WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Лінґводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку - Реферат

Лінґводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку - Реферат

Основні заходи з реалізації проекту визначаємо такі:

1.Організаційна діяльність та кадрове забезпечення проекту

1.1. Створити Всеукраїнський центр з підготовки педагогічних працівників до організації навчальної і виховної діяльності у системі підвищення кваліфікації.

1.2. Сформувати цільову групу з координації та розроблення навчально-методичного і науково-методичного забезпечення проекту.

1.3. Залучити до реалізації проекту наукових та науково-педагогічних працівників.

1.4. Організувати наукове керування та забезпечити науковий супровід реалізації проекту.

1.5. Створити єдиний інформаційно-ресурсний банк даних як комунікаційну мережу реалізації проекту.

1.6. Створити вертикаль центрів з підготовки педагогічних працівників до організації освітньої діяльності у системі підвищення кваліфікації на всеукраїнському, обласному, районному (міському) та шкільному рівнях.

2.Наукова та науково-методична діяльність

2.1. Розробити програму, навчально-тематичні плани підготовки педагогічних працівників до виховної діяльності у системі підвищення кваліфікації.

2.2. Розробити рекомендації щодо реалізації проекту на обласному, районному (міському) та шкільному рівнях.

2.3. Розробити навчально-методичний комплекс, науково-методичну літературу для навчання учасників проекту.

2.4. Організувати науково-дослідну роботу з проблеми "Організаційно-педагогічні та психологічні умови підвищення кваліфікації організаторів освітнього процесу".

3.Моніторинг результатів реалізації проекту

3.1. Розробити технологію моніторингових досліджень проекту.

3.2. Розробити критерії, показники та методику оцінювання рівня психолого-педагогічної компетентності організаторів освітнього процесу.

3.3. Розробити методику оцінювання ефективності організаційно-педагогічних та психологічних умов, що забезпечують підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності організаторів освітнього процесу.

3.4. Впроваджувати розроблену модель комплексного моніторингу цільового навчального науково-методичного проекту.

3.5. Проводити діагностику рівня задоволення змістом проекту та організацією його реалізації.

4.Системно-узагальнювальна та видавнича діяльність

4.1. Готувати до друку навчальні посібники, науково-методичні матеріали.

4.2. Заключити угоди з видавництвами для публікацій результатів реалізації проекту.

4.3. Організувати видавничу діяльність для створення наукового та навчально-методичного забезпечення проекту.

Вважаємо, що реалізація проекту забезпечить таке (очікувані результати):

1. Підвищити рівень психолого-педагогічної компетентності та педагогічної майстерності організаторів освітнього процесу.

2. Залучити педагогічних працівників до проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності з проблем навчання і виховання.

3. Створити єдину систему підготовки педагогічних працівників до освітньої діяльності на всеукраїнському, обласному, районному (міському) та шкільному рівнях:

– за змістом (теорія та практика особистісно орієнтованого навчання і виховання);

– за організацією (створення вертикалі центрів з підготовки педагогічних працівників до організації освітньої діяльності у системі підвищення кваліфікації).

4. Створити єдиний інформаційно-ресурсний банк даних з проблем навчання і виховання.

5. Видати науково-методичну літературу, спрямовану як на підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників, так і на вдосконалення навчальної і виховної роботи в закладі освіти.

Фінансування проекту може здійснюватися за рахунок:

– коштів місцевих та обласних бюджетів, передбачених на підвищення кваліфікації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

– коштів фізичних осіб;

– інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Список використаної літератури

1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

2. Бреус С.М. Формування виховних вмінь майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки: Авреф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Харків: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. – 1995. – 22 с.

3. Вовк Л.П. Історія освіти дорослих в Україні: Нариси. – К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 1994. – 226 с.

4. Герасимов Б.М., Глуцкий В.И., Рабчун А.А. Проектирование организационных структур: методы и алгоритмы. – К.: БФ "Миротворець", 2000. – 206 с.

5. Гильборг Р.Г., Дементьев П.С. О системном подходе к управлению внутришкольной методической работой: Методические рекомендации. – Харьков: Харьковский областной институт усовершенствования врачей, 1992. – 33 с.

6. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації. – К.: МАУП, 1998. – 188 с.

7. Дубасенюк О.А. Концептуальні положення теорії професійної виховної діяльності педагога //Педагогіка і психологія. – 1994. - №4. – С. 90-97.

8. Дубасенюк О.А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1996. – 48 с.

9. Дудина Л.И. Управление научно-методической работой как фактор повышения профессиональной компетентности педагогов образовательного учреждения инновационного типа (гимназия): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /Уральский ГАФК. – Челябинск, 1996. – 26 с.

10. Кірдан О.Л. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /Інститут педагогіки АПН України. – К., 2002. – 16 с.

11. Корчинськи С. Моделювання структури образу ідеального і реального вчителя на рівні сукупних уявлень у різних суб'єктів педагогічної взаємодії: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 /Київський університет ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1998. – 32 с.

12. Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления. – М.: Наука, 1980. – 376 с.

13. Мильнер Б.З. Теория организаций: Курс лекций. – М.: Инфра, 1998. – 336с.


 
 

Цікаве

Загрузка...