WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління інноваціями післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Управління інноваціями післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Метою інноваційних процесів у міжкурсовий період - необхідність змінити практику, яка складалася десятиліттями у підвищенні кваліфікації, коли курси розглядаються як епізодичний етап, що дозволяє отримати лише свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Неперервна освітня робота педагога у курсовий і міжкурсовий період потребує як нової мотивації, так і контролю та методичного супроводу.

Інноваційні процеси вимагають значних змін у функціонуванні та сфері діяльності методичних служб всіх рівнів. Успішному вирішенню нових завдань можуть допомогти суспільні методичні центри, які дозволять залучити до участі у методичній роботі високопрофесійних педагогів-практиків, яких значно більше, ніж штатних методистів. До структури методичних служб (шкільних, міських, районних) мають органічно вписуватися творчі та проблемні групи, клуби, експериментальні майданчики, опорні школи, асоціації, районні, міські методичні об'єднання педагогів. Вивчення і презентацію ефективного інноваційного досвіду в опорних школах, творчих групах, експериментальних майданчиках мають здійснювати висококваліфіковані педагоги, відомі на всеукраїнському чи регіональному рівні, що мають державні нагороди, звання, вищу кваліфікацію. Координуючим органом, спрямовуючим цю роботу, мають бути методичні ради.

На обласному рівні на часі створення асоціації педагогів, переможців конкурсів "Учитель року", "Кращий працівник року", як суспільної організації.

Головна тенденція цієї акції - методична робота в області проводиться для учителів і разом із ними, за їх активною участю.

На основі суспільної організації необхідно розробити і впровадити модель розповсюдження інноваційного досвіду переможців престижних конкурсів. На базі навчальних закладів, де працюють переможці, будуть працювати майданчики для слухачів груп спеціалізації та слухачів курсів з максимальним (виїзні) наближенням до школи, до педагога.

Мета такої інтегрованої методичної діяльності:

вивчення і впровадження інноваційних моделей організації продуктивної педагогічної діяльності кращих учителів області;

розвиток професійно-педагогічних компетенцій учителів;

проектування варіативних макетів індивідуальної педагогічної діяльності учасників стажування;

розвиток індивідуальних професійно-педагогічних компетенцій учасників стажування у міжсесійний і міжкурсовий період.

Безперечно, важливим завданням цього інноваційного процесу - активізація діяльності висококваліфікованих педагогів області.

Створення подібних асоціацій дозволить відійти від монополізму існуючої системи підвищення кваліфікації, розширити і поглибити діяльнісну і практичну складову системи навчання, забезпечать певну унікальність структури обласної методичної служби.

Сьогодні до структури обласної методичної служби органічно включені:

30 міських методичних кабінетів;

7 науково (навчально-методичних) центрів,

17 районних методичних кабінетів (54 суб'єкти);

районні (міські) методичні об'єднання учителів-предметників;

68 обласних базових шкіл і 19 шкіл-лабораторій;

10 обласних експериментальних майданчиків;

40 обласних творчих і динамічних груп;

5 інформаційно-консультаційних пунктів;

методичні служби закладів обласної комунальної власності;

обласні асоціації.

Інноваційний характер розвитку післядипломної освіти, необхідність підвищення рівня професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів визначають потреби у модернізації науково-методичної роботи з освітянами, надання їй динамічності, гнучкості, мобільності, варіативності у змісті, формах, методах, технологіях, особистісно - орієнтованої спрямованості. Трансформація наукових ідей в педагогічну практику забезпечується ефективною взаємодією і співпрацею наукових кафедр, відділів облІППО, районних (міських) методичних кабінетів, педагогів - новаторів, поглибленням експериментальної, пошукової, науково-дослідної роботи. Саме у такий спосіб створюється єдиний регіональний методичний простір, в якому відбувається апробація нових інноваційних моделей навчання і виховання, поєднується теорія і практика, впроваджується науковий підхід в освітянську практику.

В умовах посилення евроінтеграційних процесів в післядипломній освіті, облІППО розпочато педагогічний експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації, закладено нормативно-правові засади організації навчального процесу, відповідне науково-навчально - методичне, дидактичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації. За цією системою в поточному році підвищили кваліфікацію 202 педагога. Експеримент дозволяє активізувати самостійну роботу слухачів курсів й дослідити роботу педагогів у міжкурсовий період.

Організація науково-методичної роботи у міжкурсовий період, що є логічним продовженням курсового підвищення кваліфікації набула особливої актуальності. Саме на цьому етапі відбувається осмислення, усвідомлення педагогами нових ідей, їх практичне втілення. Міжкурсовий період наповнений цілеспрямованою, багатоаспектною за замістом і варіативною за методами і формами, технологіями проведення діяльністю структурних підрозділів всіх рівнів регіональної методичної служби та її суб'єктів щодо забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах інноваційного розвитку освіти і неперервного вдосконалення і розвитку професійної компетентності.

У 2007 році на базі Донецького облІППО відбулося більше 300 методичних заходів для керівних, педагогічних, методичних кадрів. Об'єкт особливої уваги і турботи - керівники районних, міських методичних об'єднань, безпосередні організатори методичної роботи з педагогами, провідники наукових ідей і сучасних технологій навчання в педагогічну практику в міжкурсовий період.

Поряд із традиційними формами проведення методичних заходів таких як: постійно-діючі семінари, семінари, інструктивно-методичні наради, активно впроваджуються нові. Найбільш дієвими і ефективними формами, з точки зору, розвитку професійної компетентності освітян є психолого-педагогічні тренінги, семінари-практикуми, відкриті захисти творчих проектів, методичні, педагогічні майстерні, творчі лабораторії вчителя, методиста, керівника, конкурси фахової майстерності, школи молодого творчого вчителя, молодого творчого методиста, майстер-класи. Педагоги отримують не лише нову інформацію щодо розв'язання актуальних проблем педагогічної практики, а насамперед, набувають досвід практичної роботи, відпрацьовують нові моделі навчання і виховання учнів, переосмислюють і формують власну стратегію професійної діяльності.

У поточному році проведено цілий ряд методичних практикумів і майстер-класів. У рамках постійно-діючого семінару для керівників методичних служб уcпішно презентували свій досвід роботи з стрижневих напрямів роботи, практичні напрацювання з проблеми організації профільного навчання методичні кабінети міст Артемівська, Краматорська, Горлівки. Особливістю виїзних засідань постійно-діючого семінару було проведення їх у форматі майстер класу та методичного діалогу. У підготовці і проведенні методичного заходу такого рівня апробовувалась модель взаємодії всіх рівнів методичної служби: наукової кафедри облІППО - центру координації роботи методичних служб облІППО - міського методичного кабінету - міського предметного методичного об'єднання - освітніх закладів - учителів. Методичні заходи носили теоретико-практичну спрямованість, використовувались інтерактивні технології навчання дорослих, а також інформаційно-комунікаційні технології. Робота кожного учасника семінару забезпечувалась відповідним пакетом організаційно-методичних, дидактичних матеріалів. Така технологія підготовки і проведення методичних заходів є ефективною і перспективною.

Системний підхід до підвищення якості освіти потребує ефективного використання творчого потенціалу освітніх закладів нового типу, місія яких полягає в розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей. В системі освіти регіону заклади нового типу обласної комунальної власності з початку свого заснування акумулювали найбільш талановиту, найбільш обдаровану молодь, потужний інтелектуальний, науковий, творчий потенціал педагогічних кадрів. Створена і напрацьована модель системи науково-методичної, експериментальної роботи з учнями. У 2007 році свою систему науково-методичної роботи в освітньому закладі, досвід, творчі напрацювання щодо формування компетентного, конкурентноспроможного випускника презентували ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцей при Донецькому національному університеті, загальноосвітній спеціалізований санаторний інтернатний заклад ІІ-ІІІ ступеню "Ерудит" для обдарованих дітей, у наступному 2008 році естафету приймає медичний ліцей при Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького. Ознайомлення з науково-методичною, матеріально-технічною базою закладів нового типу дозволило визначити основні проблеми, напрями сумісної діяльності облІППО і методичних служб означених навчальних закладів щодо забезпечення якісної освіти, роботи з обдарованою учнівською молоддю Донеччини. Стрижневими напрямами визначені: розробка й апробація педагогічних технологій, методів і форм навчання й виховання; створення на базі закладів експериментальних майданчиків, лабораторій, авторських шкіл, науково-методичний і психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованою молоддю, організація роботи з підвищення професійної компетентності педагогів, тощо.

Актуальним є утворення регіональної спілки керівників предметних кафедр ліцеїв обласного підпорядкування для координації дій щодо підвищення якості освіти.

Отже, подальший розвиток і ефективна трансформація регіональної системи післядипломної педагогічної освіти, управління нею має відбуватися через розширення учасників системи: залучення всіх, хто має вплив на навчальні результати тих, хто навчається (батьків, членів шкільних рад, асоціацій, адміністративних кадрів). За таких умов необхідне розширення форм навчання дорослих (взаємонавчання, педагогічне дослідження, засвоєння і експертиза педагогічних інновацій, колективна творчість, партнерська взаємодія тощо).

На часі і трансформація функцій працівників управлінських і методичних структур всіх рівнів: перехід від традиційних інструкторської та методичної функцій до супроводу й активної допомоги працівникам освіти з освоєння нових ролей, що передбачає модернізація освіти - педагог-дослідник, лідер творчої чи проблемної групи, учасник групи стратегічного планування, проектної групи, координатор, тьютор тощо.

Безумовно, це далеко не повний перелік інноваційних процесів у системі регіональної післядипломної освіти. Скоріше, це мінімум дій і напрямів на 2008 рік. Реалізація цих пошуків має слугувати фундаментом системи інновацій, які забезпечать ефективність роботи інституту, дадуть можливість вийти на новий якісний рівень у системі неперервної освіти педагогічних кадрів.


 
 

Цікаве

Загрузка...