WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління оздоровчою діяльністю школи - Реферат

Управління оздоровчою діяльністю школи - Реферат

Управління оздоровчою діяльністю школи

Зараз питання здоров'я та здоровий спосіб життя не займають, на жаль, перше місце в ієрархії потреб і цінностей людини в нашому суспільстві

Проблема збереження здоров'я населення все більш чітко усвідомлюється представниками системи освіти як професійно значуща. Це порозумівається, насамперед, тим, що саме поняття "здоров'я" стало трактуватись більш широко, ніж проста відсутність захворювання, у нього всі частіше вкладається соціокультурний зміст: сучасні визначення здоров'я включають такі компоненти, як суб'єктивне благополуччя та відповідальна поведінка. Здоров'я дитини, її фізичний і психологічний розвиток, соціально-психологічна адаптація у значній мірі визначаються умовами її життя, насамперед умовами її життя у школі. На роки навчання дитини у школі припадає період інтенсивного розвитку організму.

За висновками багаторічних досліджень Інституту вікової фізіології, у багатьох дітей часу, вільного від школи та шкільних занять, просто немає. Їхній робочий день, особливо у старших класах, перевищує тривалість робочого дня дорослих і складає 12-14 годин.

За останні роки з'явилось багато нових предметів, збільшився обсяг інформаційних навантажень, різко зросли інтенсивність та емоційна напруга навчального процесу; безумовно, погіршення стану здоров'я школярів не можна пов'язувати тільки з негативним впливом "шкільних факторів". Необхідно враховувати і несприятливі соціально-економічні умови життя багатьох родин, і негативний вплив економічних факторів, і порушення стану здоров'я, і знижений адаптивний ресурс більшості дітей-учнів першого класу, якість харчування, спадковість і низку інших факторів. Це визначає важливість і значущість шкільних факторів ризику.

Праці видатних учених фізіології та медицини І. Мечникова, І. Павлова, П. Лесгафта покладені в основу вітчизняної системи здоров'я - заощадження.

Варто помітити, що саме в Росії вперше був уведений лікарський нагляд за школами, визначені рекомендації організації шкільного життя.

У радянській школі величезну увагу даному питанню приділяв В. Сухомлинський (50-60-і роки XX ст.). Він переконливо доводить, що й уповільнене мислення, і недостатня успішність - усе це обумовлено станом здоров'я дитини.

В. Сухомлинський, як і багато інших педагогів, уважає, що у структурі діяльності вчителя значне місце повинна займати турбота про здоров'я учнів.

Величезний інтерес до здоров'язбереження в сучасній педагогічний науці представлений працями М. Стригіна, Г. Зайцева, Н. Фоміна й інших учених.

Було би помилковим твердження про те, що школа не шукає виходу із ситуації, що створилась. В останні десятиліття були розпочаті спроби створення школи служби здоров'я (валеологічної служби), підготовки фахівців для школи, "відповідальних за здоров'я", пропонувались, апробувались різні форми та технології профілактики та зміцнення здоров'я. У багатьох школах ведеться спеціальна робота з формування культури здоров'я. Але, як правило, школа вибирає один із напрямів роботи зі зміцнення та збереження здоров'я.

При такому підході "шкільні" причини виникнення порушень здоров'я не ліквідуються, лише робляться спроби знизити їх негативний вплив. Ефективність цієї роботи може бути тільки при комплексній системній роботі, розумному та професійному підході до даного питання.

Необхідно формувати знання учнів про психофізіологічні можливості свого організму, формувати мотивацію на здоров'я, активно сприяти самоствердженню учнів. Тому для успішного рішення задач важливо сформувати здоров'язберігаючу культуру школяра.

Вибір теми практико-орієнтованого проекту "Управління виховально-оздоровчою діяльністю школи" продиктований необхідністю в даний час забезпечення школяреві позиції суб'єкта діяльності; формування в нього основних здоров'язберігаючих понять, розвитку потреби у формуванні мотивації на здоров'я, а також формування знань учнів про психофізіологічні можливості свого організму.

Основними принципами формування здорового способу життя вважаються такі:

гуманізм;

природовідповідність;

культуровідповідність;

цілісність і єдність;

включення особистості у значущу діяльність;

безперервність;

достатність.

Таким чином, педагогічне осмислення проблеми управління організацією навчально-виховної роботи школи з формування здорового способу життя та зміцнення здоров'я учнів дозволило виявити ряд протиріч між:

об'єктивною необхідністю формування здорового способу життя та недостатньою розробленістю даної проблеми в педагогічній науці;

прагненням учнів до самореалізації в систематичній оздоровчій діяльності та відсутністю цілеспрямованої роботи над системою формування здорового способу життя учнів;

необхідністю організації роботи зі здорового способу життя у процесі навчання та недостатнім рівнем убезпечення педагогічних умов, що забезпечують цю діяльність.

Теоретична значущість й актуальність розглянутої проблеми, її недостатня розробленість послужили підставою для визначення теми практико-орієнтованого проекту "Управління виховально-оздоровчою діяльністю школи".

Об'єкт дослідження: система навчально-виховного процесу у школі.

Предмет дослідження: умови та фактори, що стимулюють і перешкоджають підвищенню формування здорової особистості.

Мета дослідження: виявити шляхи й засоби управління ефективним формуванням діяльності, спрямованої на збереження та поліпшення здоров'я всіх учасників освітнього процесу.

Задачі проекту:

сприяти формуванню здоров'язберігаючих технологій;

розробити систему оздоровлення учнів, комплекс організаційних форм

і методів діяльності, спрямованих на збереження й поліпшення здоров'я учасників освітнього процесу;

розробка й упровадження нормативно-правових, науково-методичних

і організаційних основ діяльності системи освіти з формування духовно й фізично здорової особистості учнів;

поліпшення якості освітнього процесу й формування стійкого інтересу до потреби в отриманні навичок здорового способу життя;

реалізація програм з формування здорової особистості в умовах освітнього процесу;

прийняття управлінських рішень з регулювання й корекції факторів, що впливають на самопочуття та здоров'я учня.

Гіпотеза дослідження: якщо у школі дотримуються санітарно-гігієнічних норм, проводиться системна фізкультурно-оздоровча робота, робота з батьками з дотримання єдності вимог до здорового способу життя, регулярний перевірочний огляд, ведеться пропаганда здорового способу життя, організуються регулярне харчування, позитивна мотиваційна обстановка на уроках, то це все буде сприяти поліпшенню самопочуття та здоров'я учнів.

Для досягнення мети дослідження й перевірки висунутої гіпотези треба буде вирішити такі задачі:

Вивчити психолого-педагогічну й методичну літературу з формування здорового способу життя та розвиток культури здоров'я учнів.

Розкрити сутність, визначити структуру управління та змісту процесу формування здорового способу життя й розвитку культури здоров'я учнів.

Проаналізувати й узагальнити результати роботи з управління виховально-оздоровчою діяльністю школи.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці Мечникова І.; Павлова І.; Лесгафта П.; Сухомлинского В.; Стригіна М.; Зайцева Г.; Фоміна Н., педагогів і авторів навчально-методичних посібників Є. Дегтярьова, Ю. Сініцина; академіка М. Безруких і професорів В. Сонькіна; В. Ковалько й інших.

Методи дослідження: теоретичний аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури, вивчення педагогічного досвіду за допомогою дотримання, опитування, анкетування, тестування, бесід, апробація навчально-методичних матеріалів; педагогічний експеримент (пошуковий; констатуючий; формуючий); аналіз результатів дослідження, методи математичної та статистичної обробки матеріалів.

Дослідження проводилось у чотири етапи (2002-2006 рр.) і знаходиться на третьому етапі (обробка матеріалів педагогічного експерименту).

Четвертий етап (2003-2006 рр.) - розробка методичних рекомендацій, обмін досвідом, упровадження отриманих результатів у педагогічну практику вчителів школи та міста.


 
 

Цікаве

Загрузка...