WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування шкільної освітньої політики - Реферат

Формування шкільної освітньої політики - Реферат

Формування шкільної освітньої політики

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства й держави

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями та народами.

Соціальна норма - це історично зумовлене правило поведінки чи діяльності людей, що має загальний характер, установлюється різноманітними суб'єктами, забезпечується різними засобами громадського чи державного впливу та спрямоване на регулювання й охорону різноманітних суспільних відносин і соціальних цінностей.

Нормативне регулювання - це сукупність соціальних норм.

Норми права офіційно встановлюються державною владою, виражені в законах та інших нормативних актах, є загальнообов'язковими й охороняються державою від порушень. Нормативне соціальне регулювання дозволяє встановити в житті людей єдиний, загальний порядок.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується основними нормативними документами Міністерства освіти і науки України:

1. Конституцією України.

2. Національною доктриною розвитку освіти.

3. Законом України "Про освіту"

4. Законом України "Про загальну середню освіту"

5. Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

6. Державною програмою "Учитель".

7. Концепцією громадської освіти в Україні.

8. Національною доктриною розвитку освіти України.

9. Законом України "Про мови".

10. Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

Нормативні документи є продуктом особливого роду діяльності нормотворчості. Нормотворчість - основний шлях впливу на суспільні відносини, головний засіб надання праву юридичної чинності.

Нормотворчість в освітній сфері - це у принципі і, головним чином, державна діяльність, що завершує процес формування права та означає зведення державної волі в закон.

Загальними принципами нормотворчості є науковість, демократизм, законність, інтернаціоналізм.

Нормотворча діяльність так чи інакше пов'язана із проявом державної волі. Це положення багаторазово доведено світовою історією.

Зміст нормотворчості складається з послідовно здійснюваних організаційних дій, що утворюють у своїй сукупності те, що називають правотворчим процесом.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

Правила - це зібрання положень, що визначають певний порядок дій, поведінку юридичних і фізичних осіб. Дотримання правил обов'язкове для всіх, кого вони стосуються, а тому вони належать до правових документів.

Кожна установа, організація має також правила внутрішнього трудового розпорядку, що являють собою нормативні угоди, які не суперечать законодавству про працю.

Правила внутрішнього розпорядку - це внутрішній нормативний документ підприємства, що передбачає організацію роботи підприємства (режим робочого дня), взаємні обов'язки підприємства та працівника.

На основі типових правил міністерств і відомств розробляють і затверджують галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку.

На зборах трудового колективу нашої школи затверджені правила внутрішнього розпорядку для працівників Донецької загальноосвітньої школи І-III ступенів № 57.

У навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. Метою цих правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальному закладі.

Педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність із колективом учнів класу, окремими учнями, їхніми батьками, організацію та проведення позаурочної й культурно-масової роботи, - це класний керівник.

Класний керівник у визначенні змісту роботи керується:

1. Конституцією України.

2. Конвенцією ООН про права дитини.

3. Законом України "Про освіту".

4. Законом України "Про загальну середню освіту".

5. Законом України "Про позашкільну освіту".

6. Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

7. Законодавчими й нормативно-правовими актами України.

Керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України, власним статутом, правилами внутрішнього розпорядку для працівників Донецької загальноосвітньої школи І-III ступенів № 57, Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, законодавчими та нормативно-правовими актами України, виховна система нашої школи реалізується за основними напрямами:

1. Громадянське та патріотичне виховання.

2. Учнівське самоврядування.

3. Виховання основ художньо-естетичної культури та розвиток творчих здібностей учнів.

4. Виховання екологічної культури, гармонійних відносин людини та природи.

5. Виховання трудової активності.

6. Забезпечення фізичного розвитку й охорони здоров'я дітей.

7. Превентивне виховання.

8. Індивідуальна робота з вивчення складу сім'ї, побуту, життя дитини в родині, взаємовідносин, умови виховання й навчання дитини.

Додаткове виховання учнів реалізується у шкільних організаціях:

1. Клуб "Пошук".

2. Ансамблі "Струмок" і "Ліра".

3. Гурток "Умілі ручки".

4. Дитяча громадська екологічна організація "Флора".

5. Центр "Відродження".

6. Центр "Здоров'я та спорту".

Школа в тісному зв'язку працює з: ДЮК "Мрійники", ПК ім. М. Горького, Народним музеєм заводу "Точмаш", центром соціальної служби сім'ї та молоді, службою у справах неповнолітніх, відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Нашій школі - 50 років. Завітайте до нас...

Продзвонив перший дзвоник. Шумна компанія дітей заповнила коридори школи. Розпочався новий навчальний рік. Рік удач, досягнень, успіхів, перемог і поразок, нових знайомств і відкриттів - рік, наприкінці якого всі діти стануть доросліше, відповідальніше. Але попереду довга й тяжка дорога.

На першому тижні занять у всіх класах проходять звітно-виборні збори, на яких учні розповідають про свій внесок у справи школи, класу й вибирають собі заняття до душі на майбутній рік. Найвідповідальніші діти з "групи ризику" експериментують, стають на чолі міністерств і груп класу. Шляхом виборів призначаються старости.

У вересні проходить виборча компанія в учнівську раду. Кандидати на пости правління старостату, міністерств представляють свої програми, а потім учні школи таємно голосують, вибирають. На першому засіданні учнівської ради затверджують статут учнівського самоврядування. У кінці місяця у школі починає працювати учнівське самоврядування під керівництвом президента учнівської ради, голови старостату, міністрів, за допомогою педагогів-консультантів. Напрями роботи задають ключові справи, організацію заходів розробляє те чи інше міністерство, а інформація у класах розходиться через старост.


 
 

Цікаве

Загрузка...