WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування навичок мовленнєвої діяльності - Реферат

Формування навичок мовленнєвої діяльності - Реферат

Формування навичок мовленнєвої діяльності

Сучасний урок суттєво відрізняється від своїх попередників. У його основі лежить такий підхід до навчання, який зорієнтований на розвиток особистості кожного учня. І якщо раніше вчитель просто давав нові знання учням, то тепер він зобов'язаний так організувати навчальний процес, щоб учень сам дійшов потрібного висновку

Сукупність цих факторів призвела до такої невеличкої "революції" в українській школі, коли, з одного боку, учителі вже не можуть викладати по-старому, а учні, у силу вищезгаданих причин, не у змозі вчитись по-новому. Але найскладніше в цій ситуації, з моєї точки зору, було кожному з нас, учителів, сформувати в собі нове, позитивне мислення, а процес навчання з обов'язку перетворити на захоплення, радість навчання та спілкування. І тому вважаю, що виконання теперішньої навчальної програми неможливо уявити на тлі такого ставлення до навчальних предметів, яке було раніше (головні та другорядні предмети, кожний предмет сам по собі). Як учитель-практик, дійшла висновку, що сучасний урок повинен базуватись на інтеграції й міжпредметних зв'язках. Тому вирішила глибше вивчити та дослідити, як викладання того чи іншого предмета впливає в загальному на розумовий розвиток кожного учня.

Як уже зазначено, діти приходять до першого класу досить різні, особливо за своїми комунікативними вміннями, тому основним завданням є "вирівнювання" учнів. Цій меті підпорядкована комунікативна лінія змісту навчальної програми з рідної мови для 1-2-го класу, що передбачає формування в молодших школярів чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності - аудіювання, говоріння, читання, письма. А основним завданням таких занять є:

активне та цілеспрямоване збагачення й удосконалення мовлення учнів;

безпосередня підготовка до складання учнями власних текстів;

грамотність усного й писемного мовлення;

розвиток логічного мислення;

розширення кругозору дітей.

Але в усіх випадках головним є навчання школярів зв'язного мовлення: усного чи писемного, що неможливо без тісних міжпредметних зв'язків, які дають можливість створення цілісної картини. Отже, основним завданням є навчити учнів користуватись мовою як засобом спілкування, пізнання, впливу. Усе це тісно пов'язано з аудіюванням - слуханням і розумінням усних висловлювань. Переконалась, що діти в першому класі майже не вміють слухати, тобто в більшості дітей недостатньо розвинена увага: їм важко сприйняти й усвідомити почуте з першого разу, тому є необхідність повторювати важливу інформацію кілька разів. Упевнилась, що аудіюванню, як і іншим видам мовленнєвої діяльності, треба навчати спеціально, за окремою методикою. Навчаючи молодших школярів умінь аудіювати, планую та проводжу роботу за такими напрямами.

I. Аудіювання під час пояснення нового матеріалу. Можливе застосування як на уроках читання, так і на уроках української мови або письма у 1-му класі. Отже, про аудіювання на читанні: зачитую текст із підручника, за яким будемо працювати на уроці. Далі можна використати кілька варіантів роботи:

1) робота із сигнальними картками за тестовими завданнями (схема "так-ні");

2) формулювання комунікативного завдання, наприклад:

придумайте заголовок до тексту;

виберіть малюнок, який найкраще відповідає змісту прослуханого;

перелічіть дійових осіб;

складіть усну характеристику головної дійової особи тощо.

Вибір завдань залежить від характеру тексту, етапу навчання, теми та мети уроку.

На уроках української мови використовую аудіювання на етапі закріплення. Наприклад, при вивченні теми "Текст" або "Типи текстів" у другому класі можливі такі комунікативні завдання:

доведіть, що прослухані речення це текст;

доберіть заголовок до тексту;

визначте тип прослуханого тексту (розповідь, опис, міркування);

зобразіть предмет, про який ідеться в тексті.

При вивченні теми "Розповідні речення" для закріплення нового матеріалу зачитую кілька речень різних за метою висловлювання та формулюю такі завдання:

скільки з прочитаних речень розповідні;

про кого чи про що йдеться в першому або в останньому розповідному реченні.

II. Аудіювання як елемент діалогічного мовлення. Робота за цим напрямом відбувається, коли формуються вміння говорити та виникає обумовлена необхідність: без аудіювання не буває спілкування. Адже ще хтось із древніх мудреців сказав, що бути хорошим співрозмовником означає вміти слухати. Цю роботу необхідно вести паралельно на всіх уроках, таким чином шліфуючи вміння спілкуватись і саму культуру спілкування кожного учня.

ІІІ. Аудіювання як спеціальний різновид вправ. Відіграє важливу роль у вигляді підготовчих вправ. Оскільки одним із найважливіших завдань у першому класі є навчити дітей слухати пояснення вчителя, зосереджувати свою увагу в певні моменти уроку на мовленні учасників навчального процесу, то для розвитку аудіативних умінь і навичок молодших школярів я використовую на уроках письма такі завдання:

1. З ряду зачитаних слів виділити зайве (слова зачитую один раз).

корова, кінь, тигр, коза.

Одночасно пропоную учням аргументувати свій вибір.

2. Виділити зайве словосполучення (зачитую один раз, аргументувати вибір).

теплі рукавички, сильний мороз, білий сніг, зелене жито.

3. Віднайти зображення того предмета, який я описала (пояснити свій вибір).

4. Особливе захоплення в учнів викликає гра "Упіймай звук". Використовую її на уроках письма у вигляді фізхвилинки. При вивченні написання нової букви зачитую вірш, де найчастіше зустрічаються слова з цією буквою, а учні плескають у долоні тоді, коли я вимовляю слово, в якому є звук, що позначається буквою, яку вчимо (ніби ловлять звук, який вимовляється).

Проводячи аудіювання, постійно опиняюсь перед фактом неоднакових можливостей учнів. У такому випадку застосовую диференційований підхід. Поділяю клас на дві групи за рівнем встигання та пропоную кожній посильне завдання. Для слабшої групи повторюю текст вправи 2-3 рази. Тим самим допомагаю учням розвивати та вдосконалювати навички усного висловлювання. Переконана, що неможливо досягнути бажаного результату, проводячи аудіювання тільки на читанні чи на уроках української мови. Аудіативні вміння та навички, здобуті на цих уроках, повинні бути взаємопов'язані та взаємодоповнюватись.

Аудіювання тісно пов'язане з говорінням, а вміння висловлюватися в учнів початкової ланки розвинене по-різному. З метою вдосконалення доречно використовувати такі прийоми:

виправлення мовленнєвих помилок;

правильна артикуляція звуків (із цією метою пропоную учням на уроках читання й на уроках мови вивчати чистомовки. Це їм дуже подобається, одночасно набуваються навички римування);

практикування повних відповідей.

Переконалась, що найуспішніше навчаються ті школярі, які з першого класу навчені відповідати повними реченнями, розгорнуто. Тому з перших днів навчання важливо подбати про створення емоційно сприятливої атмосфери спілкування, що налаштовує учнів на розмірковування, аналіз, пошук, допомагає їх "розговорити". Діючи таким чином, можна навчити учнів висловлювати свої думки та міркування вголос, доводити свою правоту, у них зникає страх перед спілкуванням. Маленькі школярі вчаться запитувати, відповідати, розповідати, доводити та міркувати, реагувати на нове, невідоме, виділяти запитання з мовлення вчителя.

Для розвитку діалогічного мовлення використовую сюжетно-рольові ігри, проводжу запитально-відповідну роботу за малюнками у прописі в режимі: учитель-учень, учень-учень, а на уроках читання ця робота продовжується у вигляді діалогу-обговорення прочитаного тексту.

Для навчання монологічному мовленню використовую такі завдання:

опиши словами ранок за вікном;

опиши малюнок;

доведи свою думку;

поясни свій вибір;

тематичні розповіді.


 
 

Цікаве

Загрузка...