WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів - Реферат

Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів - Реферат

Ігри для навчання іноземної мови молодших школярів

Психічні особливості дітей 6-7 років передбачають певні вимоги до побудови організації їх навчання. Оскільки гра є провідною діяльністю дітей цього віку, то в навчальному процесі повинні переважати також ігри. Варто зауважити, що у шкільних підручниках вміщено недостатню кількість ігор, які дієво підвищують інтерес до навчання.

На основі аналізу публікацій і наукових праць, в яких започатковано розв'язання розглядуваної проблеми, зробили висновок, що питанню навчання іноземної мови молодших школярів присвячено значну кількість досліджень (О.Б.Бігич, О.І.Гузь, М.В.Денисенко, О.П.Петращук, О.П.Петренко, В.М.Плахотнік та ін.), в них розкрито різні аспекти навчання іноземної мови у початковій школі, зокрема у працях Н.Кудикіної було розглянуто роль гри у вихованні дітей.

Автор статті має на меті продовжити розгляд питання функціонування гри у навчанні іноземних мов учнів 6-7 років і зробити практичний внесок у процес навчання у початковій школі. Аналіз загальної теорії діяльності, теорії провідної діяльності та зміни цієї діяльності на різних етапах розвитку психіки людини (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв та ін.) показав, що ігрова діяльність, так само як і навчальна та діяльність спілкування, має вагоме значення у розвитку молодшого школяра.

У психологічному словнику дано таке визначення поняття "гра": гра ─ це форма діяльності в умовних ситуаціях, що спрямована на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в соціально закріплених способах здійснення предметних дій у сферах науки і культури [1].

Навчальну гру, яка використовується на уроках іноземної мови, визначаємо як форму організації діяльності учнів для засвоєння ними нового матеріалу, закріплення набутих навичок і розвитку вмінь мовлення на основі залучення учнів до виконання різноманітних мовних і мовленнєвих дій. Така гра характеризується чіткістю поставленої мети, наявністю мотивації і певним результатом. Трактування гри як моделі соціальної дійсності дозволяє створити автентичні умови спілкування, які наближають навчання до повноцінного процесу комунікації, сприяють оволодінню сталими предметними діями і засвоєнню суспільного досвіду.

Загальновідомо, що молодші школярі здатні успішно засвоювати іноземну мову. Варто зазначити, що в основі цієї здатності – значні пізнавальні й емоційні зусилля учнів, оскільки в цей віковий період вони інтенсивно навчаються не лише іноземній, але й рідній мові. Тому в процесі навчання молодших школярів учителю необхідно враховувати психічні особливості молодших школярів, оскільки притаманний їм конкретно-образний характер мислення передбачає дотримання певних вимог під час пояснення граматичних правил, зокрема таких:

– не використовувати терміни, наприклад, „present indefinite" або „adverbs of frequency";

– граматичні правила демонструвати на прикладах; для їх засвоєння застосовувати велику кількість вправ;

– на уроці повинні використовуватися різні види діяльності з тим, щоб підтримувати інтерес та увагу дітей до навчального матеріалу [3].

Отже, конкретно-образний різновид мислення молодших школярів, інші психічні особливості, притаманні їм у цьому віці, передбачають широке використання різних методів і прийомів у навчанні іноземних мов.

Існують також різноманітні засоби, які інтенсифікують і роблять більш цікавим процес навчання у початковій школі. Для прикладу, з цією метою використовується зображальна статична наочність (малюнки), рольові ігри, аудіо- та відеоматеріали та інше. Але низький рівень знань іноземної мови в учнів 6-7 років обмежує використання цих засобів. Тому навчальна гра має визначальне значення на цьому етапі навчання і є одним з ефективних методів навчання молодших школярів.

Застосування навчальних ігор дозволяє створити умови (визначені М.М.Скалкіним [2]) для успішного перебігу діяльності і позитивного впливу на особистість учня, а саме:

– всебічне забезпечення суб'єктивних моментів діяльності;

– поступове ускладнення діяльності, змісту її мотивів;

– розвиток активності й самостійності самого учня у діяльності.

Розглянемо декілька прикладів ігор для вивчення різного мовного матеріалу, зокрема алфавіту, у навчанні іноземних мов молодших школярів. Наявна низка ігор, які не потребують значної підготовки до їх застосування, наприклад:

– озвучити пред'явлені вчителем букви;

– вибрати названу букву з ряду даних;

– визначити кількість букв і звуків у слові;

– показати або написати букву, що відповідає звуку, який вимовив учитель.

Варто використовувати й ігри, які потребують певної підготовки учителя і можуть виявитися більш цікавими для учнів.

ГРА 1. Підготовка до гри: вирізати фігури, які складають літери (довгі і короткі прямі полоски, великі й маленькі півкулі).

Хід гри: роздати учням вирізані фігурки і попросити скласти букви, які назве вчитель.

ГРА 2. Підготовка до гри: вирізати з цупкого шершавого паперу букви алфавіту, які вивчаються, і наклеїти їх на картонні картки (хоча букви можна і не наклеювати).

Хід гри: дати учням торкнутися букви, звернути їхню увагу на будову букв. Наприклад: буква „А" складається з двох довгих рисочок і короткої, що їх поєднує. Потім покласти букви в коробку і попросити учнів знайти названу букву, не дивлячись у коробку.

ГРА 3. Підготовка до гри: підготувати картки з буквами алфавіту, до кожної картки прикріпити скріпку. Необхідно змайструвати „вудку" – до палички на вірьовці прив'язати магніт.

Хід гри: розкласти картки з буквами на столі, буквою донизу, щоб учні їх не бачили. Учень ловить букви на магніт і називає їх.

ГРА 4. Підготовка до гри: на мотузці розвісити всі заглавні букви в алфавітному порядку.

Хід гри: учні повинні прикріпити до цих букв відповідні їм маленькі букви (варіант: учні можуть прикріпити до букв речі або малюнки речей, які починаються з відповідних букв).

ГРА 5. Ця гра не потребує певної підготовки. Її хід є таким: учні діляться на команди. Команд може бути дві-три залежно від кількості учнів. Від кожної команди виходять по два учасники. Одному учню з пари учитель показує одну букву так, щоб інший учень цієї пари її не бачив. Учні повинні написати пальцем побачену букву на спині іншого учня з пари. Цей учень, у свою чергу, намагається відчути цю букву і написати її дошці (варіант: з більш підготовленими учнями учитель може показати і попросити написати будь-яке слово). Виграє команда, учні якої написали всі букви або слова правильно.

ГРА 6 „Лото". Підготовка до гри: підготувати картку з буквами таким чином:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

G

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Хід гри: учні повинні співвіднести великі і маленькі букви алфавіту. Букви можуть розташовуватися не по порядку.

Як видно з описаних ігор, застосування деяких з них вимагає кількох наборів алфавіту. Учні можуть виготовити ці набори самостійно та неодноразово їх використовувати.

Презентовані ігри можуть використовуватися не лише для вивчення букв, а й для навчання нових лексичних одиниць.

Висновок. Навчальні ігри є важливими і необхідними у навчанні молодших школярів. Їх застосування відповідає психологічним та методичним вимогам до організації навчання іноземної мови школярів зазначеної вікової категорії.

Список використаної літератури

1. Психология : словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

2. Скалкин М. Н. Совершенствование процесса обучения. Проблемы и суждения / Н. С. Скалки – М. : Педагогика, 1971. – 206 с.

3. Brown H. D. Teaching by Principles. – USA : Prentice-Hall, Inc., 1994. – 467 p.

4. Marzollo J., Lloyd J. Learning through Play. – USA : Harper & Row Publishers, Inc., 1974. – 211 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...