WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології управління інноваційними процесами - Реферат

Технології управління інноваційними процесами - Реферат

Подібна цілісність у розробці й організації процесу управління інноваційними проектами можлива лише за умов:

злагодженої організації всіх ланок системи управління зведення до мінімуму імпровізаційних моментів;

наявності даних щодо аналізу існуючого стану соціально-педагогічної проблеми; володіння новітніми технологіями управління, що відповідають специфічним вимогам проекту;

підготовки керівників проектів і спеціалістів, здатних забезпечити оптимальний рівень досягнень;

інформаційні забезпеченості учасників проектної діяльності;

створені системи заходів для поширення практики проектної організації інноваційного середовища.

Ураховуючи, що "управління інноваційними проектами" є процесом цілеспрямованих змін, які відбуваються за заздалегідь визначеними параметрами (цілі, завдання, терміни, людські та фінансові ресурси тощо), необхідно визначити послідовність впровадження таких змін.

Важливо відмітити, що організація управління інноваційними проектами створює комфортні умови для спільної продуктивної діяльності різних спеціалістів. Тому особливо необхідно акцентувати на такій системі управління, яка буде враховувати не лише окремі фактори (фінансові, матеріально-технічні, інформаційні, людські), але й їх інтегративну взаємодію.

Власне інноваційний проект передбачає врахування таких позицій:

актуальність інноваційного пошуку;

основна ідея проекту;

мета інноваційного пошуку;

об'єкт дослідження;

основні завдання (конкретні заходи та дії);

терміни реалізації;

основні етапи організації роботи за проектом (аналітико-статистичний, організаційно-операційний, підсумково-презентаційний, упровадження);

очікувані результати інноваційних змін (критерії та показники);

контроль і оцінювання результатів інноваційного процесу;

фахове забезпечення проекту;

матеріально-технічна підтримка проекту;

експериментальна база інноваційного пошуку;

науково-організаційний супровід.

Нижче подаємо приклад розробки інноваційного проекту "Школа повного дня" як варіант створення гармонізованого розливального середовища, підготовленого автором і за результатами інноваційного досвіду ліцею № 100 "Поділ".

Актуальність інноваційного пошуку

Кардинальні зміни в соціально-економічній сфері українського суспільства, новації в галузі інформаційних технологій суттєво впливають на цілі сучасної освіти. Відтак, у педагогічній науці та практиці утверджується ідея розвитку особистості (інтелектуального, фізичного, духовного) на основі її потенційних здібностей та інтересів. Натомість, сучасна школа проводжує надавати дитині якомога більше інформації. Надмірний інтелектуалізм має здебільшого локальний характер і виявляється, в основному, у прагненні навчальних закладів "розширити" освіту школярів за рахунок упровадження у другій половині дня факультативів та спецкурсів.

Згідно з інформаційними даними ГУОН, у навчальних закладах міста нині впроваджується близько 200 навчальних програм, які забезпечують шкільний компонент. Як свідчить проведений аналіз, значна частина цих програм дублює зміст університетської освіти. Тому доцільність їх використання у загальноосвітньому навчальному закладі видається сумнівною. Ураховуючи, що й у межах варіативної складової навчального плану рівень інформаційно насиченого навчання постійно збільшується за обсягом і знижується за віком, робота школи другої половини дня фактично продовжує цілі інваріантної складової всупереч фізіологічних потреб дитини щодо рівномірного чергування інтелектуального, фізичного й емоційного навантаження.

Натомість, розширення навчального навантаження у другій половині дня повинно передбачати інтелектуальне розвантаження за рахунок упровадження фізичних, художньо-естетичних видів діяльності. Підтвердженням цього є стурбованість батьків, медичних працівників, громадськості відносно навчального перевантаження школярів. Проголошуючи бажання отримати якісну освіту, вони водночас прагнуть зберегти психічне та фізичне здоров'я своїх дітей, розвинути у них творчі здібності й задатки.

Слід зазначити, що в окремих загальноосвітніх навчальних закладах міста склався позитивний досвід роботи школи упродовж повного дня (ліцей № 100 "Поділ", школа № 112, ліцей "Наукова зміна", гімназія "Ерудит" та ін.). Аналізуючи результати такого досвіду, можна виділити основні умови його формування:

наявність авторських програм і розробок;

фахове забезпечення роботи факультативів, спеціалізованих курсів, гуртків, секцій, клубів тощо;

наявність приміщень та доцільність їх використання (майстерні, теплиці, спортивні зали, тренажерні зали тощо);

матеріально-технічна забезпеченість рол борти навчального закладу впродовж повного дня;

фінансування та матеріальна підтримка з боку піклувальної ради, органів громадськості, благодійних фондів.

Основна ідея програми "Школа повного дня" полягає у необхідності розв'язання протиріччя між зростаючими потребами батьків щодо якісної освіти школярів та недостатньою практичною розробкою умов організації освітнього середовища для навчання та виховання учнів упродовж повного дня.

Насамперед, ці умови повинні передбачати організацію доцільного режиму дня, де будуть ураховані вікові особливості розвитку школярів. Головним при цьому є чергування інтелектуального, емоційного та фізичного блоків діяльності, з урахуванням інтересів та потреб самих учнів. У цих умовах задоволеність учнів та батьків роботою школи є реальним показником ефективності запропонованої ідеї.

Метою інноваційного пошуку є гармонізація психолого-педагогічних умов роботи школи повного дня.

Об'єктом дослідження є процес навчання та виховання школярів в умовах повного дня.

Предметом дослідження є зміст, форми та методи гармонізації освітнього середовища як школи повного дня.

Основні завдання організації школи повного дня полягають у:

аналізі можливостей школи забезпечити навчання та виховання учнів упродовж повного дня;

виявленні організаційно-педагогічних умов забезпечення освітнього середовища школи для навчання та виховання учнів упродовж повного дня;

розробці критеріїв та показників ефективності роботи школи повного дня;

підготовці педагогів та шкільної адміністрації до апробації інноваційного проекту;

обґрунтуванні методичних рекомендацій для керівників ЗНЗ щодо організації освітнього середовища повного дня навчання;

поширенні досвіду роботи експериментальних шкіл повного дня.

Термін реалізації проекту три роки.

Основні етапи впровадження проекту:

Перший етап - аналітико-статистичний

На основі аналізу діагностичних даних (анкетування учнів, батьків, педагогів) та експертної оцінки діяльності школи виявити реальні можливості експериментальних шкіл щодо забезпечення умов для навчання учнів упродовж повного дня. Формалізувати ідею (розробити проект, видати наказ). Ознайомити педагогів із завданнями програми.

Другий етап - організаційно-операційний

Здійснення апробації змісту, форм і методів організаційно-педагогічних умов для навчання та виховання учнів упродовж повного дня. На основі виявлених критеріїв та показників провести моніторингові дослідження щодо дієвості та ефективності програми. Організація підготовки педагогів до апробації програми.

Третій етап - підсумково-презентаційний

Проведення аналізу даних моніторингового дослідження, підготовка методичних рекомендацій для керівників навчальних закладів щодо організації навчання та виховання школярів упродовж повного дня.

Четвертий етап - упровадження

Поширення досвіду експериментальних шкіл у інших навчальних закладах столиці.

Засоби реалізації проекту "Школа повного дня":

1. Розробка змісту та форм організації "Школи повного дня":

розробка авторських навчальних програм для роботи факультативів, гуртків, секцій;

добір доцільних до кожної вікової групи форм і методів діяльності.

2. Розробка та організація режиму навчальної та виховної діяльності:

перелік запропонованих послуг;

розклад занять;

контроль і оцінювання поточних результатів роботи;

планування роботи кожного гуртка, факультативу, секції;

планування роботи харчоблоку, технічних працівників, медичного персоналу (в межах проекту).

3. Науково-методичне забезпечення реалізації проекту:

наявність достатньої додаткової літератури (художньої, навчальної, методичної);

авторські розробки вчителів-методистів;

аналіз результатів виконання роботи.

4. Фахове забезпечення проекту:

створення сприятливих умов роботи викладачів, методистів, психологів;

залучення фахівців з інших закладів до роботи гуртків, секцій, клубів.

5. Науково-методичні завдання:

вивчення існуючого досвіду роботи навчальних закладів протягом повного дня;


 
 

Цікаве

Загрузка...