WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу - Реферат

Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу - Реферат

Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу

У зв'язку із здійсненням широкої демократизації усіх сфер суспільного життя на перший план висунуті цілі, пов'язані з формуванням особистості, що володіє широким творчим потенціалом, моральною стійкістю та психологічною гнучкістю, цілісністю, психологічним здоров'ям високою культурою спілкування та проявляє соціальну активність у своєму повсякденному житті.

Соціалізація особистості – актуальна проблема сучасної психолого-педагогічної науки і практики. Тому у Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття) одним із стратегічних завдань визначається створення оптимальних умов для соціального розвитку, соціального становлення, самореалізації та саморозвитку молодого покоління.

Активність підростаючого покоління продовжує бути у фокусі уваги педагогічної галузі. Адже активність учнівської молоді – це вже відповідний віковий етап розвитку активності в цілому. У підлітковому та юнацькому віці активність як природна здібність перетворюється в соціальну систему потреб та інтересів.

Соціальна активність - це діяльне ставлення людини та здатність здійснювати суттєві перетворення матеріального та духовного середовища на основі засвоєння суспільно-історичного досвіду людства, що виявляється у творчій діяльності, вольових актах, спілкуванні [8].

Соціальна активність – одна з найважливіших людських якостей, яка дає можливість людині розвиватися як особистості, оскільки активна людина виступає суб'єктом активної практичної діяльності.

Дослідження цієї проблеми і пошук оптимальних, діючих сучасних форм і методів виховання соціальної активності особистості ведуться безперервно. З огляду дана стаття має на меті обґрунтування використання методу телекомунікаційних проектів як одного з ефективних засобів виховання соціальної активності особистості.

У.Кільпатрик розглядав проект як будь-яку роботу, виконану "від щирого серця", яка має певну цільову настанову [7, 32].

На думку Ф.Бегьюлі, проект – це послідовність взаємопов'язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення неповторного і водночас певного результату [2].

Метод проектів, в основі якого лежить розвиток в учнів пізнавальних навичок, творчих здібностей, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня передбачає певну сукупність навчально-методичних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів з обов'язковим представлення отриманих результатів [4, 22].

Нагромаджений вже сьогодні в Україні та за кордоном досвід переконливо засвідчує, що метод проектів, як одна з інтерактивних форм навчання, сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу і дозволяє учням аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу, зробити засвоєння знань більш доступним, конструювати свої знання тощо.

У соціалізаційному аспекті участь у розробці та реалізації проектів дозволяє їх учасникам:

- виробити особистий погляд на події, навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;

- усвідомити значення спільних зусиль, роботи в команді;

- знаходити спільне розв'язання проблеми;

- застосовувати свій суб'єктний досвід та узгоджувати його з науковим змістом проекту;

- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації і переживання їх;

- самостійно оцінювати свою діяльність;

- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв'язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу;

- розвивати здібності організовувати творчість інших [10, с.64-109].

Динамічний світ комп'ютерних технологій висуває сьогодні свої вимоги до навчання: здатність швидко засвоювати нові знання, здійснювати пошук необхідної інформації, критично її оцінювати тощо.

Розглядаючи особливості роботи за методом проектів у сучасному інформаційному суспільстві, можна відзначити, що зараз це здебільшого робота за допомогою телекомунікаційних мереж.

Досвід використання телекомунікацій в навчально-виховному процесі засвідчив, що цей вид технологій дозволяє об'єднати різні види діяльності вчителів та учнів різних навчальних закладів одного або кількох регіонів, а також різних країн [1, 15].

Зазначимо, що робота у телекомунікаційних мережах дозволяє використовувати розмаїття засобів і форм самостійної пізнавальної, науково-дослідницької і практично-творчої роботи і базується на багатогранному спілкуванні, на вільному обміні думками, ідеями, інформацією, на бажанні пізнати нове та розширити свій світогляд.

Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету [10, 89].

Особливість телекомунікаційних проектів (Інтернет-проектів) полягає в тому, що за своєю суттю вони завжди є міжпредметними і діяльність в них розгортається як в урочний, так і в позаурочний час. Саме це дозволяє вдало використовувати цей метод у позашкільній навчально-виховній роботі.

Розглянемо телекомунікаційну діяльність учнів на прикладі роботи в Інтернет-проектах вихованців Центру творчості дітей та юнацтва "Соняшник" м. Білої Церкви Київської області.

Вже четвертий рік поспіль ЦТДЮ "Соняшник" є активним учасником програми I*EARN (International Education and Resource Network) – міжнародної освітньої та ресурсної мережі, яка працює в Україні з 1998 року. Зараз мережа об'єднує учасників зі 100 країн світу, які разом співпрацюють в екологічних, наукових, художніх та соціально значущих, громадянських проектах.

Національна мережа I*EARN налічує близько сотні навчальних закладів з різних регіонів України.

Під час роботи в програмі вихованці та педагоги ЦТДЮ "Соняшник" взяли і продовжують свою участь у міжнародних проектах "GTP" (Global Teenager project), "Laws of Life" (Закони життя), "Dream school" (Школа мрії) тощо; у національних – "Рось – колиска Русі", "Особливості національної мови", "Ми - ровесники", "По кому б'є дзвін або чи наша хата скраю?", "Життя довжиною в три слова", соціальний проект зі створення веб-сайтів для творчих дітей з обмеженими можливостями та ін. У минулому навчальному році педагоги Центру творчості "Соняшник" та їх вихованці були координаторами Інтернет-проекту "Двір мого дитинства".

Більш детально хотілося б розглянути зміст наступних проектів.

Global Teenager project - це міжнародний проект, в якому на початку роботи учні та вчителі розбиваються на інтернаціональні команди (класи) і, працюючи разом, підтримують один одного у групі для створення спільних міжнародних проектів за запропонованими учасниками темами.

GTP – це інтерактивний засіб викладання та навчання у спільному віртуальному середовищі. Кожен клас бере на себе зобов'язання внести свій вклад у проекти, які пропонуються іншими класами. Усі учасники беруть участь в спільній роботі для того, щоб забезпечити успіх усього проекту. Наприкінці роботи кожна група відбирає з усього загалу матеріалів, надісланих до проекту, тільки ті, які стосуються запропонованої нею теми, і редагує свою частину спільної публікації. Таким чином, кожен учасник вносить власний внесок в спільну роботу, отримуючи, в свою чергу, матеріали з усього світу з цікавої для нього теми.

Учні школи лінгвістики ЦТДЮ "Соняшник", які вже два роки беруть участь в осінніх та весняних сесіях проекту GTP, навчаються в реальній діяльності та рольовій грі, отримуючи позитивний зворотній зв'язок від учасників проекту з різних куточків світу, вдосконалюючи навички електронного листування, володіння іноземною мовою, комунікативні вміння тощо.

Робота у проекті є необтяжливою і водночас цікавою і захоплюючою: двічі на тиждень після шкільних уроків та занять у школі лінгвістики учасники збираються біля комп'ютера і разом пишуть листи-запитання, листи-відповіді своїм іноземним партнерам, беруть участь в учнівських чатах, шукають інформацію, використовуючи ресурси Інтернету для змістовних відповідей на запитання сесії.

Проект „Рось – колиска Русі" допомагає учасникам згадати своє слов'янське коріння і усвідомити роль Росі як колиски великої держави.

Програма проекту спрямована на виховання юних громадян України на засадах загальнолюдських цінностей, формування в них відповідальності за майбутнє, патріотизму, екологічної свідомості, національної гідності.

Основними завданнями проекту є такі дослідження екологічного стану Поросся, вивчення слов'янської культури, створення карти екологічного забруднення досліджуваних територій під час еколого-краєзнавчої експедиції берегами річки Рось. Учасниками експедиції від ЦТДЮ "Соняшник" стали вихованці туристського об'єднання та військово-патріотичного клубу "Лицарська звитяга", які за два роки участі в проекті дослідили територію Київської області, якою й протікає річка Рось.

У проекті "Двір мого дитинства" учасникам пропонувалось пригадати, що ми родом з дитинства і подумати над тим, а де воно проходить? Вдома, в дитячому садку, в школі, в селі у бабусі, в рідному дворі? Які ж зараз наші двори? Чи затишні вони? Чи наповнені гомоном та сміхом дитячі майданчики? Чи ми бачимо розібрані пісочниці, зламані каруселі, заіржавілі гірки? Де гуляють мами з малюками у колясках? Де збираються дідусі грати в доміно? А де ховаються веселі хлопчаки, що грають у піжмурки?

Учасники проекту з 12-ти навчальних закладів різних міст України фотографували свої двори, спілкувалися з їх жителями, проводили опитування, збирали цікаві дворові історії, відомості про відомих людей, що жили і живуть у їхніх дворах. Учні мали змогу набути досвід спілкування і взаємодії з організаціями, органами місцевого самоврядування щодо покращення стану дитячих майданчиків та дворів міста.

Під час участі у проекті учасники навчилися складати анкети та проводити опитування, статистично обробляти та графічно представляти їх результати; оформлювати фотовиставки тощо.

У результаті проекту був випущений компакт-диск, до якого увійшли всі матеріали, зібрані учасниками, а головне – у багатьох містах було оновлено і створено дитячі дворові майданчики.

Отже, можливість участі у цікавій роботі всіх учнів як окремого гуртка або клубу, так і вихованців різних творчих об'єднань, підвищена відповідальність за результати своєї діяльності, швидкість обміну інформацією, творчість та можливість самовираження створюють потрібну мотивацію в учнів і вчителів для активної участі у проектній діяльності.

Робота в телекомунікаційних проектах спонукає учнів працювати над розвитком власної моралі, інтелекту, культурного рівня, вчитись самостійно здобувати нові знання і набувати вміння поряд з умінням реагувати на швидкозмінні умови навколишнього світу.

Вихованці поступово вчаться розуміти, що всі вони причетні до того, що відбувається у світі, що навіть одна людина здатна змінити світ на краще, а спільні зусилля та успішна командна робота можуть принести справді вагомий результат.

Метод Інтернет-проектів дозволяє всебічно використовувати сучасні інформаційні технології, водночас він сприяє тому, що навчання стає цікавим, захоплюючим, корисним.

Виходячи з цього, вважаємо доцільним використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціальної активності вихованців. Проте варто зазначити, що на даний час немає навчальної програми для творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів, яка б дозволяла учням опанувати метод Інтернет-проектів. Це зумовлює необхідність створення навчальної програми діяльності клубу телекомунікаційних проектів та залучення максимальної кількості дітей та підлітків до участі у проектах.

Список використаної літератури

1. Антологія адаптованого досвіду. Або для чого існують програми освітніх обмінів. – Рівне, 2004. – 388 с.

2. Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 208 с.

3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи // Комп'ютер в школі та сім'ї. – 1999. - №4. – С.12-19.

4. Інтел Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV, 2004. – 416 с.

5. Лигоцький А.О. Проектування освітніх систем. – К., 1994. – 50 с.

6. Логвин В. Метод проектів у контексті сучасної освіти // Сучасні шкільні технології. – Ч.2. – К., 2004.

7. Організація проектної діяльності учнів // Завуч. – 2006. - №19. – С.31-47.

8. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2003.

9. Підласий І. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. – К., 1998.

10. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 272 с.

11. Проектний аналіз / За ред. Москвіна С.О. та ін. – К.: Лібра, 1998. – 368 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...