WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Факторно-критеріальні параметри освіти - Реферат

Факторно-критеріальні параметри освіти - Реферат

Науково-методичні фонди постійно оновлюються - 0,5

Бібліотечні фонди забезпечені достатньою фаховою та періодичною літературою - 0,75

Діє широка мережа науково-методичного забезпечення педагогів, у тому числі в електронному варіанті - 1

Інше (від 0 до 1)

Використання комп'ютерних технологій, Інтернет-ресурсів

Недостатня кількість педагогів мають доступ до комп'ютерних технологій та Інтернет-ресурсів - 0

Значна кількість педагогів є користувачами комп'ютера та Інтернету, однак не використовують їх у своїй педагогічні практиці - 0,25

Педагоги-дослідники постійно звертаються до мережі Інтернету та постійно використовують такі можливості у процесі навчання школярів - 0,5

Сучасні інформаційні технології є важливим засобом навчання школярів - 0,75

Педагоги спільно з учнями вільно володіють сучасними інформаційними технологіями, створюють мультимедійні презентації до уроків і різних заходів - 1

Інше (від 0 до 1)

Робота із засобами масової інформації

ЗМІ рідко виявляють інтерес до інноваційного пошуку педагогів регіону - 0

Існують епізодичні дані про інноваційні пошуки в освіті - 0,25

Видана спеціальна література, де здійснюється інформування громадськості про інноваційні пошуки в освіті регіону - 0,5

Інформація про результати інноваційних пошуків періодично транслюються через ЗМІ - 0,75

Інноваційна проблематика має окрему рубрику й ефірний час у засобах масової інформації для висвітлення новин - 1

Інше (від 0 до 1)

Фахові видання

Педагоги-дослідники рідко висвітлюють результати інноваційного досвіду у фахових виданнях - 0

Інноваційний досвід освіти регіону періодично висвітлюється у фахових виданнях - 0,25

Матеріали про результати інноваційного пошуку в регіоні оприлюднюються у різних формах видання - 0,5

Постійно видаються науково-методичні матеріали за інноваційними програмами і проектами - 0,75

У системі освіти регіону налагоджено видання книг, збірників, науково-методичних щорічників тощо з питань педагогічної інноватики - 1

Інше (від 0 до 1)

Рівень обізнаності щодо діючих інноваційних програм у місті, регіонах України, у зарубіжних школах

Відсутні бази даних про інноваційні процеси - 0

Керівники освіти та шкільна адміністрація усвідомлює необхідність створення баз даних про інноваційні пошуки - 0,25

На різних рівнях науково-методичної системи створюються інформаційні бази даних про освітні новації - 0,5

Існує широка мережа залучення педагогів до інформаційних джерел із питань педагогічної інноватики, у тому числі в електронному варіанті - 0,75

Педагоги-дослідники постійно обмінюються інноваційним досвідом із колегами міста, регіонів, зарубіжними партнерами - 1

Інше (від 0 до 1)

8. фактор професійності інноваційного середовища виявляється в інноваційній компетентності педагогів до змін. Основними показниками інноваційної компетентності є вміння реалізувати освітні новації відповідно до науково-методичних вимог, забезпечувати організацію процесу розгортання нововведень, здатність здійснювати само оцінювання та самоконтроль власного інноваційного пошуку. Важливим показником професійності інноваційного середовища є налагоджена система підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін.

ПРОФЕСІЙНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідність інноваційних процесів науково-методичним вимогам

Педагоги вважають достатньої їх професійну кваліфікацію для реалізації нововведень - 0

Педагоги-дослідники розуміють специфіку й особливості ідеї програми (проекту), але не володіють навичками пошукової роботи - 0,25

Реалізація інноваційних процесів забезпечена методичними матеріалами - 0,5

Педагоги володіють методами діагностування - 0,75

Впровадження нововведень супроводжується методичним забезпеченням, діагностуванням окремих процесів і станів, аналізом результатів, описовим викладом і графічними зображеннями - 1

Інше (від 0 до 1)

Відповідність інноваційних процесів організаційним вимогам

Відсутній план організації нововведення педагогів-дослідників, збільшено навчальне навантаження школярів - 0

Навчальний план школи узгоджено із планом організації інноваційного процесу - 0,25

Педагоги-дослідники мають індивідуальні плани роботи з організації інноваційного пошуку - 0,5

Індивідуальними планами роботи педагогів ураховані всі життєво важливі етапи інноваційного процесу - 0,75

Організація інноваційного пошуку забезпечує доцільний для визначеного експериментом віку режим роботи школярів, створює умови для продуктивного навчання - 1

Інше (від 0 до 1)

Система підготовки педагогів до інноваційного пошуку

Функціонує традиційна система навчання педагогічних кадрів - 0

Інноваційна проблематика є предметом аналізу на окремих заняттях в системі післядипломної освіти - 0,25

З інноваційним досвідом педагоги знайомляться на курсах підвищення кваліфікації та на районних методичних семінарах - 0,5

Питання інноваційного розвитку освіти й організації інноваційного пошуку є предметом підготовки педагогів - 0,75

Розвивається мережа різних форм підготовки педагогів до інноваційного пошуку (інститут післядипломної освіти, районні науково-методичні центри, майстер-класи, центри мережної підготовки педагогів за окремими проектами тощо) - 1

Інше (від 0 до 1)

Здатність педагогів до самооцінювання та самоконтролю

Педагоги не аналізують свій інноваційний досвід - 0

Значна частина педагогів неадекватно оцінює результати інноваційного пошуку - 0,25

Педагоги-дослідники переконанні у необхідності самостійно здійснювати контроль та оцінювання результатів власного інноваційного досвіду - 0,5

Більшість педагогів виявляють самостійну ініціативу у розробці механізмів самооцінювання та самоконтролю- 0,75

Педагоги-дослідники визначають критерії своїх досягнень у сфері інноваційних пошуків, самостійно аналізують рівень результатів - 1

Інше (від 0 до 1)

9. Фактор соціокультурної активності інноваційного середовища є показником її соціально детермінованого творчого потенціалу і виявляється у здатності впливати на соціокультурне середовище регіону. Ураховуючи, що головним результатом розгортання інноваційних процесів і розвитку інноваційного середовища є соціально активна особистість, здатна творчо змінювати навколишній світ на основі тих цінностей, які вона здобула у школі, основними показниками фактору можна назвати соціально значущі ініціативи, мобільність реагування на соціальні запити, трансляція досягнень у соціальне середовище та соціальна затребуваність випускників.

СОЦІОКУЛЬТУРНА АКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Соціально значущі ініціативи

Нові педагогічні ідеї не відповідають соціальним запитам громадян - 0

В основному, педагогічні ініціативи відповідають інтересам і потребам мешканців регіону щодо якісної освіти - 0,25

Більшість ЗНЗ виступають ініціаторами змін у соціокультурному середовищі регіону - 0,5

Педагогічні ініціативи спрямовані на розвиток соціокультурної сфери регіону - 0,75

Інноваційні процеси виступають фактором соціокультурної активності громадян в регіоні - 1

Інше (від 0 до 1)

Трансляція досягнень ЗНЗ, які працюють в інноваційному пошуку

Школярі рідко беруть участь і перемагають у різного роду змаганнях (олімпіадах, фестивалях, вернісажах тощо) - 0

Постійна участь школярів у змаганнях приносить їм перемогу - 0,25

ЗНЗ має значні досягнення та є лідером у регіоні в окремих напрямах навчання чи виховання - 0,5

У школі здійснюється підготовка до роботи в інноваційному середовищі - 0,75

ЗНЗ є науково-методичним центром з розповсюдження інноваційного досвіду - 1

Інше (від 0 до 1)

Розроблені факторно-критеріальні параметри підлягають оцінюванню в межах таких значень показників: від "0" до "1". При цьому ми виходили з того, що значення "0" свідчить про відсутність ознаки параметра. Оцінний бал "0,25" означає часткову міру вираженості ознаки. Результати значення "0,5" фіксують імовірність ознаки. Значення "0,75" розкриває достатню міру ознаки. Ідеальним показником є "1".

Кількісний метод оцінювання розвитку інноваційного середовища на основі факторно-критеріальних параметрів здійснюється таким чином:

у кожному блоці (наприклад, блок "Стратегія розвитку регіону") відмічається той рядок, який найточніше відображає реальний стан справ у середовищі, яке аналізується;

кожний блок має додатковий вільний рядок (інші пропозиції), куди заносяться ті твердження, які не відображені в попередніх показниках. Такі пропозиції розглядаються окремо від запропонованих у таблиці та не додаються до них;

оцінка, отримана за даним блоком, фіксується в рядку з назвою блоку;

сума отриманих значень за всіма блоками одного фактору фіксується в рядку з його назвою (наприклад, "Стратегічна спрямованість"). Середній бал визначається відповідно до отриманого значення.

На основі середніх балів кожного фактору будується графічна схема інноваційного середовища регіону (ЗНЗ). Незалежно від рівня вираженості того чи іншого фактору, поєднання їхніх даних дозволяє здійснити системний аналіз інноваційного середовища, виявити потенціал для розвитку.


 
 

Цікаве

Загрузка...