WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників - Реферат

Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників - Реферат

Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого потенціалу школярів

У період прискореного розвитку суспільства, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, коли комп'ютер стає доступним для постійного використання не лише на уроках інформатики, а й на заняттях з інших предметів, зокрема з біології, постає проблема зі зміною методичних підходів до викладання предмета. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. № 905 "Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін" наказом МОН України від 03.02.2005 р. № 79 було затверджено Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних і технологічних дисциплін. Базовий перелік розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідно до нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах переходу на новий зміст і 12-річний термін навчання. Він є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності [4,301]. Відповідно до даного переліку в кабінети біології загальноосвітніх шкіл починають надходити комп'ютери, багатофункціональні пристрої та інтерактивні дошки. Використання на уроках біології інтерактивної дошки вимагає внесення коректив у методику викладання, застосування нових методичних прийомів.

У традиційне планування уроку вносяться зміни з урахуванням застосовування мультимедійних засобів навчання. Проте вчителю надзвичайно важко розібратися в ефективності запропонованих мультимедійних програм, оскільки вони містять різну методичну та інформативну базу [3]. Часто в одному програмному засобі містяться одні потрібні матеріали, а в другому – інші. Тому, на нашу думку, на даний момент вчителю потрібний на конкретному уроці навчальний матеріал, дібраний відповідно до чинної програми для загальноосвітніх шкіл. Це можна зробити за допомогою програми підготовки презентацій Microsoft Power Point [6]. Переваги даного підходу в тому, що презентацію можна змінювати самому вчителю, вносячи корективи відповідно до матеріальної бази свого кабінету та особливостей класу, в якому викладається предмет. Вчителі біології та учні в більшості навчальних закладів, де стало можливим використання сучасних комп'ютерних технологій навчання, почали самостійно створювати такі презентації. У такій ситуації всі інші напрацювання мультимедійних програмних засобів навчання мають другорядне значення. Отже, для проведення уроку вчителю потрібно оптимально створену презентацію з обов'язково включеною в неї контролюючою частиною.

Постає питання, а яка ж роль у навчальному процесі вже створених програмних засобів? Вони використовуються вчителем фрагментарно на навчальних заняттях або на позакласних заняттях із здібними й обдарованими учнями. Інформаційно-комунікаційні технології допомагають вчителю та здібному учню, який цікавиться біологією і здатний оволодіти знаннями і вміннями позапрограмового рівня, розвинути свій творчий потенціал. У процесі підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук учнівської молоді, турнірів юних біологів мультимедійні програми та матеріали, дібрані з Internet, допомагають якісно засвоїти складні біологічні механізми, поняття. На конкретному позакласному занятті, за умови відсутності певних матеріалів і обладнання, можна проводити лабораторно-практичні роботи з комп'ютерною підтримкою [3]. Хоча матеріалів для роботи із здібними та обдарованими учнями вистачає, проте в роботі із обдарованою дитиною варто створювати індивідуальні програми, в яких обов'язково, окрім традиційних методів, використовувати інтерактивні із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Які ж методичні прийоми з використанням комп'ютера варто вважати оптимальними та яким чином можна використати їх для розвитку творчого потенціалу здібних школярів?

Сучасний темп життя вимагає поєднання традиційних методів навчання природничих дисциплін з новими, заснованими на більшій інформативності, наочності, з використанням комп'ютерних технологій. Разом з тим необхідно знайти оптимальні підходи до розвитку здібного і обдарованого учня, залучити його до творчості, оволодіння традиційними і сучасними методами дослідження з біології.

Біологія – наука комплексна і вимагає інтеграції знань з багатьох шкільних дисциплін, особливо з математики, фізики, хімії, географії. Загальному розвитку здібного учня сприяє використання знань із суміжних предметів, залучення інтерактивних методів роботи.

У процесі роботи зі здібними й обдарованими учнями в основному використовуються активні форми і методи здобуття знань. Традиційно в роботі практикується складання таблиць, аналіз графічної залежності, схем, різноманітних ілюстрацій. Така діяльність активізує в учнів процеси мислення, пам'ять, учить установлювати взаємозв'язки, взаємозалежності між процесами в біологічних системах. Учитель разом з учнями, розкриває особливості взаємозалежності між фізіологічними, біохімічними та електричними процесами. Вважаємо, що у процесі такої роботи варто використовувати наявні мультимедійні програми: "1:С Репетитор. Біологія", "Репетитор з біології Кирила і Мефодія", "3D Анатомія", енциклопедії "Динозаври та інші доісторичні ящури", "Тваринного світу", "Підводного світу", "Диких птахів", "Хижаків"; "Біологія. Бібліотека електронних наочностей", "Віртуальна біологічна лабораторія", "Шкільний курс біології. 6-11 клас"; "Біологія. 8-9 клас"; "Анатомічний атлас"; "Секрети ендокринології"; "Внутрішні захворювання" та інші можна використати фрагментарно на уроках та позакласних заняттях. Також дані розробки дозволяють узагальнювати і поглиблювати знання з шкільного курсу. Матеріали міжрегіональних семінарів "Мікробіологія в шкільному курсі біології" містять унікальний ілюстративний матеріал. Учні із задоволенням працюють з програмою Rasvin – поглиблюють знання про будову і функції органічних молекул. Так, знайомлячись з певним білком, з'ясовуємо його функції та в яких метаболічних процесах він бере участь. За допомогою цієї програми учні засвоюють поняття про білки пріони та виконують завдання: "Створити сітку розміщення "інфекційного" пріона в нервовій системі".

У процесі підготовки учнів до олімпіад доцільно використовувати ілюстративний матеріал, який добирається з Інтернету, а також сканується в комп'ютер з відповідної літератури. Такою, наприклад, може бути добірка мікрофотографій, які потрібно визначити; добірка видів рослин чи тварин, які потрібно класифікувати чи описати особливості їх будови та адаптації.

Після розгляду відповідної теми на електронних носіях та під час узагальнення матеріалу ефективно використовувати таблиці, які потрібно заповнити, наприклад, з даною таблицею (таблиця 1) пропонуємо працювати учням після вивчення родини покритонасінних рослин:

Таблиця 1

Особливості квіток покритонасінних рослин

Формула квітки

Симетрія

Як запилюється

Суцвіття

Назва рослини

Родина

Са4Са4 А4+2G1

Актиноморфна

Ентомогамія

Китиця

Свиріпа звичайна

Brassicaceae

Назву рослини учні записують рідною мовою, а вже назву родини – латинською. Аналогічно учні опрацьовують матеріал про плоди чи насіння (таблиця 2).


 
 

Цікаве

Загрузка...