WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування ключових компетентностей учнів через реалізацію гуманітарних аспектів - Реферат

Формування ключових компетентностей учнів через реалізацію гуманітарних аспектів - Реферат

Для реалізації шляхів гуманізації та гуманітаризації застосовую такі методи:

використання історичних матеріалів у викладанні хімії;

використання творів художньої літератури, які містять описи властивостей і перетворень речовин, а також засобів медіаосвіти;

всебічне використання регіональних матеріалів;

відображення екологічних проблем під час вивчення відповідних тем курсу хімії;

висвітлення практичної значущості науки, її місця в житті людини і розвитку цивілізації.

Логічним продовженням розробки методів гуманізації та гуманітаризації природничо-наукової освіти школярів вважаю визначення можливих форм гуманізації та гуманітаризації освіти. Серед них можна виділити:

урочні (уроки з гуманізаційним змістом, нестандартні уроки: ігри, подорожі, інтегровані уроки, читацькі конференції за літературними творами з природничо-науковою складовою тощо);

позаурочні (факультативи, індивідуальна робота з обдарованими дітьми);

позакласні (предметні тижні).

Оптимальним є комплексний цілісний підхід з використанням усіх методів.

Виходячи з проблеми гуманізації та гуманітаризації природничо-наукової освіти можна пропонувати учням такі види роботи, щоб реалізувати особистий підхід до кожного учня під час оцінювання його успіхів у навчанні:

цільовий пошук у творах художньої літератури матеріалів, що мають цінність з позицій природознавства;

написання міні-творів та інших творчих робіт;

виконання завдань з практичною направленістю (збір інформації засобів медіа освіти, нестандартні задачі, складання та використання опорних конспектів, написання учнями рефератів та захист творчих робіт);

використання власного життєвого досвіду учнів.

Сплетіння художньої та науково-популярної літератури на уроках хімії дає можливість розв'язати також проблему естетичного виховання учнів. Зустрічі на уроці з улюбленими книгами викликають в учнів інтерес до предмета, створюють ту емоційну атмосферу, без якої інтерес та любов до предмета є неможливими. Методика використання художніх творів різноманітна: 1) зачитати для ілюстрації виучуваного явища або матеріалу фрагмент художнього твору; 2) зачитавши фрагмент, запитати, про яке хімічне явище йдеться, яка хімічна реакція відповідає цьому описові, як записати рівняння хімічної реакції; 3) знайти неточності у зачитаному фрагменті з погляду сучасної хімії; 4) навести теми, що вивчаються, та запропонувати фрагменти художніх творів. Тут існує простір також для творчої діяльності учнів (вірші, малюнки).

Цікавість до гуманітарних питань, їх вивчення зовсім не гарантують підвищення творчого потенціалу людини: хіміка, фізика, інженера тощо. Можливо лише говорити про підвищення вірогідності того, що творче мислення у таких людей з часом розів'ється, але цього може і не відбутися. У шкільному курсі хімії не передбачене навчання учнів будь-якої хімічної професії, але багато навчальних тем пов'язані з проблемами екології, практичним застосуванням хімічних знань. У процесі гри виявляється можливість моделювати соціальну діяльність, що дозволяє досягати водночас навчального та виховного впливу на учнів. Пошук активних методів навчання привернув увагу до імітаційних ігор. "Імітація є процесом розроблення моделі деякої реальної системи та здійснення експериментів на цій моделі з метою розуміння поведінки цієї системи або оцінювання різних стратегій для роботи цієї системи". "Імітаційна гра" містить у собі вужчі поняття: ділова гра, операційна гра, колективно-особиста гра, метод інсценування тощо.

Навчання на основі використання гуманітарного потенціалу навчального матеріалу вимагає наявності і взаємодії трьох наступних компонентів: гуманізації, гуманітаризації і інформатизації. В зв'язку з цим я починаю роботу над створенням електронних колекцій, що дозволяють помітно збільшити інформаційний обхват матеріалу, робити вибірки, більш детально і цілеспрямовано опрацьовувати навчальний і науковий матеріал. Об'єм інформації в світі подвоюється кожні десять років, а через десять років він, за прогнозами спеціалістів, подвоюватиметься кожні 70 днів. Школа не може і, напевно, не повинна встигати за потоком нової інформації. Оскільки кількість /та якість/ цієї інформації вимагає захисних дій: навчити людину мислити, зіставляти, робити відкриття, відкидати непотрібне, тобто дати йому в шкільні роки гуманітарну фундаментальну освіту.

Проблеми гуманітаризації змісту природничої освіти на уроках хімії розв'язую через засоби впливу на формування наукового світогляду і досягнення необхідного загальнокультурного рівня: пояснення явищ навколишнього світу, історії зародження великих хімічних доль, філософські та етичні пошуки. Лейтмотив гуманізації шкільної хімічної освіти - олюднення навчального матеріалу, тобто показу хімічної науки не тільки як суми готових знань невідомого походження, але, насамперед, -діяльності зі здобування знань. Ця діяльність пов'язана труднощами і радощами відкриттів, боротьбою поглядів. У цьому і тільки в цьому Д.І. Менделєєв бачив єдиний шлях формування в учнів "духу допитливості": припиненні зазубрювання, активному сприйнятті науки, безперервного розв'язання проблем, які постійно виникають.

Логічні міркування є методом хімії, виховують логічне мислення, дозволяють правильно встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, що безумовно повинна уміти кожна людина. В перспективі я планую спільно з учнями складати збірки задач і вправ, в яких по кожній темі підбирати блоки споріднених завдань, з'єднані хімічною ідеєю або проблемою. Кожне питання, вправа або задача з такої серії "висвічує" окрему грань досліджуваної проблеми. Сама ж серія задач дозволить проблему вивчити всебічно. Під час роботи над поставленою проблемою обов'язково присутні питання і завдання такого типу, як, наприклад: Скільки рішень має задача? Скільки даних повинно бути в задачі? Узагальніть задачу. Конкретизуйте задачу. І т.п. Учні займаються невеликими дослідженнями: чи немає в задачі зайвих даних, чи не суперечать один одному дані умови задачі, як обчислення підказують закономірність, чи виручає аналогія тощо. Стиль викладу хімії, її мова надають вплив на розвиток мовлення. Кожна культурна людина повинна мати уявлення про основні поняття хімії, таких як атом, молекула, хімічні явища, прості і складні речовини, органічні і неорганічні речовини, розчини тощо. Хімія впливає і на естетичні смаки і погляди учнів.

Гуманітаризація природничої освіти, показ діяльності людини та її результатів, встановлення органічного зв'язку даного циклу навчальних предметів із суспільством і особистістю - все це, поза сумнівом, матиме дієвий вплив на розвиток ціннісного ставлення учнів до природничої освіти, до формування у них людських ідеалів - духовної краси, гармонії, ясності і чіткості мислення, розуміння необхідності приносити добро в світ. Науковий стиль, що формується, виступає як необхідна умова безперервної освіти і самоосвіти особистості в пізнавальній і трудовій діяльності. Пошук нового змісту освіти тільки починається. Попереду ще багато планів і цікавої роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...