WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Українознавство в системі національного виховання - Реферат

Українознавство в системі національного виховання - Реферат

Критеріями результативності експерименту є:

1. Особистісне розуміння учасниками експерименту мети та ідеї створення родинної життєдіяльності у школі.

2. Психологічний портрет особистості з високим національним самоусвідомленням.

3. Результати дидактичного, психологічного та соціологічного тестування динаміки інтелектуального, морально-емоційного і духовного розвитку вчителів та учнів.

Ми передбачаємо позитивний результат експериментальних досліджень при:

1. Введенні у зміст середньої освіти українознавчого аспекту та українознавства в державний компонент освіти.

2. Трансформації загальноосвітньої школи в українську національну школу (у філософії родинності).

3. Активному володінні учнями рідною мовою.

4. Самореалізації особистості учня і вчителя у природовідповідному середовищі життєдіяльності школи.

5. Схвальному прийнятті і розумінні інноваційних організаційно-педагогічних, психолого-дидактичних змін у школі-родині педагогічною громадськістю та місцевими органами самоврядування.

Можливий негативний прогноз експерименту, якщо не будуть витримані всі компоненти моделі трансформації загальноосвітньої школи в національну школу-родину. Буде неістотний приріст духовно-креативного потенціалу в розвитку учасників експерименту та недостатня підтримка з боку владних структур щодо фінансового забезпечення експерименту.

Використовуючи різні методи експериментальних досліджень, зокрема, метод моделювання, ми створили модель трансформації школи № 252 в українську національну школу-родину.

Дана модель складається із систем і підсистем, які перебувають між собою у взаємодії, і результатом цих взаємодій створюється така життєдіяльність школи, яка формує особистість, що є носієм універсальних вічних, національних, громадянських вартостей та цінностей особистого і сімейного життя.

Засобами творення родинної життєдіяльності є українознавча методологія, що передбачає отримання інтегративних знань не лише про Україну, але і світ взагалі, наповнення предметів базового компоненту навчального плану українознавчим матеріалом, упровадження інноваційних педагогічних технологій, зокрема педагогіки життєтворчості, проективної педагогіки, діалогу культур, створення кабінету українознавства, що є творчою лабораторією не лише вчителів українознавства, але й інших предметів. Українознавча методологія передбачає структурування навчально-виховної роботи на основі українознавчих цінностей. На підставі цього ми створили навчально-виховні центри (НВЦ), що об'єднали вчителів, дітей, батьків за відповідними напрямами діяльності. Метою діяльності таких центрів є: створення сприятливих умов розвитку та саморозвитку для кожної дитини, формування національно зорієнтованої особистості, здатної згармонізовати свої стосунки з природою, суспільством, собою, вступати в діалог, полі культурне середовище.

Наприклад, метою НВЦ "Соняшник" є ознайомлення дітей початкової ланки навчання з традиціями, звичаями, народними ремеслами українців, виховання любові до рідної мови, рідної природи, рідного міста, формування усвідомлення

"Я - українець".

Змістом роботи передбачено проведення родинних та обрядових свят, вивчення родинних дерев, проведення мистецьких конкурсів, конкурсів народних ремесел, спортивних змагань, екскурсій з метою ознайомлення з рідним краєм, розвиток творчих здібностей дітей шляхом участі у районних та міських конкурсах юних літераторів та екологів, проведення виховних годин "Я народився (народилась) українцем (українкою)".

Мета НВЦ "Животоки" передбачає через українознавство, українознавчі цінності як основу національної системи виховання і навчання, сприяти інтелектуальному розвитку особистості та формуванню через самопізнання, саморозвиток, самоусвідомлення позиції "Я і доля України".

Змістом роботи цього навчально-виховного центру є: розробка адаптованих до програми-стандарту "Українознавства" та "Валеології" календарних планів, уроків, методичних рекомендацій, проведення науково-пізнавальних досліджень та екскурсій українознавчого спрямування, проведення круглих столів і диспутів "Українознавство і національна свідомість", "Я і доля України", проведення зустрічей з видатними людьми - державотворцями, проведення літературно-мистецьких вечорів, співпраця з Національним музеєм літератури України, проведення виховних годин "Україна і світ".

НВЦ "Ойкумена" має за мету формування цілісної картини світу Природи і Людини, виховання екологічної культури, формування позиції "Українець і довкілля".

Зміст роботи даного навчально-виховного центру охоплює роботу клубу "Екологічна варта", проведення круглого столу "Українець і довкілля", проведення виховних годин "Я і довкілля", дослідження життя і діяльності українських природодослідників, організацію і проведення робіт з упорядкування території школи, проведення виставок-конкурсів малюнків, плакатів, творчих робіт на екологічну тему, участь у роботі Всеукраїнської екологічної ліги.

Працюючи над проблемою трансформації середньої загальноосвітньої школи в українську національну школу та використовуючи власну структуру навчально-виховної роботи в школі, ми можемо констатувати позитивні результати педагогічної діяльності: відбулися зміни у психологічному, інтелектуальному та духовному розвитку не лише дітей, але й педагогів та батьків. Так, проводячи дослідження світобачення дитини на діагностично-концептуальному етапі експерименту, ми побачили, що рівень освіченості дітей значно зріс навіть за короткий термін експерименту. Для дослідження був використаний метод анкетування, і дітям було запропоновано дати відповіді на вісім запитань анкети. Оцінювання велись за рівнями: високий (80-100 % правильних відповідей), середній (30-70 %), низький (до 30 %).

Приводимо запитання анкети.

1. Що таке національна ідея?

2. Назвіть відомі вам етапи державотворення в Україні.

3. Назвіть видатних людей державотворців (спираючись на п. 2).

4. Назвіть відомих вам учасників національно-визвольних змагань в Україні.

5. Назвіть видатних українців у галузі освіти, науки, літератури, театру, музики, архітектури, релігії, живопису тощо.

6. Які основні ціннісні орієнтири українці?

7. Чи підтримуються традиції і обряди у твоїй сім'ї?

8. Чи знаєш ти свій родовід і з якого коліна?

Крім впливу на особистість дитини активізуються світоглядні, психологічні та професійні якості вчителя. Дослідження динаміки професійної компетентності вчителів творчого об'єднання природничих предметів у процесі формуючого експерименту показали значне прирощення знань по всіх критеріях самооцінки результативності їх діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...