WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Форми та зміст квалітативної освіти - Реферат

Форми та зміст квалітативної освіти - Реферат

Принципово можливі й інші форми квалітативної освіти адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл:

самостійна робота з одного із проектів у галузі управління якістю освіти;

навчання представників школи на місцях ученими та фахівцями, які розробляють питання управління якістю освіти;

навчання на базі міських (районних) навчально-методичних центрів;

самостійне навчання представників адміністрації шкіл;

участь у виконанні комплексних тем науково-дослідної роботи ВНЗ і науково-дослідних інститутів на правах експериментальних площадок;

участь у проектах Міністерства освіти і науки; проведення досліджень у рамках підготовки дисертацій;

участь у роботах з організації федерального моніторингу якості освіти та багато чого іншого.

Істотне значення мають визначення, вибір змісту квалітативної освіти адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл. Виходячи з дворічного досвіду підготовки для загальноосвітніх шкіл фахівців у галузі інноваційних напрямів, пов'язаних з якістю освіти, представляється можливим визначення наступного змістовного інваріантного ядра можливих освітніх програм для підготовки заступників директорів шкіл з якості, внутрішніх аудиторів з якості, організаторів моніторингових досліджень з якості освіти, фахівців з упровадження у школах систем якості (наводимо одну з програм, реалізованих нами на кафедрі систем якості в загальноосвітніх навчальних закладах Дослідницького центру проблем якості підготовки фахівців).

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

за курсом "Технологія самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів" (для слухачів із числа керівників і науково-педагогічних працівників освітніх установ)

Цільова настанова курсу складається в підготовці фахівців із числа керівників і науково-педагогічних працівників освітніх установ, здатних організовувати та проводити самоаналіз системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

У результаті освоєння навчального курсу слухачі повинні

ЗНАТИ:

суть поняття "система забезпечення якості установи" як об'єкта самоаналізу; основні положення квалітології як триєдиної науки про якість;

теоретико-методологічні аспекти проблеми забезпечення якості освіти на рівні освітньої установи;

вимоги міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000 у частині, що стосується проектування та впровадження систем якості в організаціях та установах;

склад й організаційно-управлінські особливості робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі;

порядок усебічного забезпечення робіт із проведення самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі;

технологію збору, аналізу, представлення, інтерпретації та використання інформації про систему забезпечення якості освіти освітньої установи як об'єкта самоаналізу.

УМІТИ:

керувати процесом виконання основних робіт (виконувати основні роботи) із самоаналізу освітньою установою системи забезпечення якості освіти (у залежності від своєї посадової компетенції);

аналізувати й інтерпретувати інформацію про стан ефективності системи забезпечення якості освіти освітньої установи, отриману в ході її самоаналізу, з метою вироблення та прийняття конкретних управлінських рішень;

керуватись міжнародними стандартами якості ISO серії 9000 : 2000, використовувати досягнення й апарат кваліметрії, математики, комп'ютерні технології та техніки при формуванні, реалізації та корекції програми самоаналізу системи забезпечення якості освіти освітньої установи;

документувати результати самоаналізу системи забезпечення якості освіти освітньої установи.

ОЗНАЙОМИТИСЬ:

із досвідом і підходами до впровадження систем забезпечення якості в освітніх установах;

з досягненнями науки та практики у сфері застосування інформаційних технологій, організаційних рішень при проведенні самоналізу систем забезпечення якості в організаціях та установах;

з досвідом здійснення самоаналізу та самооцінки освітніми установами якості своєї діяльності та забезпечуваних результатів у ході їх атестації й акредитації, участі в конкурсах на здобуття премії у сфері якості;

з напрямами й особливостями проведення самоаналізу систем забезпечення якості підприємствами й установами інших галузей народного господарства.

Слухачі, які пройшли навчання на курсах, повинні мати теоретичні знання й організаційно-методичні вміння, необхідні для виконання обов'язків керівника чи виконавця робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти освітньої установи.

Навчальна програма складена з урахуванням підготовки фахівців для освітніх установ у зв'язку із практикою впровадження, що поширюється освітніми установами систем якостей на базі нормативних положень міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000, які вимагають, у числі іншого, здійснення їх регулярного самоаналізу.

Проведення занять за програмою планується проводити в очно-заочній формі з розрахунку 496 годин протягом двох років, з яких 198 годин приділяється на стаціонарне навчання (чотири очних курси кожні півроку), у тому числі 36 годин - на індивідуальне консультування та захист кваліфікаційної роботи (у ході проведення завершального курсу), і 298 годин - на самостійне навчання без відриву від професійної діяльності й виконання кваліфікаційної роботи (чотири заочних курси самостійного навчання).

Навчальні групи формуються в кількості не більше 24-х осіб.

Основним видом навчальних занять за очним вступним курсом є лекції (22,2 % часу). Лекції складають основу теоретичного навчання за курсом. Вони повинні давати систематизовані наукові знання з проблематики впровадження систем якості в освітніх установах і здійснення їх самоаналізу, розкривати стан і перспективи застосування систем забезпечення якості освіти в різних типах освітніх установ, концентрувати увагу учнів на найбільш складних і вузлових питаннях, стимулювати їхню активну пізнавальну діяльність, формувати творче мислення.

Семінари проводяться у вигляді чотиригодинних занять за найбільш складними темами програми із задачею поглибити та закріпити отримані знання з питань теорії та практики проведення самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітніх установах, акцентувати увагу слухачів на проблемних і невирішених аспектах, визначити ступінь і повноту засвоєння ними програмного матеріалу.

Групові заняття мають на меті більш детально розібрати та конкретизувати навчальні питання, підняті в ході лекцій, показати шляхи практичного переломлення концептуальних положень у професійній діяльності учнів. Вони покликані сприяти формуванню у слухачів власної позиції з дискусійних питань.

Практично заняття зі слухачами проводяться з метою: оволодіння ними навичками, прийомами, діями, передбаченими навчальною програмою, у тому числі організаторсько-методичними вміннями, необхідними для керівництва проведенням робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі в межах своєї службової компетенції.


 
 

Цікаве

Загрузка...