WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Форми та зміст квалітативної освіти - Реферат

Форми та зміст квалітативної освіти - Реферат

Форми та зміст квалітативної освіти

У сучасних умовах усе більшого значення набуває проблема професійної компетентності адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл. Інноваційні процеси, що йдуть в освітніх системах, затребували нових знань, нових підходів до рішення виникаючих проблем

Управління якістю освіти, безумовно, відноситься до проблем, рішення яких повинно здійснюватись на основі нового корпуса знань з опорою на міждисциплінарні теорії. Реалізація ідеї системного управління якістю освіти у школі, таким чином, висуває на перший план задачу пошуку оптимальних форм і змісту квалітативної освіти адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл.

Представляється, що ця квалітативна освіта повинна ґрунтуватись на таких ідеях і принципах:

1) проектно-інноваційному підході, що припускає не навчання взагалі, у відриві від виконання функціональних обов'язків, а навчання, у ході якого освоюються засоби, методи та форми управління якістю, створюються та реалізуються проекти;

2) найважливіших положеннях, категоріальному апараті квалітології як триєдиної науки про якість (теорія якості, теорія оцінки якості, теорія управління якістю);

3) ідеї інтеграції змісту освітніх і навчальних програм, інтегрування навчальної інформації про теорію систем, теорію управління, квалітологію, педагогіку, психологію й інші наукові дисципліни;

4) принципі адресності навчання, що означає, що поряд із трансляцією змісту квалітативної освіти загального плану повинне здійснюватись навчання спеціалізоване, тобто навчання в рамках кола функціональних обов'язків фахівця з управління якістю (аудитор з якості, заступник директора школи з якості, організатор моніторингових досліджень з якості освіти тощо);

5) принципі конкретності навчання, що забезпечує спрямованість навчальних курсів, навчаючих семінарів на специфіку реалізованих варіантів побудови та впровадження систем управління якістю, схем управлінського процесу;

6) принципі творчого використання та запозичення досвіду управління якістю у сфері виробництва послуг, його переломлення з урахуванням особливостей освітньої діяльності. Ігнорування даного принципу може призвести до створення неефективних, а можливо, і недієздатних систем якості;

7) принципі супроводу інноваційних проектів у сфері управління якістю шкільної освіти, що припускає надання консультативної інформаційно-методичної допомоги слухачам у їхній практичній діяльності у сфері якості освіти.

Одним із важливих питань, які виникають у ході організації квалітативної освіти, є таке, що припускає надання консультативної інформаційно-методичної допомоги слухачам у їхній практичній діяльності у сфері якості освіти.

Одним із важливих питань, що виникають у ході організації квалітативної освіти адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл є питання вибору прийнятних, "працюючих" форм. Такий вибір залежить від ряду факторів, від об'єктивних і суб'єктивних умов:

а) наявність часу для навчання (визначає вибір обсягу освітньої програми, варіанта організації навчання - з відривом від виконання функціональних обов'язків, без відриву);

б) вихідний рівень знань і досвіду практичної діяльності слухачів із проблематики (напряму) "управління якістю освіти" (визначає змістовне наповнення навчальних програм, курсів; виділення навчального часу на окремі теми);

в) від виконуваної слухачем діяльності в рамках інноваційного напряму "управління якістю освіти" (від цього залежать спрямованість навчальних програм, курсів, співвідношення в них базисного й інваріантного блоків);

г) місце й роль слухача в управлінській ієрархії школи, склад розв'язуваних управлінських задач.

Інакше кажучи, зміст і форми квалітативної освіти тих чи інших категорій управлінських кадрів можуть і повинні відрізнятися з урахуванням того, що представники лінійних структур управління виконують одні функції, є носіями одних обов'язків, відповідальності й повноважень, а представники функціональних підрозділів - інших.

Виходячи з цього, основними формами квалітативної освіти адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл можуть виступати такі:

1) Реалізація експериментальних освітніх програм, створених і реалізованих у рамках єдиного наряду-замовлення Міністерства освіти і науки на підготовку фахівців у галузі інноваційних напрямів Дослідницьким центром проблем якості підготовки фахівців (Москва).

Комплексні моніторингові дослідження якості вищої та безперервної освіти: методологія та практика (для слухачів із числа керівників органів управління освітою; ректорів, проректорів з навчальної роботи й НВР, викладачів і науковців ВНЗ; керівників і викладачів інших освітніх установ; експертів із проблем якості освіти).

Технологія самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів (для слухачів із числа керівників і науково-педагогічних працівників освітніх установ).

2) Підготовка фахівців з якості освіти для шкіл за договорами на базі спеціалізованих консалтингових фірм, що займаються питаннями впровадження систем якості у сфері виробництва й послуг (наприклад, фірми "Конфлакс" (Санкт-Петербург), "Пріоритет" (Нижній Новгород). Такі фірми проводять навчальні семінари та курси тривалістю 16, 24, 32, 40, 80 годин; 6 або 7 тижнів із проблематики: "Менеджмент якості"; "Вимоги міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000 до систем якості"; "Основи загального менеджменту якості" (TQM); "Статистичні методи в системі якості".

3) Підготовка експертів-аудиторів з якості на двотижневих курсах в Інституті сертифікації Держстандарту з наступною роботою у складі виїзних комісій із перевірки діяльності організацій та установ - учасників конкурсів на змагання регіональних і національних конкурсів у сфері якості.

4) Навчання представників шкіл на короткострокових (1-2 тижні) курсах із підготовки експерта атестаційної комісії з оцінки навчальної роботи освітньої установи. Таке навчання проводиться з 2001 року в регіонах (Воронеж, Москва, Ростов-на-Дону, Новосибірськ, Санкт-Петербург) за планами Державної інспекції з атестації навчальних закладів та органів атестації та державної акредитації суб'єктів.

5) Навчання через участь у традиційних щорічних навчаннях - практичних конференціях і симпозіумах із проблематики якості освіти та якості освітніх послуг (Москва - симпозіум "Кваліметрія людини й освіти: методологія та практика"; конференція "Кваліметрія в менеджменті якості"; Новосибірськ - конференція "Якість освіти: досягнення, проблеми"; Тольятті - конференція "Проектування, забезпечення та контроль якості освіти й освітніх послуг"; Санкт-Петербург - конференція "Від менеджменту якості до якості менеджменту"; конференції в Європі, проведені з ініціативи Європейської Організації з якості).

6) Стажування представників шкіл в освітніх установах загальної та професійної освіти - лауреатів і дипломантів регіональних і національних премій у сфері якості, ініціаторах упровадження внутрішньошкільних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO (гімназія № 92 Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургський державний технічний університет; Московський державний інститут сталі та сплавів; Іванівський державний енергетичний університет й ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...