WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Факторно-критеріальні параметри освіти - Реферат

Факторно-критеріальні параметри освіти - Реферат

Факторно-критеріальні параметри освіти

Вивчення ефективності управління інноваційними процесами знаходиться у площині сформованості інноваційного середовища. Відтак, оцінювання інноваційного середовища передбачає розробку системи факторно-критеріальних показників

Оскільки в основу середовищного підходу покладена ідея В. Ясвіна, щодо формування особистості через систему взаємовідносин та умов, які знаходяться у соціальному та просторово-предметному оточенні, то у методиці опису параметрів спирались на дослідження С. Дерябо, В. Мясищева, Б. Ломова, В. Ясвіна, в яких розкриваються особливості аналізу цих відносин.

Визначено дев'ять параметрів інноваційного середовища: стратегічна спрямованість, широта охопленості, інтенсивність формалізованість, упорядкованість, когерентність, інформаційність, професійність, соціально-культурна активність. Кожен із цих параметрів розкриває кількісну характеристику вираженості того чи іншого фактору.

1. Фактор стратегічної спрямованості інноваційного середовища характеризується визначеністю перспектив стратегії розвитку освіти регіону (ЗНЗ); уключеністю педагогів, учнів, батьків, громадськості до реалізації нововведень, залучення інших освітніх процесів та явищ. Основними параметрами фактору є: стратегія розвитку регіону (ЗНЗ), науковий пошук у визначенні перспектив розвитку, участь органів учнівського та батьківського самоврядування у визначенні перспектив розвитку освіти регіону (ЗНЗ), форми роботи з педагогічними колективами, співпраця з науковими організаціями щодо впровадження педагогічних ініціатив.

СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ

Стратегія розвитку регіону (ЗНЗ)

Не визначена стратегія розвитку, функціонування освіти відбувається "по інерції" - 0

Стратегія розвитку носить декларативний характер - 0,25

Стратегія розвитку є предметом адміністративного аналізу, іноді обговорюється на нарадах (педагогічних радах) - 0,5

Стратегія розвитку має чітко окреслені перспективи і реалізується у практиці, хоча не всі педагоги одностайні щодо її підходів - 0,75

Визначена стратегія розвитку отримала підтримку більшості педагогів і громадськості - 1

Інше (від 0 до 1)

Науковий пошук у визначенні перспектив

Форми і методи групового пошуку не проводяться - 0

Рідко застосовуються групові форми пошуку - 0,25

Іноді використовуються інноваційні форми і методи групового пошуку проблем, перспектив розвитку -0,5

У науково-пошуковій діяльності надається перевага інноваційним формам і методам групової роботи - 0,75

Постійно використовуються інноваційні форми і методи групового пошуку проблем, перспектив розвитку (педагогічний консиліум; психолого-педагогічний семінар; "мозковий штурм"; ігрові тренінги тощо) - 1

Участь учнівської та батьківської громадськості у визначенні перспектив розвитку освіти регіону (ЗНЗ)

Органи учнівського самоврядування та батьківська громадськість не бере участі у визначенні перспектив розвитку - 0

Періодично окрема частина громадськості відгукується на заклики адміністрації щодо різних форм співпраці - 0,25

Органи учнівського самоврядування, батьківська громадськість, піклувальні ради активно залучаються до обговорення проблем розвитку освіти - 0,5

Представники учнівського самоврядування, батьківської громади, члени піклувальних рад виявляються самостійну ініціативу щодо розвитку освіти регіону (ЗНЗ) - 0,75

Визначення стратегічних цілей розвитку освіти регіону, розробку відповідних програм педагоги здійснюють спільно з громадськістю - 1

Інше (від 0 до 1)

Форми роботи з педагогічними колективами

Не існує команди педагогів, здатних до продукування ініціатив, розробки програм і змісту розвитку; методична робота з питань стратегій розвитку не ведеться - 0

Періодично на нарадах керівників регіону (педагогічних радах) порушуються питання координації зусиль педагогів щодо інноваційного розвитку освіти - 0,25

Проблеми інноваційного розвитку освіти іноді є предметом обговорення на засіданнях методичних рад - 0,5

Періодично проводяться заходи з метою обміну інноваційним досвідом між педагогами - 0,75

Організовані постійно діючі семінари, "круглі столи" творчих команд педагогів, спрямованих на пошуки перспектив розвитку освіти регіону (ЗНЗ) - 1

Інше (від 0 до 1)

Співпраця з науковими організаціями щодо впровадження педагогічних ініціатив

Інфраструктури органів управління та педагогічні колективи ЗНЗ не підтримують контактів із представниками психолого-педагогічної науки - 0

Функціонування й розвиток освіти регіону (ЗНЗ) відбувається на основі періодичних консультацій учених - 0,25

Педагоги та вчені співпрацюють над інноваційними програмами та проектами - 0,5

Представники психолого-педагогічної науки співпрацюють з органами управління та педагогами у межах постійно діючих науково-методичних семінарів - 0,75

Структурні підрозділи управління освітою підтримують педагогічні ініціативи, створюють експериментальні педагогічні площадки для реалізації нових ідей у тісному контакті з науковими силами регіону - 1

Інше (від 0 до 1)

2. Фактор широти охопленості інноваційного середовища віддзеркалює структурно-змістову характеристику і вказує на включеність відповідних суб'єктів, об'єктів, процесів, явищ. Основними параметрами фактору є: обмін інноваційним досвідом регіонів України, зарубіжжя; матеріально-технічне забезпечення інноваційних процесів; інвестування інноваційних процесів; можливості вибору учнями інноваційного середовища, яке оптимально може забезпечити його навчальні інтереси та потреби.

ШИРОТА ОХОПЛЕНОСТІ

Обмін інноваційним досвідом

Обмін інноваційним досвідом не відбувається - 0

Обмін інноваційним досвідом має епізодичний характер - 0,25

Вивчення та аналіз інноваційного досвіду регіону України та зарубіжжя здійснюється систематично - 0,5

Результати інноваційного досвіду оприлюднюються на семінарах, конференціях, "круглих столах"; знаходять відображення у фахових виданнях, засобах масової інформації - 0,75

Здійснюється постійний обмін інноваційним досвідом у межах регіонів України, зарубіжжя - 1

Інше (від 0 до 1)

Матеріально-технічне забезпечення

Відсутні матеріально-технічні ресурси для реалізації нововведень - 0

Матеріально-технічне забезпечення обмежене - 0,25

Інноваційні процеси мають достатні матеріально-технічні ресурси та можливості їхнього використання - 0,5

Водночас із існуючими матеріально-технічними ресурсами є достатній вибір додаткових можливостей (облаштовані лабораторії для дослідів, педагоги мають доступ до мережі Інтернет, множильної техніки тощо) - 0,75

Інноваційні процеси забезпечені необхідними ресурсами: приміщення, обладнання, комп'ютерною інформаційною та мультимедійною системами - 1

Інше (від 0 до 1)

Інвестування у процесі інноваційного розвитку

Не здійснюється фінансування інноваційної діяльності педагогів, не визначені додаткові джерела та механізми їх формування - 0

Інноваційний розвиток частково підтримується за рахунок різних форм матеріального заохочення (преміювання, цінні подарунки тощо) - 0,25

Існую нормативна база додаткових джерел фінансування інноваційного розвитку освіти - 0,5

Частково запроваджуються додаткові джерела фінансування - 0,75

Впровадження нововведень підтримується державним фінансуванням та позабюджетними коштами; фонд інвестиційних надходжень формується на основі відповідної нормативно-юридичної бази - 1

Інше (від 0 до 1)

Можливості вибору інноваційного середовища

Учні не мають освітнього різноманіття для вибору навчання - 0

Школярі обмежені у виборі інноваційного середовища для навчання через недостатньо розширену мережу ЗНЗ інноваційного типу - 0,25

У регіоні функціонує достатня мережа ЗНЗ інноваційного типу розвитку - 0,5

На підставі виконання вимог (вступні іспити, тестування тощо) учні мають право обирати навчальний заклад (клас, учителя) - 0,75

На основі розгалуженої мережі ЗНЗ інноваційного типу розвитку існують достатні можливості вільного вибору учнями привабливих для кожного умов навчання - 1

Інше (від 0 до 1)

3. Фактор інтенсивності інноваційного середовища характеризується як міра насиченості інноваційних процесів різними чинниками, умовами, впливами у концентрованому вираженні. Для визначення рівня інтенсивності особливу роль відіграє здатність педагогів відтворювати науково-методичні й організаційні вимоги.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Рівень вимог до організації інноваційних процесів

Організація нововведень відбувається спонтанно й некеровано - 0

До реалізації інноваційних процесів не ставляться вимоги - 0,25

Вимоги до реалізації інноваційних процесів обмежені - 0,5

У процесі реалізації нововведень частково дотримуються вимоги - 0,75

Організація інноваційних процесів відповідає науково-методичним вимогам щодо пошукових роботи - 1

Інше (від 0 до 1)

Використання активних форм і методів

В інноваційному процесі переважають традиційні форми і методи роботи - 0

Педагоги частково в інноваційному пошуці використовують активні форми і методи - 0,25

Переважна більшість педагогічних працівників переконана у перевагах активних форм і методів інноваційного пошуку - 0,5

Педагоги володіють активними формами і методами інноваційного пошуку - 0,75

Активні форми і методи є основними у практиці інноваційного ошуку педагогічних працівників - 1


 
 

Цікаве

Загрузка...