WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження методу проектів у виховний процес - Реферат

Упровадження методу проектів у виховний процес - Реферат

Упровадження методу проектів у виховний процес

Навчальний рік закінчується, канікули пройдуть швидко, попереду - новий навчальний рік, а ось яким йому бути - залежить від того, як ми його сплануємо, урахуємо помилки минулого

Планувати можна одному, удвох, можна групою, можна - ніяк, а можна поставитись до цієї роботи як до проектної діяльності. Що ж це таке - проектування?

1. У вас на столі клей, ножиці, два аркуші паперу. За допомогою цих речей виготовте "щось", воно має бути стійким і сягати максимальної висоти.

Звучить музика, і учасники у групах виконують завдання.

2. А тепер давайте пригадаємо, яке було завдання: побудувати щось, воно повинно стояти без допомоги наших рук і сягати найбільшої висоти. Кожна група може тепер показати свій витвір - свій проект і розповісти, що і як ви планували і що у вас вийшло. Кожна група представляє й захищає своє щось.

3. Отже, ви зараз виконали проект. У перекладі з латинської "проект" - буквально "кинутий уперед", а у словниках - це "план, замисел, текст чи креслення чогось, що передує його створенню". У чому відмінність проекту від планування будь-якого заходу? Деяка непередбачуваність результату (ніхто не знає, що в нього вийде) ставить людину в роль дослідника, творця, активізує її здібності, а якщо це колективний проект, то стимулює розвиток колективних взаємовідносин. А стосовно школи проект - це взаємна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність, яка має загальну мету й узгоджені засоби діяльності та спрямована на досягнення загального результату.

Що дає використання проектів у виховній роботі школи?

По-перше, інновації у виховній діяльності дозволяють включити великий процент школярів як у виховний, так і в навчальний процес у цілому.

По-друге, проектна діяльність допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю у вихованні майбутнього покоління через активну, творчу діяльність.

По-третє, кожний проект дозволяє побачити у звичайному щось нове, роздивитись об'єкт дослідження з інших точок зору. Він (проект) розвиває вміння, здібності й мислення школяра; відкриває нові можливості та розкриває прихований потенціал кожного; допомагає вдосконалюватись, спілкуватись і прислуховуватись; підтримує і дає впевненість у собі, віру у своє "я".

І, нарешті, на відміну від традиційної системи, яка розглядає виховні питання з інтелектуальної сторони і тільки потім - з емоційної, а моральні принципи повинні бути зрозумілими, у проектній діяльності основні моральні принципи (чуйність, обов'язковість, відповідальність за прийняті рішення) ґрунтуються на дії, їх треба "прожити".

Таким чином, проектний метод сприяє інтенсивному розвитку самостійності учнів, активному становленню їх інтелектуально-творчих здібностей і в цілому збагаченню особистості, формуванню її соціально значущих якостей.

Вирішуємо ми задач немало

В урочний і позакласний час.

Мету нам вчитель ставить вдало,

Коли у групи він збирає нас.

Шукай, придумуй, пробуй, говори,

Читай, пиши і мислячи твори,

Спілкуйся й поділись думками

Та істину в проблемі ти знайди.

Про екологію, школу та музеї,

Про місто славне наше Новопсков,

Про мандри в дальнії країни, про ідеї,

Про спорт, про мелодійність різних мов.

Так, свої таланти розкриваємо

В план-карті, іграх, виступі, журналі.

В собі ми впевненість здобуваємо,

Й у спілкуванні досвіду надалі.

Колекція, простір, путівник,

Прогноз, огляд, казка, довідник...

Чи всі роботи ми назвали,

Які задумали, спроектували?..

Скільки ми дізналися нового,

А головне - тепер є сенс життя,

Проекту років сто чи близько того,

І знаємо - у ньому майбуття.

Розглядаючи можливості інтеграції проектів у процес виховної роботи у школі, можна виділити три основних підходи. Проект може:

використовуватись як одна із форм позакласної діяльності;

бути альтернативним способом організації виховної роботи;

інтегруватись у традиційну систему виховання.

Прикладами проектів, які використовуються як форма позакласної роботи, можуть слугувати різноманітні конкурси, вікторини, участь у заходах, пов'язаних із будь-якими подіями в житті класу, групи, школи, міста, підготовка творчих вечорів, концертів, виставок, звітних заходів тощо.

Проект як альтернативний спосіб організації виховної роботи виключає традиційні принципи планування та організації виховного процесу. Досягненню мети проекту підпорядковуються всі дії вихователів і вихованців: вивчення проблеми, пошук джерел інформації та матеріалів, відбір потрібних відомостей, оформлення та представлення результатів. Результати виконаної роботи можуть наочно бути презентовані у вигляді стенду, брошури, альбому, радіопрограми, відеофільму, театральної вистави - у залежності від поставленої мети.

Проекти, інтегровані у традиційну систему виховання, передбачають виконання творчих і/або дослідницьких завдань.

Для апробації та перевірки можливостей методу проектів у виховному процесі були вибрані два різновиди проектів - проект як альтернативний спосіб організації виховної роботи та проект, інтегрований у традиційну систему виховання.

Проект 1

"Батьківські спілкування"

Соціально-педагогічний проект роботи з батьками учнів 6-го "А" класу Новопсковської газопроводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2006/07 навчальному році (з досвіду роботи класного керівника Оксани Анатоліївни Войтович)

Назва проекту "Батьківські спілкування".

Обґрунтування проекту. Сім'я як соціальний інститут, з яким пов'язана педагогічна діяльність навчального закладу, знаходиться сьогодні на досить складному етапі свого розвитку. Дорослі люди з різним ступенем успішності звикають до соціально-економічних умов українського буття, яке інтенсивно змінюється. Процес соціальної адаптації особистості, безліч протиріч, які його супроводжують, дуже сильно уповільнюють і заважають виконанню батьківських функцій. У результаті ми бачимо велику кількість батьківських "виховних прорахунків, помилок, недоліків", усунути які можна тільки у взаємодії з учителями, педагогами та психологами школи, закладів додаткової освіти дітей, соціальних служб.

Мета проекту: активізація взаємодії батьків з учителями, інтеграція засобів громадського та сімейного виховання школярів.

Завдання проекту:

створити сприятливі умови для взаємодії батьків і школярів з метою подальшого співробітництва;

поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків;

включити батьків в освітній процес як активних суб'єктів;

створити комплекс творчих методичних робіт - відеофільми, бібліотеку творів дітей, набір пам'яток і рекомендацій для батьків тощо.

Актуальність проекту. Розробка проекту "Батьківські спілкування" обумовлена потребами батьків учнів. Протиріччя, які можна вирішити, пов'язані з такими факторами:

накопиченням знань у сфері психології, педагогіки та методики сімейного виховання;

систематизацією інформаційного методичного банку даних у відповідності із задачами комплектування "Бібліотечки для батьків" під умовною назвою "Як допомогти дитині стати щасливою й успішною?";

розумінням проблем і перспектив особистісно-пізнавального росту дитини;

своєчасним наданням дитині щоденної допомоги, її різнобічної підтримки.

Умови реалізації проекту. До психолого-педагогічних умов належать:

довірливі стосунки між учасниками спілкування;

урахування особливостей взаємовідносин батьків і дітей;

системність і періодичність проведення спілкування.

Рівень проекту: творчо-інформаційний, практично-зорієнтований.

Термін проекту: довгостроковий (річний).

Учасники проекту: батьки й учні 6-го "А" класу Новопсковської газопроводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; консультації психологів школи та соціальної служби в роботі з дітьми та молоддю, педагогами закладів додаткової освіти (ДЮСШ, районної школи мистецтв, районного будинку творчості, будинку культури).

Очікувані результати:

виховання цілісної особистості, що зумовлене співпрацею дітей з батьками;

реалізація самостійно значущих ініціатив учнів;

володіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодії, толерантної поведінки, інформаційного обміну;

згуртування класу шляхом змістовного спілкування, яке відбувається в неформальній обстановці;

володіння специфічними навичками навчальної праці (здатність до самоосвіти), нормами та еталонами соціальної життєдіяльності (вихованість);

розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної компетенції батьків;

створення комплекту методичних робіт.

Етапи проекту та їх зміст

1. Проблемно-цільовий етап

Здійснюється вибір проблемної сфери, постановка задач, окреслюється кінцевий вигляд створюваного продукту, його призначення та коло використання, відбуваються формування проектної бригади та розподіл обов'язків. Цей етап завершується формулюванням теми проекту й визначенням виду його завершеної форми, написанням короткої анотації проекту.

2. Підготовчий етап

Цей етап має на меті теоретичну підготовку учасників проекту: підбір необхідної психолого-педагогічної літератури, запис потрібних нотаток, взаємозв'язок з учителями-колегами, психологами, педагогами додаткової освіти та робітниками соціальної служби.

3. Етап розробки сценарію й технічного завдання

На даному етапі передбачається збір матеріалів, відбір змісту й визначається приблизний обсяг проекту, робиться його найбільша деталізація, прописуються ролі всіх учасників проекту, строки виконання ними кожного виду роботи.

4. Етап практичної роботи (розв'язання проблеми)

Головним завданням цього етапу є систематизація та аналіз отриманої інформації, планування діяльності з розв'язання проблеми. Тому ведеться робота з утілення в життя поставлених задач, яка потребує від усіх учасників найбільшої ретельності, відповідальності, узгодженості дій, а також значних зусиль від керівництва проекту з координації діяльності учасників проекту та постійного контролю над ходом і строками робіт, що виконуються.

5. Етап попереднього захисту

На цьому етапі здійснюється попередній перегляд проекту, виявляються недоробки, окреслюються шляхи усунення виявлених недоліків, відбувається коректування.


 
 

Цікаве

Загрузка...