WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Лінґводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку - Реферат

Лінґводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку - Реферат

– педагогічні працівники, які організовують дошкільну освіту;

– заступники директорів шкіл, які проводять науково-методичну роботу з проблем виховання та організовують виховний процес;

– практичні психологи, соціальні педагоги, у змісті діяльності яких передбачено підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників.

Проектом передбачено створення цільової групи, до складу якої входять організатори та координатори проекту, розробники наукового і навчально-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації.

За структурою проект поділяється на такі складові( напрями):

складова (напрям) 1 – "Школа менеджера виховання";

складова (напрям) 2 – "Школа менеджера дошкільної освіти";

складова (напрям) 3 – "Школа менеджера початкової освіти";

складова (напрям) 4 – "Школа менеджера загальної середньої освіти".

Навчання у "Школі менеджера освіти" за кожним окремим напрямом триває 5 років (міжкурсовий період) та розподіляється на 5 навчальних курсів.

На кожному курсі розглядається окрема проблема, яка є складовою цілісного процесу підготовки педагогічних працівників до освітньої діяльності.

Обсяг годин та їх розподіл за кожним навчальним курсом визначено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм часу для планування навчальної роботи та перелік основних видів наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" № 450 від 07.08.2002 року, листа Міністерства освіти і науки України "Про планування діяльності, ведення документації і звітностей усіх ланок психологічної служби системи освіти України" № 1/9-352 від 27.08.2000 року, Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, рекомендацій ЦІППО до складання типового навчального плану слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Загальний обсяг годин з реалізації проекту за окремим напрямом (5 років) – 216 годин, а з кожного навчального курсу (1 рік) – 42-44 години. За кожним навчальним курсом передбачено проведення теоретичних занять та виконання домашніх завдань.

Орієнтовний розподіл годин за видами діяльності є таким:

– теоретичне навчання – 30 % – 14-16 годин;

– індивідуальні консультації – 10 % – 4 години;

– самостійна робота (підготовка домашніх завдань) – 20 % – 8 годин;

– практична робота (виконання домашніх завдань) – 40 % – 16 годин.

Після завершення навчання за кожним навчальним курсом (1 рік) учаснику видається сертифікат, що дозволяє йому організовувати науково-методичну роботу та освітню діяльність з окремої проблеми, а після закінчення всього терміна навчання (5 років) видається сертифікат, який засвідчує підвищення кваліфікації.

У межах проекту розроблено також рівневу організаційну структуру підвищення кваліфікації менеджерів освіти.

Таблиця 1

Рівнева організаційна структура реалізації проекту

Рівні

Структурні підрозділи

Зміст діяльності

Всеукраїнський

Всеукраїнський центр з підготовки педагогічних працівників до освітньої діяльності

І. Інформаційно-організаційна діяльність

1. Створення та поновлення Всеукраїнського інформаційно-ресурсного банку даних за розділами:

– кадрове забезпечення реалізації проекту (координатори, організатори, розробники науково-методичного і навчально-методичного забезпечення, наукові та науково-педагогічні працівники та інше);

– навчально-методичне та науково-методичне забезпечення проекту (програми, навчально-тематичні плани, науково-методична література, методичні рекомендації та інше);

– учасники (слухачі) проекту;

– передовий педагогічний досвід з проблем навчання і виховання, організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ;

– досягнення педагогіки, психології та інших наук з проблем освіти та організації науково-методичної роботи;

– результати реалізації проекту;

– інформація про проблеми, які не вирішуються на шкільному, районному (міському) та обласному рівнях

постійно

2. Інформування педагогічних працівників про хід та результати реалізації проекту

постійно

3. Проведення організаційної та координаційної роботи на Всеукраїнському рівні

постійно

ІІ. Науково-методична діяльність

1. Розроблення навчально-методичного та науково-методичного забезпечення реалізації проекту.

2. Підготовка методичних рекомендацій.

постійно

3. Проведення теоретичних занять за програмою.

1 раз на рік

4. Проведення індивідуальних консультацій.

постійно

5. Проведення науково-методичних заходів за різними формами з проблем виховання.

6. Проведення наукової та дослідно-експериментальної роботи

1 раз на рік

ІІІ. Системно-узагальнювальна діяльність

1. Систематизація та узагальнення передового педагогічного досвіду .

2. Поновлення інформаційно-ресурсного банку даних.

3. Аналіз та узагальнення результатів реалізації проекту.

4. Підготовка матеріалів з досвіду роботи до видання.

5. Видавнича діяльність за результатами реалізації проекту

постійно

Обласний

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

І. Інформаційно-організаційна діяльність

1. Створення та поновлення обласного інформаційно-ресурсного банку даних.

2. Використання інформації Всеукраїнського інформаційно-ресурсного банку даних.

постійно

3. Розроблення та реалізація обласного науково-методичного проекту з підготовки педагогічних працівників до організації освітньої діяльності. Створення обласних цільових проектів.

постійно

4. Проведення організаційної та координаційної роботи на обласному рівні.

постійно

5. Визначення та координація обласних базових закладів освіти для впровадження сучасних освітніх технологій.

постійно

ІІ. Науково-методична діяльність

1. Проведення обласних науково-методичних заходів з проблем навчання і виховання за різними формами.

2 рази на рік

2. Проведення індивідуальних консультацій.

постійно

3. Розроблення методичних рекомендацій для педагогічних працівників

постійно

ІІІ. Практична діяльність

1. Проектування моделей організації виховної діяльності у закладі освіти.

2. Проектування моделей організації освітньої діяльності.

3. Моделювання виховних заходів.

4. Проектування навчальних занять.

5. Розроблення сучасних форм і методів виховної діяльності.

6. Організація роботи із впровадження сучасних освітніх технологій

постійно

ІV. Системно-узагальнююча діяльність

1. Узагальнення та систематизація передового педагогічного досвіду.

2. Аналіз та узагальнення матеріалів про хід та результати реалізації проекту на обласному рівні.

3. Підготовка матеріалів досвіду до видання

постійно

Районний (міський)

Районний (міський) методичний кабінет

І. Інформаційно-організаційна діяльність

1. Створення та поновлення районного (міського) інформаційно-ресурсного банку даних.

2. Використання інформації всеукраїнського та обласного інформаційно-ресурсного банку даних.

3. Розроблення та реалізація районного (міського) науково-методичного проекту підготовки вчителів до освітньої діяльності. Створення та реалізація районних (міських) цільових проектів.

4. Проведення організаційної та координаційної роботи на районному (міському) рівні.

5. Організація роботи базових закладів освіти

ІІ. Науково-методична діяльність

1. Проведення районних (міських) науково-методичних заходів з проблем навчання і виховання за різними формами.

2 рази на рік

2. Проведення індивідуальних консултацій

постійно

ІІІ. Практична діяльність

1. Розроблення сучасних моделей організації виховної діяльності у закладі освіти.

2. Розроблення сучасних моделей організації освітньої діяльності у закладах освіти.

3. Створення системи стажування педагогічних працівників.

4. Організація роботи із впровадження освітніх технологій

постійно

ІV. Системно-узагальнювальна діяльність

1. Виявлення, вивчення передового педагогічного досвіду.

2. Підготовка матеріалів досвіду до видання.

3. Аналіз та узагальнення результатів реалізації проекту на районному (міському) рівні.

постійно

Шкільний

Шкільний методичний кабінет

І. Інформаційно-організаційна діяльність

1. Створення та поновлення шкільного інформаційно-ресурсного банку даних.

2. Використання інформації всеукраїнського, обласного та районного (міського) інформаційно-ресурсного банку даних.

3. Розроблення та реалізація шкільних цільових проектів підготовки вчителів до освітньої діяльності

ІІ. Науково-методична діяльність

1. Проведення шкільних методичних заходів з проблем навчання і виховання за різними формами.

2 рази на рік

2. Проведення індивідуальних консультацій

постійно

ІІІ. Практична діяльність

1. Апробація моделей організації виховної діяльності.

2. Апробація моделей організації навчальної діяльності.

3. Апробація сучасних форм і методів проведення виховної роботи, педагогічних технологій.

4. Організація та координація стажування педагогічних працівників

постійно

ІV. Системно-узагальнювальна діяльність

1. Аналіз та узагальнення результатів апробації освітніх технологій та моделей організації навчальної і виховної діяльності.

2. Підготовка матеріалів досвіду до видання.

3. Аналіз ходу та результатів реалізації проекту на шкільному рівні.

постійно


 
 

Цікаве

Загрузка...