WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Філософія програми всебічного розвитку дитини - Реферат

Філософія програми всебічного розвитку дитини - Реферат

Автори програми визначають її найнагальніше завдання як потребу створення нової освітньої моделі, що з першого класу допоможе дитині усвідомити взаємозалежність різних аспектів життя.

Уніфіковані концепції та завдання

До кінця першого року навчання програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" для початкових класів розкриває перед дітьми чотири головні поняття, які є основними для моделі та методології програми: спілкування, піклування, спільність і зв'язок.

Спілкування є основним поняттям для розвитку в дитини навичок читання, писання, слухання, говоріння, правопису, а також малювання й математики. Піклування забезпечує внутрішній поштовх до навчання природознавчих наук - про Землю, життя та закони існування - й до виховання особистості. Спільність допомагає дітям і вчителям уявити взаємозв'язок між історією, географією та суспільствознавством. Усвідомлення взаємозв'язку життєвих процесів допомагає дитині будувати зв'язки між новими й уже відомими поняттями, а також між собою й іншими людьми. Через ці поняття програма вибудовує чотири цілі:

Виховати учнів, які навчаються впродовж усього життя.

Створити навчальне середовище на засадах взаємоповаги та демократичних принципів.

Забезпечити безперервність розвитку та насиченість практичними заняттями.

Гарантувати досягнення всіма учнями необхідного академічного, мистецького, етичного та практичного рівня для успішної участі в житті демократичного суспільства.

Можливості

Учителі програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" допомагають дітям успішно досягти поставлених цілей, чітко пояснюючи, як можна це зробити. Діти можуть досягти всіх цілей багатьма способами - на верхівку гори завжди веде багато шляхів. Можливості є своєрідним запрошенням до розуміння, а не вимогами, висунутими вчителем до дітей. Це запрошення пропонується у дружній спосіб. Це показує дітям, що вчитель вірить у їхній успіх. Програма "Крок за кроком" вірить, що діти у класі виконуватимуть багато різних ролей, через які вони зможуть досягти поставлених цілей:

Міркуючи, вони осмислюватимуть свої дії та будуватимуть зв'язки між новим і попереднім досвідом.

Розв'язуючи проблеми, вони знаходитимуть альтернативні шляхи подолання перешкод і навчатимуться розглядати проблеми як можливості для нових відкриттів.

Записуючи, вони розвиватимуть навички та способи вираження своїх спостережень і думок.

Як слухачі вони вчитимуться повній концентрації уваги і стануть активними та вдячними слухачами.

Як промовці вони формулюватимуть і виражатимуть свої ідеї та позиції за допомогою різних засобів.

Як організатори вони плануватимуть власне навчання та відповідатимуть за свої рішення.

Як партнери вони вчитимуться співпрацювати та враховувати позицію іншого.

Як друзі вони вчитимуться довіряти та піклуватись про інших, розуміючи, що це взаємно.

Учитель підказуватиме дітям ці можливості оволодіння різними ролями в різні способи.

Історія розвитку програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" в Україні

В Україні програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" розпочала свою діяльність у 1994 році на базі двадцяти дошкільних закладів освіти в містах Київ, Львів, Одеса, Полтава, Дніпропетровськ, Бердянськ, Керч, Славутич і Буча.

Основна мета програми - упровадження цінностей і принципів демократії в навчальний процес дітей віком від народження до 12-ти років. Дана мета реалізується через забезпечення високопрофесійних тренінгів для різних категорій освітян: вихователів, учителів початкових класів і середньої ланки освіти, керівників навчальних закладів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, батьків і представників недержавних організацій, а також забезпечення подальших консультацій силами наставників.

Програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" знайшла відгук у ряді державних документів, а саме: у Державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття" (Київ, 1994); Концепції дошкільного виховання в Україні (Київ, 1993); Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (Київ, 1998), які визначають стратегію розвитку сучасної освіти. Педагогічну громадськість України зацікавили ідеї програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком", які є співзвучними з ідеями вітчизняних освітянських документів, а саме: індивідуальний підхід до навчання й виховання дитини, забезпечення права вибору діяльності за інтересами та потребами, розвиток нового типу стосунків школи та сім'ї на основі партнерства, принципи гуманізації, природовідповідності, інтегративності, конструктивізму й науковості.

У 1996 році програма поширила свою діяльність на початкову ланку освіти завдяки бажанню батьків дітей, які були залучені до програми, а також позитивним результатам оцінки (Міністерство освіти і науки України, Інститут психології АПН України, Бостонський центр розвитку освіти). У 1996 році програма поширила види своєї діяльності також на залучення дітей з особливими потребами та дітей національних меншин до загальноосвітніх закладів.

У цьому ж році програма ініціювала новий напрям діяльності "Вища школа", який включав упровадження спецкурсів, створених на основі програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком", у навчальні плани вищих педагогічних закладів освіти й обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. У цей час також була створена мережа тренінгових центрів програми та підготовлена команда тренерів, які пройшли відповідну міжнародну підготовку й мали відповідний практичний досвід. Під час реалізації програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком" була створена мережа освітніх закладів, представники яких брали участь в освітніх проектах, спрямованих на втілення принципів особистісно зорієнтованої, інклюзивної освіти для дітей віком від народження до 12-ти років з активним залученням сімей і громад.

Досвід пілотних дошкільних закладів та оцінювання ефективності програми незалежними експертами, яке проводилось у 1998 році в рамках проекту Американської Агенції міжнародного розвитку (USAID), підтвердили демократичне й гуманістичне спрямування програми.

Отже, філософія програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком", її головні принципи та педагогічні підходи відповідають вимогам сучасної методології, де особлива увага звертається на залучення сім'ї до процесу навчання й виховання дітей, використання методик, які сприяють усебічному розвитку дітей природним шляхом, індивідуальний підхід до кожного учня, коли центральною фігурою педагогічного процесу є дитина, використання центрів діяльності та викладання тематичних концепцій, постійне підвищення кваліфікації вчителів і забезпечення технічної підтримки їхньої діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...