WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження компетентнісного підходу - Реферат

Упровадження компетентнісного підходу - Реферат

Діагностика 2007 року мала на меті виявлення рівня ефективності впровадження регіональної програми компетентнісно орієнтованого підходу. У ній брали участь не тільки працівники районних (міських) методичних служб і педагогічні працівники, а і старшокласники базових і загальноосвітніх шкіл, їхні батьки. Порівняльний аналіз рівня сформованості всіх ключових і спеціальних компетентностей демонструє дещо більший відсоток сформованості в учнів базових шкіл кожної з досліджуваної компетентності. За останні роки простежується тенденція зростання активності та життєвої компетентності школярів. Було опитано 4616 батьків старшокласників регіону; 65 % батьків старшокласників базових шкіл і 41 % - загальноосвітніх шкіл уважають уведення компетентнісно орієнтованого підходу актуальним.

Отже, суб'єкти педагогічного процесу свідчать про певне зростання рівня готовності до впровадження компетентнісного підходу. Учні базових шкіл демонструють більш високий рівень компетентності порівняно з учнями загальноосвітніх шкіл області. Усе це свідчить про позитивну динаміку впровадження компетентнісного підходу та зростання його ефективності.

У моделі науково-методичного супроводу важливе місце належить роботі з кадрами. У системі неперервної освіти педагогічних кадрів передбачається обов'язкове відбиття ідей компетентнісного підходу в системі курсової перепідготовки та діє проект упровадження тематичних курсів, серед пріоритетних напрямів якого є тема компетентнісного підходу в системі курсової перепідготовки. За три роки було проведено курси з цієї проблеми для 58-и потоків слухачів. Перепідготовлено 212 осіб керівних кадрів, 1932 особи педагогічних кадрів. Особливістю цього проекту є надання курсантам глибоких знань із теоретичних основ інновацій компетентнісно орієнтованого підходу, відпрацювання відповідних педагогічних технологій, підвищення самоосвітньої компетентності вчителів. На курсах підвищення кваліфікації з проблеми компетентнісного навчання проводяться лекції, практикуми, майстер-класи, педагогічні майстерні, презентації перспективного педагогічного досвіду. Слухачами курсів підвищення кваліфікації підготовлено кілька методичних кейсів, моделі тренінгів і практикумів для вчителів, дидактичні матеріали тощо.

Показовим видається той факт, що тематику післякурсових завдань компетентнісної проблематики обрали 54 % курсантів у 2005 році та 62 % слухачів курсів у 2006. Так динаміка дозволяє забезпечити масове охоплення вчителів регіону, уведення їх до поля розв'язання проблеми і, зрештою, забезпечити підготовку педагогічних кадрів області до впровадження регіональної програми та реалізації загальнонаціональних освітніх пріоритетів. Цю масовість було забезпечено також комплексом заходів міжкурсового періоду. У рамках реалізації програми функціонують постійно діючі семінари для керівників методичних об'єднань учителів різних предметів, керівників шкіл, методистів районних (міських) методичних служб тощо. Специфіка компетентнісного підходу передбачає залучення більш активних форм взаємонавчання педагогів у міжкурсовий період - таких, як майстер-класи, презентації кращого педагогічного досвіду та школи передового педагогічного досвіду.

Системність роботи в зазначеному напрямі також забезпечується такою традиційно ефективною формою професійної педагогічної активності, як організація комплексу творчих груп. На базі інституту плідно працюють чотирнадцять творчих груп. За результатами їх роботи підготовлені матеріали для навчально-методичного супроводу педагогічного процесу, дидактичні збірники, методичні рекомендації; матеріали для відслідковування рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, збірники творчих завдань, науково-методичні кейси.

Однією з досить удалих інноваційних знахідок післядипломної освіти, що пройшла успішну апробацію, уважаємо Школу молодого творчого вчителя (з 2007 року - Відкритий університет інноваційних педагогічних технологій). Принципи її організації (демократизація, гуманізація, науковість, наскрізність, диференціація, індивідуалізація, комфортність, позитивність тощо) та кооперативна форма діяльності (робота в малих групах) дозволяють реалізувати природне прагнення людини до спілкування, сприяють досягненню високих результатів у навчанні. Серед результатів діяльності школи такі:

1) у ході роботи у групах були визначені десять найбільш творчих, компетентнісно спрямованих, соціально значущих проектів, що були надруковані в журналі "Педагогічна скарбниця Донеччини" та протягом найближчих років пройдуть апробацію в навчально-виховних закладах регіону;

2) 60 педагогів області успішно підвищили свій фаховий рівень;

3) створений дружний колектив однодумців-новаторів з необмеженим творчим педагогічним потенціалом;

4) обласним видавничим центром "Витоки" за результатами другого ступеня школи видано п'ять збірників тренінгів із розвитку ключових компетентностей учнів (полікультурної, підприємницької, громадянської, соціальної, інформаційної).

Школа молодого творчого вчителя зарекомендувала себе як одна з найбільш цікавих, перспективних і результативних форм роботи. Набуті проекті, методичні й управлінські вміння випускників школи нині реалізуються в їхній професійній діяльності.

Науково-дослідна робота інституту за напрямом моделювання науково-методичного супроводу компетентнісно орієнтованого навчання здійснюється в рамках обласної наукової лабораторії, яка:

розробляє моделі ефективного науково-методичного супроводу процесу формування ключових компетентностей учнів;

визначає шляхи вдосконалення якості освіти на основі впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання й виховання;

розробляє апробації та впровадження науково-методичного й навчально-методичного забезпечення технологій компетентнісно орієнтованого навчання;

удосконалює системи моніторингових досліджень якості освіти.

У рамках обласної лабораторії діють чотири лабораторії за напрямами:

Лабораторія 1. Розвиток життєвої компетентності особистості.

Лабораторія 2. Компетентнісний підхід до виховання.

Лабораторія 3. Моніторинг якості освіти.

Лабораторія 4. Розв'язання проблем профілізації старшої школи.

На сьогодні діють 19 базових шкіл із проблем компетентнісного підходу, продовжується робота на 11-ти експериментальних майданчиках, організовано роботу 10-ти шкіл-лабораторій, продовжуються експериментальні дослідження в 11-ти школах-лабораторіях; розпочались експериментальні дослідження у 20-ти навчальних закладах, продовжуються експериментальні дослідження в семи навчальних закладах. У базових школах відпрацьовано моделі компетентнісно спрямованих навчальних закладів, моделі освітнього простору, моделі випускників загальноосвітньої школи, школи нового типу, школи для дітей з особливими потребами. На рівні закладів опрацьовуються нові технології навчання. Активізовано роботу зі створення авторських навчальних програм.

Однією з моделей компетентнісно орієнтованої школи виступає профільна школа. Саме профільне навчання дає можливість найповніше реалізувати принцип особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного підходу в навчанні завдяки створенню сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів, потреб учнів. Одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи є розробка Програми впровадження профільного навчання на 2007-2010 рр., яка передбачає системну роботу в регіоні на трьох рівнях управління (навчального закладу, району, області).

Програма враховує комплекс сучасних проблем.

Перша - диференціація навчання як ключова проблема організації сучасної школи.

Друга - навчально-методичне забезпечення кожного профільного напряму навчання, використання специфічних форм і методів роботи з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчання. Над цим працюють сім обласних творчих груп, які планують підготувати альтернативні програми, методичні збірники, методичні кейси, що містять теоретичний і практичний матеріал відповідно до профілю.

Третя - перепідготовка та підвищення кваліфікації вчителя, що враховує певні педагогічні технології, спеціальну методику навчання.

Згідно з міжнародною угодою про співробітництво у проекті "Соціально-економічне відродження Донбасу" між головним управлінням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та міністерством Великої Британії у справах міжнародного розвитку з 2007/08 навчального року буде впроваджуватись курс за вибором "Ділова активність" для учнів 10-11-х класів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області. На базі облІППО вже 30 учителів пройшли підготовку до апробації програмного навчально-методичного забезпечення цього курсу у формі семінарів-тренінгів з акцентом на питання змісту й методики навчання учнів ділової активності, вироблення моделей заповзятливої поведінки, уміння виявляти сприятливі можливості для реалізації підприємницьких ідей.


 
 

Цікаве

Загрузка...