WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання - Реферат

Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання - Реферат

Завдяки мультимедійній інформації, що містять програми, учні вчаться пов'язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення.

Перевагою застосування мультимедійних програм на уроках географії є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні дістають значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.

Тому можна зробити висновок, що більшість комп'ютерних програм з географії містить значну навчальну інформацію. Вони можуть широко використовуватись на уроках географії; водночас дані програмні засоби за своїм дидактичним призначенням в основному є допоміжним, ілюстративним джерелом знань.

Разом з тим існують програми, які реалізують проблемне навчання. Такою варто вважати програму Intel "Навчання для майбутнього", за допомогою якої можна реалізувати проблемний підхід до вивчення предмета за допомогою методу проектів. Однак варто зазначити, що головною проблемою у викладанні цієї програми залишається непідготовленість більшості вчителів до використання ІКТ в навчальному процесі. Причини цього в основному – психологічні, вони полягають у невмінні вчителів працювати з комп'ютером, відсутності методики використання ІКТ, недостатньої забезпеченості шкіл програмними засобами. Крім того, є ще й організаційні та технічні проблеми – відсутність вільного доступу до комп'ютерного обладнання, труднощі із своєчасним ремонтом, проблеми із поділом класу на підгрупи під час проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Для розв'язання вищезазначених проблем необхідно здійснити наступне:

- включити в навчальні державні програми вимоги щодо використання ІКТ в навчальному процесі;

- розробити методики використання ІКТ під час викладання географії;

- готувати вчителів до використання ІКТ у школі.

Незважаючи на заявлену на всіх рівнях орієнтацію на широке використання ІКТ в навчальному процесі, на покращення забезпечення шкіл комп'ютерною технікою, на появу перших сертифікованих педагогічних програмних засобів ще не можна сказати, що в цьому питанні відбулися значні зрушення. Поки що проблема використання інформаційно-комунікаційній технологій у сучасній школі активно обговорюється на всіх рівнях. Вчителі також вказують на низку причин, що стримують використання інформаційно-комунікаційних технологій у школі.

Однак, вважаємо, що головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони полягають у низькому рівні готовності вчителів до проведення занять з використанням ІКТ, відсутності науково обґрунтованої методики використання ІКТ під час проведення занять, зокрема – і з географії, недостатній забезпеченості кількісно та якісно навчальних закладів педагогічними програмними засобами. Зрозуміло, що це далеко не всі проблеми, але без їх розв'язання неможливо позитивно вирішити питання використання ІКТ у цілому.

На нашу думку, готовність вчителя географії до використання інформаційних технологій на своїх уроках передбачає:

- певний рівень технічних навичок роботи з комп'ютером;

- уміння вчителя ефективно використовувати ІКТ як засіб навчання;

- упевненість учителя у більшій ефективності ІКТ порівняно з іншими засобами навчання, у більшій ефективності методів, що базуються на використанні ІКТ;

- можливість швидко оволодіти новими педагогічними програмними засобами.

За останні п'ять-сім років комп'ютер став необхідним засобом у побуті, доступнішим за ціною, тому кількість "домашніх" комп'ютерів зросла у декілька разів. Відчутними є і результати Державної програми комп'ютеризації сільських шкіл, регіональних програм забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою.

Можна констатувати, що комп'ютер для вчителя став доступнішим як вдома, так і на робочому місці. Це створює передумови для реального оволодіння сучасним вчителем інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні необхідному для ефективного їх використання в навчальному процесі.

Однак, треба зазначити, що реальних зрушень у підготовці вчителя з інформаційно-комунікаційних технологій ще не відбулося. Особливо значні проблеми виникають з методикою застосування ІКТ у процесі викладання конкретних навчальних предметів, наприклад, географії.

Розглянемо можливі способи забезпечення реалізації складових готовності вчителя до використання ІКТ. Для того, щоб учителі могли ефективно використовувати ІКТ у навчальному процесі, вони повинні мати певний рівень умінь і навичок володіння комп'ютером, використання інформаційних технологій як засобу навчання. Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів з метою покращення ситуації з навчанням вчителів щодо використання комп'ютерних технологій, було впроваджено освітню програму "Intel. Навчання для майбутнього". Дана програма добре зарекомендувала себе ух навчання вчителів основам дослідницької роботи під час створення проектів відповідно до чинної державної програми з географії. Розроблено програму, посібники, методичне забезпечення і рекомендації, накопичено значний досвід проведення тренінгів для вчителів.

Курсове підвищення кваліфікації вчителів географії передбачає навчальні заняття з використанням ІКТ, які включають ознайомлення вчителів комп'ютером, можливостями програм Microsoft Office, із мультимедійними засобами як джерелом нових знань під час вивчення програмового матеріалу, що мають документальну достовірність географічних явищ, переконливість наукових фактів, можливість викладати великий за обсягом навчальний матеріал за короткий час.

Другим напрямом у підвищенні кваліфікації вчителів є ознайомлення їх з проектною методикою, можливостями ІКТ у створенні нових інформаційних продуктів на принципах інтерактивного та особистісно орієнтованого навчання.

За допомогою програм Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Office Publisher вчителі, вчаться розробляти уроки з курсу географії, використовуючи метод проектів, досліджувати поставлені проблемні питання. При цьому вони використовують ресурси Інтернету, матеріали підручників, енциклопедій тощо, гіперпосилання на ресурси Інтернету. Значна увага приділяється створенню дидактичних матеріалів з різних курсів географії – тестів, діаграм тощо.

Подібні розробки проектів на основі: аналізу, синтезу, оцінювання дозволяє переносити досвід, отриманий під час курсової підготовки, у шкільну практику.

Список використаної літератури

1. Баранов А. О возможности использования средств MS Office в обучении географии // География в школе. – 2003. - №7. – С.64-65.

2. Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2004. - №23. – С.15-16.

3. Костиря К. Використання комп'ютерів з метою особистісно орієнтованого навчання на уроках географії // Рідна школа. – 2004. - №10. – С.28-31.

4. Корнєєв В. Комп'ютер і географія // Освіта. – 2003. - №12. – С.10-11.

5. Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к использованию новых информационных технологий // География в школе. – 2004. - №6. – С.43-55.

6. Новенко Д.В. Новые информационные технологии в обучении // География в школе. – 2004. - №5. – С.47-51.

7. Ротаєнко П. Комп'ютер у навчанні географії // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2003. - №12. – С.7-9.

8. Шульгина О.В. Возможности и проблемы использования компьютерных технологий в преподавании географии // География в школе. – 2003. - №8. – С.45-49.

9. Юхимович О. Використання комп'ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003. - №5. – С.16-20.


 
 

Цікаве

Загрузка...