурсів;

– підготовка необхідної документації для проведення фахових конкурсів педагогічної майстерності (проекти наказів, положення чи умови проведення, банк даних про учасників, аналітична довідка про результати проведення тощо);

– організація результативної підготовки учнів до участі у всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах;

– організація навчання новопризначених методистів РМК (ММК);

– програми проведених обласних семінарів, конференцій, тренінгів, інших форм методичної роботи з педагогічними працівниками.

3. Важливим напрямом роботи методиста є узагальнення і поширення ППД, а саме:

– виявлення, вивчення, аналіз і узагальнення ППД (за профілем методиста);

– проведення експертизи методичних матеріалів, посібників тощо, поданих на розгляд науково-методичної ради інституту;

– вивчення та узагальнення системи роботи педагогічних працівників, обґрунтування її результативності, подання матеріалів до анотованого каталогу;


 
 

Цікаве

Загрузка...