WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління оздоровчою діяльністю школи: пріоритетні напрями - Реферат

Управління оздоровчою діяльністю школи: пріоритетні напрями - Реферат

Особливу увагу педагогічний колектив приділяє харчуванню школярів. Наказом директора школи створена комісія, що відповідає за організацію харчування учнів. До складу комісії входять члени батьківського комітету, а головою є заступник директора з НВР, який курирує виховну роботу. У школі із 210 учнів 60 учнів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, 110 учнів забезпечені харчуванням за рахунок коштів батьків, 22 учні щодня харчуються буфетною продукцією. Непогано було б охопити безкоштовним харчуванням усіх учнів. Будучи депутатом міської ради, я неодноразово порушувала це питання, але завжди одержувала негативну відповідь, тому що в міському бюджеті немає відповідної фінансової статті.

Психологічний напрям

Припускає створення спеціальної психологічної служби, яка проводила б розвивальну роботу з усіма школярами в усіх її формах, а також здійснювала психологічне консультування й супровід родин дітей, психологічну підтримку навчально-виховного процесу, могла б надати цілісну допомогу дітям групи ризику, сприяти гуманізації психологічної атмосфери школи. У школі йде робота з формування соціально-психологічної атмосфери у шкільному колективі шляхом створення ситуації захищеності учнів, здорової змагальності, співробітництва, побудови оптимальних, доцільних відносин "учитель-учень".

У школі створені оптимальні педагогічні умови для дітей із труднощами в навчанні відповідно до їх вікових, індивідуально-типологічних особливостей, стану соматичного та нервово-психічного здоров'я. Відкрито два спеціальні класи, чотири учні знаходяться на домашньому навчанні, шість дітей - інваліди, двоє з яких відвідують заняття у школі. Спільна робота психолога, соціолога, логопеда, якого залучаємо з іншого міста (на підставі договору між адміністраціями), дає можливість підтримки та зміцнення загального та психологічного здоров'я учнів і передбачає постійну практичну допомогу батькам і вчителям.

У школі систематично проводяться тестування, анкетування з метою моніторингу значущості охорони здоров'я для учнів. Більшість опитаних (96 %) уважають за необхідне для себе дотримуватися здорового способу життя, замислитись про своє здоров'я, довідатись багато нового про свій організм, про те, як убезпечити себе від хвороб, як правильно харчуватись і надати першу медичну допомогу. Таким чином, педагоги спільно з фахівцями психологічної та соціальної служб, батьківською громадськістю роблять досить багато для виховання у школярів позитивного ставлення до свого здоров'я.

Невпинно формується інтелектуальне, творче, соціокультурне середовище, що сприяло б учням у пізнанні своїх власних психофізіологічних можливостей, здібностей і, відповідно до потреб соціуму, будувати свою поведінку.

Усе це лягло в основу структурування програми виховально-оздоровчої діяльності школи. Починаючи дану роботу, добре розуміли, що особливої уваги вимагає роль директора школи в роботі з педагогічним колективом. Робота досягне результатів тільки в тому випадку, якщо директор буде вміло спрямовувати та координувати зусилля всіх педагогів, усього колективу й системи формування здорової особистості учня. Директор школи повинен стати центральною фігурою в роботі з оздоровлення учнів. Через класних керівників і педагогів-інструкторів спрямовується діяльність усіх органів оздоровчої системи школи за єдиним планом.

Важливу роль в управлінні виховально-оздоровчою роботою відіграють наради при директорі. Тому наступним кроком було проведення наради при директорі з порядком денним "Формування здорового способу життя та зміцнення здоров'я учнів". На першу нараду були запрошені голова батьківського комітету й актив учнівського самоврядування школи. Був даний аналіз поглибленого медичного огляду учнів за останні три роки, в якому простежувався факт явного погіршення стану здоров'я учасників освітнього процесу, названі причини та визначені напрями роботи з формування здорового способу життя та зміцнення здоров'я учнів. Упродовж усього експерименту подібні наради проводимо щотижня протягом 20-30-ти хвилин щопонеділка. Наради зазвичай мають оперативний характер. На них обговорюються поточні питання, формулюються конкретні задачі класних керівників і всіх учасників освітнього процесу. На нарадах при директорі неодноразово торкались таких важливих тем, як профілактика короткозорості, система рухового режиму, виконання санітарно-гігієнічного режиму, якість й охоплення дітей гарячим харчуванням; стан викладання ОБЖ, біології, англійської мови, географії.

Питання проведення вільного часу, виконання режиму дня школяра пропонувались для обговорення на батьківських зборах і засіданнях батьківського комітету. Потім був виданий наказ директора школи про створення ініціативної групи з організації виховально-оздоровчої роботи у школі. На своєму першому засіданні ініціативна група визначила програму роботи, розподілила обов'язки, була створена експертна рада, у задачі якої входить підготовка рекомендацій з регулювання й корекції проблем охорони здоров'я дітей і проведення моніторингу здоров'я учнів і педагогів. В особі директора школи була укладена угода з міськздраввідділом про медичну допомогу в даній роботі.

У 2003 році була прийнята міська програма "Здоров'я", розрахована до 2008 року, на основі міської була розроблена та прийнята шкільна програма "Здоров'я", що в даний час реалізується. Адміністрація школи добре засвоїла, що здоров'я школяра у значній мірі залежить від того, як організована робота у класі, які емоційне налаштування, особистісні й комунікативні якості педагога, яке його здоров'я.

Учитель у стані подбати на уроці і про своє здоров'я, і про здоров'я учнів. Кожний урок має бути фізіологічним, тобто відповідати життєвим процесам, що відбуваються в організмі. Добрий ефект дають хвилинки здоров'я. Кілька фізкультурних вправ, виконаних на уроці, попереджають різке зниження працездатності, підвищують ефективність роботи. Після фізкультпауз, що проходять з музичним супроводом, поліпшується функціональний стан центральної нервової системи. Фізкульпаузи в молодших класах проходять на других, третіх уроках, у середніх - на третьому уроці. Режим провітрювання та температурний режим дуже важливі на уроках. За їх дотримання відповідають чергові по класу, а контроль здійснюють чергові вчителі.

Аналізуючи урок, адміністрація звертає увагу на те, як вирішує вчитель питання психогігієни: наскільки гармонійний психічний розвиток дітей, чи немає на уроці психотравмуючих ситуацій, як ведеться профілактика надмірної розумової напруги учнів на уроці, наскільки досягається мета навчання на тлі позитивних емоцій. Щоб створити фізіологічний урок, відчути радість творчості, учитель повинен бути здоровим. Якщо вчитель не здоровий, то він не реалізує свій потенціал, порушує фізіологічну й енергетичну рівновагу уроку, що може підірвати і здоров'я учнів.

Критерії вдалого з погляду збереження здоров'я учнів уроку:

відсутність утоми в дітей і вчителя;

позитивний емоційний настрій (попросіть дітей дати оцінку своєму настрою за допомогою кольорових олівців або фломастерів, методика Лутошкіна);

задоволення від зробленої роботи;

бажання продовжувати роботу.

Пропонований підхід не вичерпує всіх аспектів, але дозволяє вчителю, завучу й директору оцінити, як вирішується проблема збереження здоров'я дітей.

Стан здоров'я педагогів поліпшуємо при рішенні таких задач:

проведення диспансеризації педагогів на основі міської програми "Здоров'я" здійснювалось щорічно;

формується потреба у здоровому способі життя;

проводиться підготовка з питань збереження та зміцнення здоров'я школярів у навчально-виховному процесі;

дотримуються гігієнічні вимоги до організації навчального процесу у школі;

координується діяльність системи освіти й охорони здоров'я у збереженні та зміцненні здоров'я педагогів;

по лінії профспілки міського управління освітою бажаючим виділяються оздоровчі путівки в санаторії, профілакторії.

Керівна роль директора в розвитку процесу оздоровлення складається також у тому, що він працює з комісіями школи. Були створені дві комісії, що працюють за двома напрямами. Перший напрям - це робота класних керівників. У масштабі школи вона координується за допомогою систематичних нарад і семінарів класних керівників, на її чолі стоїть керівник методичного об'єднання класних керівників. Дана комісія займається розробкою методики виховально-оздоровчої роботи стосовно до умов нашої школи. Другий напрям - це робота педагогів-організаторів з керівництва загальношкільними учнівськими радами. Таких рад створено шість. Наприклад, учитель географії протягом багатьох років керував туристичною роботою, тому йому було доручено очолити роботу ради туристів. Раду з організації фізкультурно-масових заходів очолює вчитель фізкультури, рада з пропаганди гігієнічних і медичних знань очолюється заступником директора з НВР, який працює в тісному контакті зі шкільним лікарем і медсестрою.


 
 

Цікаве

Загрузка...