WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників - Реферат

Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників - Реферат

Таблиця 2

Плоди і насіння

Назва плода

Тип насіння

Одно чи багатонасінний

Сухий чи соковитий

Спосіб розповсюдження

Назва рослини

Родина

З метою систематизації знань про різноманітність тварин, доцільно запропонувати учням заповнити таблицю, в яку потрібно вписати представника вивчених класів тварин і за можливості колонку типу та класу заповнити латинською мовою (таблиця 3).

Таблиця 3

Класифікація тварин

Вид

Родина

Ряд

Клас

Тип

1

буряковий довгоносик

довгоносики

твердокрилі

комахи

членистоногі

2

Кліщ тайговий

Iksodes

akaris

arahnida

Artropoda

3

Як свідчить перевірка знань під час тематичних атестацій і олімпіад, учні добре засвоюють матеріал, який пропонувався у вигляді схем і графіків, бо подібні завдання вони вже виконували самостійно, вписуючи елементи , яких не вистачало.

Таким чином, мультимедійні програми та інші електронні джерела інформації забезпечують можливість побачити певний біологічний процес чи явище в динаміці, можна використати навіть кілька подібних схем, які ілюструють процес. Наприклад, процес зсідання крові можна побачити в динаміці, а до цього варто запропонувати кілька подібних схем, одну з яких учням потрібно доповнити. Тому в роботі із здібними та обдарованими учнями потрібно частіше використовувати добірку різноманітних схем та графіків, поступово ускладнюючи завдання.

Різноманітні мультимедійні програми пропонують нам досить об'ємний матеріал для тестової перевірки знань, проте за наявності у класі одного комп'ютера та інтерактивної дошки методика тестової перевірки знань змінюється, учням потрібно запропонувати хоча б кілька варіантів тестів; їх можна роздрукувати, а можна демонструвати на дошці, попередньо давши інструктаж щодо виконання завдання.

Тести для роботи зі здібними й обдарованими учнями мають свої особливості – такі тести поділяють за рівнем складності на три групи: А, Б, В.

Наприклад:

Тести групи А (одна відповідь). За кожну правильну відповідь – один бал.

1. Які функції виконує чергування поколінь у рослин :

а) розселювальна ; б) захисна ; в) ростова ; г) запасаюча ; д) видільна .

2. До класу Monocotyledones не належить :

а) бамбук; б) первоцвіт весняний; в) крокус; г) нарцис вузьколистий;

д) кокосова пальма .

3. Мертвий об'єм у людини займає: а) 250 мл ; б) 500 мл ; в) 150 мл ; в) 1500 мл.

4.Чоловічий гаметофіт голонасінних формується з :

а) нуцелуса; б) архегонія; в) антеридія; г) мікроспори .

Тести групи Б (по 0,5 бала за кожний правильно заповнений рядок). Відповіді писати на окремому бланку, що видається учню.

1. Заповнити таблицю:

Назва виду

Клас

Назва личинки

трохофора

Беззубка звичайна

сисуни

Озима совка

фіна

Тести групи В (різна кількість балів).

1. Заповнити таблицю "Компартмент і його основні метаболічні процеси", розставивши процеси у відповідну колонку : 1. Цикл Кребса. 2. Гліколіз. 3. Глюконеогенез. 4. Бета-окислення жирних кислот. 5. Пентозофосфатний шлях. 6. Біосинтез ліпідів. 7. Цикл Кальвіна. 8. Дихальний ланцюг. 9. Біосинтез пуринів. 10. Синтез кетонових тіл. 11. Шлях Хетча-Слека (11балів).

Компартмент

Метаболічний процес

Цитозоль

Мітохондрія

Хлоропласт

3. Позначте цифрами структурні частини зображеного (вірус імунодефіциту людини) .

3.1 Схема якого віруса зображена , визначте його клас (1 бал).

3.2. Назвіть позначені вами структурні частини (5 балів)

3.3. Напишіть стратегію розвитку даного віруса (2 бали) .

3.4 В яких клітинах паразитує і як потрапляє до них (2 бали) .

На заняттях також доцільно використовувати різноманітний роздатковий матеріал, гербарні екземпляри, експонати, зібрані учнями під час екскурсій. Дані об'єкти, якщо вони недостатньо об'ємні, наприклад, листки, можна сканувати в кольорі і в подальшому використовувати для аналізу, заповнюючи відповідну таблицю.

На екскурсіях також можна фотографувати біологічні об'єкти, як в електронному так і світловому варіанті, потім зображення легко перенести на комп'ютер. Надалі учні вчаться описувати біологічні об'єкти, порівнювати їх, робити висновки. Наприклад, у процесі розгляду рослин обговорюються причини виникнення та особливості видозмін кореня, пагонів, листків, особливості будови квіток. Аналізуючи тваринний об'єкт, доцільно описати його будову, особливості пристосувань до середовища та живлення. Також дає позитивний результат використання комп'ютерних моделей у порівнянні з їх натуральними праобразами.

Окрім того, здібні та обдаровані учні здатні самостійно створювати презентації для захисту науково-дослідницьких робіт МАН, обробляти результати експерименту.

У позакласній роботі легше застосовувати різноманітні інтерактивні методи і прийоми роботи з учнями, тому що надається значно більше часу на їх проведення; забезпечується інтеграція знань з кількох розділів біології та із суміжних предметів; активізується діяльність учнів, використовуються повною мірою найрізноманітніші комп'ютерні розробки.

Тому роботу зі здібними та обдарованими учнями потрібно проводити в основному на позакласних заняттях, а для окремих учнів – розробляти індивідуальні програми.

Таким чином, розвиток творчого потенціалу здібних та обдарованих дітей забезпечується системним підходом до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та позакласній діяльності школярів.

Список використаної літератури

1. Газнюк Ю.Ю. Комп'ютер і сучасна проекційна техніка // Комп'ю-тер у школі та сім'ї. – 1998. - № 1.

2. Гудзевич І. Особистісно орієнтований підхід у навчанні біології //Біологія.Хімія. – 2005. – №66.

3. Дорошенко Ю.О. Біологія та екологія з комп'ютером /Ю.Дорошенко, Н.Семенюк, Л.Семко. – К.: Шкільний світ, Вид. Л.Галіцина, 2005. – 128с.

4. Довідник учителя біології, природознавства в запитаннях і відповідях / Авт.-упорядн. О.В.Єресько, С.П.Яценко. – Тернопіль-Харків: Веста : Видавництво "Ранок", 2006. – 597 с.

5. Інтерактивні технології на уроках хімії. / Упоряд. К.М. Задорожній. – Харків: Основа, 2006. – 176 с.

6. Малинська Г. Біосинтез білка //Біологія.Хімія. – 2005. – №42.

7. Михайлова Н.И. Microsoft Power Point // Информатика и образование. – 1997. – №1.

8. Неизвестное об известном. Животные // Пауль Доусвелл, пер.Комиссарова Е.В. — М.: Росмен, 1999.


 
 

Цікаве

Загрузка...