WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Функції управління освітньою установою - Реферат

Функції управління освітньою установою - Реферат

Функції управління освітньою установою

Усі функції управління освітньою установою - школою- можна розділити на три великі групи

функції управління підтримкою стабільного функціонування школи;

функції управління розвитком школи та інноваційними процесами;

функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного управління.

Функції управління підтримкою стабільного функціонування школи

До основних функцій управління підтримкою стабільного функціонування школи відносяться:

організація узгодження у шкільному співтоваристві найважливіших цінностей, принципів, устремлінь, на які орієнтується функціонування школи;

організація прийому до школи нових контингентів учнів;

організація діагностики реальних навчальних можливостей, вихованості, розвитку, стану здоров'я школярів;

організація прийому на роботу вчителів та інших працівників школи;

розстановка педагогічних кадрів, розподіл навчального навантаження;

організація розробки та введення в дію статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, правил для учнів та інших локальних актів освітньої установи;

тактичне й оперативне планування функціонування школи, визначення пріоритетних напрямів її життєдіяльності;

тактичне й оперативне планування позакласної та позашкільної виховної роботи;

тактичне й оперативне планування забезпечуючих процесів та їх узгодження з цільовими характеристиками освітнього процесу;

організація освітніх процесів відповідно до статуту школи, календарних навчальних графіків, розкладу занять;

організація ресурсного забезпечення функціонування школи, освітніх процесів;

організація поточної роботи всіх підрозділів і функціональних служб школи;

контроль, аналіз, оцінка та корекція стану й результатів освітнього процесу;

контроль і аналіз навчальної й виховної діяльності педагогічних кадрів;

організація документування, обліку та збереження найважливіших даних, що відбивають процес функціонування школи;

організація профілактики негативних явищ (низької успішності, перевантаження школярів, демотивації, проявів девіантної поведінки, погіршення шкільного самопочуття);

мобілізація шкільної спільноти для спільного рішення задач підвищення якості освіти у школі;

планування, організація, керівництво та контроль роботи педагогічними кадрами школи;

планування кар'єри педагогічних кадрів у школі;

планування та реалізація заходів для соціального захисту учнів і педагогів, охороні їхнього здоров'я;

інтеграція шкільної спільноти;

інформування спільноти про наміри та плани адміністрації школи;

інформування спільноти про рішення вищих органів управління освітою, які мають відношення до школи;

планування й організація атестації педагогічних кадрів;

планування й організація підсумкової атестації учнів;

контроль стану шкільного освітнього середовища, матеріальної бази, заощадження та витрати ресурсів;

контроль дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;

контроль стану ресурсозабезпечувальної діяльності;

розробка та введення в дію поточної організаційно-розпорядницької документації;

представлення інтересів школи, шкільної спільноти в регіональній освітній системі, місцевому співтоваристві, місцевих органах влади;

планування й організація участі школи в акціях муніципальної освітньої системи, у житті місцевого співтовариства;

планування й організація участі школи в різних вітчизняних і міжнародних проектах;

організація взаємодії школи з батьками учнів;

організація використання наявних зовнішніх зв'язків школи;

корекція відхилень від намічених планів і параметрів функціонування школи;

організація реклами освітніх послуг, що здійснюються школою;

організація системи зв'язків із громадськістю, із засобами масової інформації;

створення умов для роботи органів вчительського й учнівського самоврядування;

вивчення та корекція соціально-психологічної атмосфери у шкільному співтоваристві;

організація обліку учнів, які потребують спеціальної педагогічної підтримки, й організація такої підтримки;

стимулювання результативної роботи педагогів та інших працівників школи;

стимулювання навчальної та позанавчальної активності учнів;

організація виявлення, узагальнення та поширення (у школі та за її межами) корисного досвіду внутрішньошкільної діяльності;

залучення уваги співтовариства до труднощів, що виникають у ході функціонування школи, та пошук шляхів їх подолання;

підготовка школи до проведення ліцензування, атестації й акредитації;

розробка та введення стандартів і нормативів, що регулюють процеси та процедури функціонування школи, контроль їх дотримання та аналіз їх ефективності тощо.

Функції управління розвитком школи й інноваційних процесів

Орієнтовний склад функцій управління розвитком школи та інноваційних процесів може бути представлений у такий спосіб:

стратегічний аналіз стану та прогнозування тенденцій зміни значущого зовнішнього середовища школи;

стратегічний аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення, вимог суспільства до школи;

моніторинг змін у соціальному оточенні школи, освітній політиці, територіальній освітній системі;

системний аналіз і оцінка досягнень школи, освітнього процесу, передового досвіду, що є у школи, конкурентних переваг;

системний проблемно зорієнтований аналіз стану й тенденцій зміни шкільної системи у світлі нового соціального замовлення;

організація ціннісного самовизначення шкільної спільноти, орієнтації в системі цінностей;

організація вироблення нової системи цінностей шкільної спільноти;

ініціювання "криз компетентності" у шкільній спільноті, стимулювання інноваційної мотивації поведінки;

організація розроблення нової місії школи;

організація розробки образів (моделей) випускників школи;

організація розробки нормативів якості освіти у школі;

планування, організація, керівництво й контроль розробки цільової програми розвитку школи;

організація розробки концепції майбутнього стану школи;

організація розробки стратегії переходу до нового стану школи;

вироблення курсу інноваційної освітньої політики школи;

організація проектування основних напрямів відновлення школи та рубежів, що досягаються, з кожного напряму;

планування інноваційної діяльності у школі;

планування, організація, керівництво та контроль реалізації цільової програми розвитку школи;

планування, організація, керівництво й контроль дослідницьких робіт у школі;

організація розробки нового навчального плану школи;

організація пошуку освітніх та інших нововведень за межами школи;

організація розробки нового програмно-методичного забезпечення;

експертиза нового програмно-методичного забезпечення;

розробка нормативних вимог до організації окремих інноваційних проектів;

організація підрозділів і служб, що займаються інноваційною, дослідницькою, дослідно-експериментальною роботою;

координація окремих інноваційних проектів;

ініціювання та кураторство окремих інноваційних проектів;

організація розробки нормативної документації, що забезпечує інноваційну діяльність у школі;

організація вивчення й узагальнення досвіду інноваційної діяльності у школі;

організація встановлення та використання зовнішніх зв'язків в інтересах розвитку інноваційних процесів у школі;

управління інноваційною діяльністю у школі;

стимулювання участі педагогів, школярів, батьків у розвитку школи;

організація профілактики та подолання опору нововведенням;

організація ресурсного забезпечення інноваційних процесів;

аналіз та оцінка ефективності інноваційної діяльності;

проектування оновленого освітнього середовища школи;

підтримка процесів інтеграції у шкільному співтоваристві тощо.

Функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного управління

Функції управління функціонуванням і саморозвитком внутрішньошкільного управління містять у собі дії у стосунку до самої системи управління освітньою установою. До таких функцій відносяться:

виявлення актуальних і перспективних вимог до управління школою;

моніторинг ситуації у школі й у оточуючому її середовищі з точки зору змін вимог до управління;

моніторинг імовірних небезпек і негативних факторів, що можуть вплинути на управління;

моніторинг сприятливих можливостей для рішення управлінських задач;

аналіз досягнень і переваг діючої системи управління школою;

організація проектування нової системи внутрішньошкільного управління в цілому та в усіх її підсистемах зокрема;

організація та координація взаємодій суб'єктів управління школою;

поточне планування управлінської діяльності;

координація стратегічних і поточних планів управлінської діяльності;

розробка й уточнення вимог до суб'єктів внутрішньошкільного управління, функціональних обов'язків, повноважень, зон відповідальності;

аналіз поточної ефективності внутрішньошкільного управління;

організація вивчення суспільної думки, ставлення учасників освітнього процесу до управління школою;

пошук перспективних управлінських нововведень поза школою;

аналіз та узагальнення власного управлінського досвіду;

організація освоєння та використання управлінських нововведень у системі внутрішньошкільного управління;

організація дослідницької й експериментальної роботи з питань управління школою;

установлення зв'язків і взаємодії з науковими та консультативними структурами, що займаються питаннями розвитку внутрішньошкільного управління;

організація інформаційного, кадрового, матеріально-технічного, мотиваційного самозабезпечення системи управління;

стимулювання результативної роботи суб'єктів внутрішньошкільного управління;

стимулювання освоєння нових управлінських методів, засобів, технологій;

стандартизація правил і процедур управлінської діяльності;

фіксація основних організаційних механізмів управління;

культивування професійних педагогічних та управлінських цінностей і норм у групі керівників школи;

аналіз і корекція соціально-психологічної атмосфери, взаємин у колективі керівників;

підготовка резерву керівників школи з числа педагогів, які мають здібності та схильності до управлінської роботи;

надання допомоги починаючим адміністраторам в освоєнні управлінської діяльності;

забезпечення наступності політики керівництва при зміні членів шкільної адміністрації;

організація підвищення кваліфікації членів шкільної адміністрації (усередині школи та за її межами).


 
 

Цікаве

Загрузка...