WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Факторно-критеріальні параметри освіти - Реферат

Факторно-критеріальні параметри освіти - Реферат

Інше (від 0 до 1)

Застосування діагностичних методів

Ігнорування діагностичними методами оцінювання результатів інноваційних процесів - 0

Застосування методів діагностики має частковий характер - 0,25

Надається перевага діагностичним методам у вивчення ефективності інноваційних процесів - 0,5

Застосування діагностичних методів є основним засобом оцінювання результатів інноваційних процесів - 0,75

Педагоги постійно використовують діагностичні методи, здійснюють аналіз отриманих даних - 1

Інше (від 0 до 1)

Рівень навчального навантаження школярів

Учні здебільшого на уроках нудьгують і займаються власними справами - 0

Уроки відбуваються інтенсивно, що дає школярам можливість максимально виконати всі завдання, у тому числі й домашні - 0,25

Нерідко з метою отримання додаткових консультацій учні залишаються після уроків - 0,5

Достатньо великий обсяг домашніх завдань учні намагаються вирішити після уроків - 0,75

Школярі виявляються активність до предмету на уроках і в позаурочний час. Додаткові заняття викликають у них жвавий інтерес - 1

Інше (від 0 до 1)

4. Фактор формалізованості інноваційного середовища характеризується наявністю творчих команд педагогів, які здатні ініціювати нові ідеї, розробляти програми і проекти, реалізувати освітні ініціативи на науково-методичному та організаційному рівні. Для фактору формалізованості важливе значення має здатність педагогів відповідно до сучасних науково-технологічних можливостей презентувати інноваційний досвід.

ФОРМАЛІЗОВАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Наявність творчих команд

Відсутні команди однодумців - 0

Формуються команди однодумців навколо ідеї оновлення освіти - 0,25

Існують дієві творчі команди, які продукують нові ідеї - 0,5

Команди однодумців здатні відтворювати інноваційний досвід - 0,75

Творчі команди активно реалізують нові ідеї - 1

Інше (від 0 до 1)

Здатність до розробки програм (проектів)

Відсутність навичок у розробці програм (проектів) - 0

Здатність до визначення проблем та "больових точок" освіти - 0,25

Визначення конкретних заходів і ресурсів - 0,5

Документальне оформлення ідеї - 0,75

Наявність програми розвитку - 1

Інше (від 0 до 1)

Реалізація освітніх ініціатив

Відсутність умов для продукування та підтримки освітніх ініціатив - 0

Урахування соціального запиту на освітні ініціативи - 0,25

Підтримка освітніх ініціатив на рівні органів державного управління освітою - 0,5

Узгодженість освітніх ініціатив із педагогічною наукою - 0,75

Забезпечення нормативно-правових, соціально-педагогічних, організаційно-управлінських умов для ефективної реалізації освітніх ініціатив - 1

Інше (від 0 до 1)

Рівень презентабельності

Не існує практики презентації інноваційного досвіду - 0

Поодиноке використання презентації як форми доведення інформації про хід інноваційного процесу - 0,25

Опанування технікою проведення презентації - 0,5

Активний інтерес і розробки презентаційних заходів з використанням мультимедійної системи - 0,75

Вільне володіння комплексом засобів презентації: мультимедія, зміст і форми, аудиторія, прес-реліз, роздатковий матеріал тощо - 1

Інше (від 0 до 1)

5. Фактор упорядкованості інноваційного середовища розкриває рівень керованості змінами в освіті регіону; адміністративної підтримки через упровадження матеріального і морального стимулювання.

УПОРЯДКОВАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Регульованість інноваційних процесів

Інноваційні процеси не мають підтримки в органів державної влади та шкільної адміністрації - 0

Педагогічні ініціативи знаходять епізодичну підтримку на рівні органів державної влади та шкільної адміністрації - 0,25

Інноваційні процеси постійно є предметом аналізу педагогічних колективів - 0,5

Організація і проведення педагогічних ініціатив є одним із пріоритетних напрямів діяльності управління освіти та шкільної адміністрації - 0,75

Органи державної влади та шкільної адміністрації забезпечують умови для підтримки педагогічних ініціатив, регулюють інноваційні процеси з урахуванням оновлених функцій педагогічної діяльності - 1

Інше (від 0 до 1)

Система мотиваційних мір

Відсутнє стимулювання педагогічної творчості й пошуку - 0

Проблема стимулювання педагогічної творчості є предметом адміністративного аналізу - 0,25

Періодично надається матеріальне та моральне заохочення педагогів-дослідників - 0,5

Система мотивації педагогів узгоджена з органами державної влади та громадського самоврядування - 0,75

Розроблена дієва система мотиваційних мір і заходів щодо підтримки педагогів-дослідників - 1

Інше (від 0 до 1)

Планування інноваційного пошуку

Відсутнє планування заходів - 0

Планування заходів інноваційного пошуку є складовою загальношкільного плану - 0,25

Суб'єкти інноваційної діяльності усвідомлюють специфіку проведення пошуку - 0,5

Заплановані заходи реалізації інноваційного пошуку в основному відповідають специфіці проекту - 0,75

Існує чіткий план дій інноваційного пошуку - 1

Інше (від 0 до 1)

Контроль і оцінювання

Упровадження інноваційної програми не супроводжується контролем і оцінюванням - 0

Форми контролю і оцінювання здебільшого не відповідає вимогам до інноваційного пошуку - 0,25

Педагоги усвідомлюють необхідність аналізувати результати інноваційного пошуку - 0,5

Розроблено план контролю і оцінювання результатів інноваційної програми - 0,75

Педагоги володіють методами самоконтролю і самооцінювання, використовуються різні форми аналізу результатів інноваційного пошуку - 1

Інше (від 0 до 1)

Громадська підтримка педагогічних ініціатив

Громадськість не виявляє інтересу до питань розвитку освіти - 0

Громадськість рідко відгукується на педагогічні ініціативи - 0,25

Підтримуючи педагогічні ініціативи, громадськість іноді допомагає школі - 0,5

Здебільшого громадськість відгукується на прохання педагогів щодо підтримки педагогічних ініціатив - 0,75

Громадськість виявляє високий інтерес до педагогічних ініціатив, бере активну участь в обговоренні та практичному вирішенні питань - 1

Інше (від 0 до 1)

6. Фактор когерентності (узгодженості) інноваційного середовища характеризує рівень гармонійної інтеграції інноваційного середовища із запитами та потребами особистості, а також із впливом інших чинників середовища. Основними показниками фактору є регіональна, соціальна інтеграція, узгодженість інноваційного процесу із загальнодержавною освітньою політикою, а також рівень наступності з іншими загальноосвітніми навчальними закладами.

КОГЕРЕНТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Регіональна інтеграція

Регіональна специфіка освіти неузгоджена з тенденціями розвитку освіти та державною політикою - 0

Інноваційні пошуки частково узгоджені з регіональним компонентом освіти - 0,25

Інноваційні пошуки регіональної освіти реалізуються у співпраці з громадськими, політичними, молодіжними організаціями - 0,5

Інноваційні процеси узгоджені із соціально-економічними запитами регіону - 0,75

Уключеність інноваційних процесів у регіональне середовище на основі програми розвитку освіти - 1

Інше (від 0 до 1)

Соціокультурна інтеграція

Інколи у ЗМІ та фахових виданнях з'являються матеріали про інноваційний досвід - 0

Педагоги-дослідники беруть участь у заходах регіонального рівня - 0,25

Педагоги-дослідники є ініціаторами регіональних заходів, оприлюднюють результати інноваційних пошуків - 0,5

Освіта регіону виступає ініціатором різноманітних соціально значущих актів і рухів - 0,75

Результати інноваційних пошуків освіти систематично висвітлюються у ЗМІ, є соціокультурним елементом життєдіяльності регіону - 1

Інше (від 0 до 1)

Відповідність загальнодержавній освітній політиці

Педагогічні ініціативи, в основному, спрямовані на удосконалення чи репродуктивне відтворення - 0

Інноваційний пошук обмежений вимогами державних стандартів - 0,25

Інноваційні процеси узгоджені із сучасними формами і методами навчання - 0,5

Інноваційні процеси спрямовані на розвиток індивідуальних якостей і потреб школярів - 0,75

Розвиток інноваційного середовища здійснюється відповідно до цілей і завдань загальнодержавної політики розвитку освіти - 1

Інше (від 0 до 1)

Наступність між різними навчальними закладами

Реалізація інноваційних програм і проектів не враховує наступність навчання школярів - 0

До навчальних закладів інноваційного типу розвитку школярі приймаються на загальних підставах - 0,25

Школярі навчальних закладів інноваційного типу розвитку легко адаптуються в інших школах - 0,5

Результати інноваційних пошуків свідчать про достатній і високий рівень розвитку учнів - 0,75

Інноваційні програми і проекти узгоджені з наступними етапами навчання школярів - 1

Інше (від 0 до 1)

7. Фактор інформаційності інноваційного середовища характеризує рівень його інформаційного насічення, насамперед, міру забезпеченості науково-методичною літературою, періодичними та фаховими виданнями, оволодіння сучасними інформаційними технологіями тощо.

ІНФОРМАЦІЙНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Науково-методичні фонди

Функціонує традиційна система бібліотечного забезпечення - 0

Науково-методичні фонди періодично оновлюються - 0,25


 
 

Цікаве

Загрузка...