WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології дистанційного навчання - Реферат

Технології дистанційного навчання - Реферат

Переваги методу:

забезпечення кожному члену групи "мозкового штурму" рівної участі в обговоренні проблеми та висуванні ідей;

однакова продуктивність на будь-якій стадії процесу ухвалення рішення;

можливість фіксації та постійного запису всіх висунутих ідей;

сприятливі умови для виникнення ефекту "ланцюгової реакції" ідей.

Недоліки методу:

можливість домінування одного чи двох лідерів - найбільш активних учасників групи;

імовірність "зациклення" на однотипній ідеї;

необхідність певного рівня компетентності та наявності представників різних спеціальностей у складі однієї групи;

обмеженість часу на проведення.

Інтернет-орієнтовані педагогічні технології

Розглянемо деякі технології навчання, які вже давно відомі в системі очного навчання, але останнім часом у трохи зміненому вигляді все частіше стали використовуватися при дистанційному навчанні.

Індивідуальне навчання

Менторство (індивідуальне наставництво)

Мережний ментор - професіонал у конкретній предметній сфері, який допомагає учневі самостійно освоїти те чи інше питання як у рамках навчальної програми, так і поза нею (особливо, якщо мова йде про індивідуальну роботу з талановитими дітьми). Ця форма роботи з учнями ідеально підходить для Інтернету, оскільки при спілкуванні електронною поштою або в чатах учні почувають себе більш розкріпачено, ніж при особистому очному спілкуванні з дорослим ментором. Відстрочена комунікація дозволяє більш чітко формулювати запитання та відповіді на них. Менторство закінчується тоді, коли учень справляється із завданням або розбирається в темі.

Парне навчання

Репетиція

Два учасники групи спільно готуються до підсумкової презентації (подання проекту, виступи з доповіддю на конференції тощо). Кожний з них підготував свою власну презентацію. Однак перед ними ставиться нове завдання - "програти" один перед одним ці презентації, а потім обговорити їх якість, поставити один одному якомога більшу кількість запитань, намагаючись угадати, які ситуації можуть виникнути під час майбутньої офіційно запланованої презентації перед усією групою. Після попереднього перегляду й обговорення учні коректують свої матеріали, допомагають один одному в їх доопрацюванні (переробці). При подібній формі роботи учні глибше вникають у суть досліджуваного питання, заздалегідь "проговорюють" увесь матеріал презентації, що дозволяє вирішити такі завдання:

знімається страх публічного виступу;

підвищується впевненість у власних силах;

матеріал краще запам'ятовується;

заздалегідь коректуються всі неточності (що дозволяє представити надалі вивірений варіант презентації, який не містить помилок);

учні зайвий раз тренуються у використанні мережних ресурсів і технологій (наприклад, при участі у відеоконференції або чаті).

Друзі по листуванню

Ця форма спілкування учнів в Інтернеті стала вже "класичною". Листування електронною поштою, спілкування в чатах дуже ефективні при вивченні іноземних мов, для тренування мовних умінь і навичок і спілкування з носіями мови. Однак багаторічний досвід учителів, які працюють з учнями в Інтернет, показав, що просто листування - без певної теми й не контрольоване вчителем - не буде ефективним і, тільки-но розпочавшись, може відразу перерватися. "Друзям по листуванню" повинні бути поставлені конкретні завдання, їхня діяльність повинна вписуватись у певний навчальний курс і здійснюватися за планом. Ця форми роботи дуже часто використовується при навчанні учнів за проектною методикою, у проектах із гуманітарних дисциплін.

Спільна творча робота

Цей прийом також добре відомий усім тим, хто працював з учнями в рамках телекомунікаційних проектів. Учні отримують одне творче завдання на двох і починають роботу над ним як співавтори. При цьому можливі різні схеми спільної діяльності, які учні можуть вибрати самі або їм це може підказати вчитель.

Рецензування

Ця форма спільної роботи учнів передбачає обмін рецензіями на роботи один одного. Учитель ставить перед двома учнями завдання: написати як залікову роботу реферат, а потім обмінятися цими рефератами та написати на них рецензію. Коли робота буде виконана, учні пересилають електронною поштою свої роботи та рецензії на них учителю, а той перевіряє їх і дає свої коментарі.

Колективне навчання

Диспут

Диспут - це публічний спір, одна з активних форм роботи з учнями. Зазвичай присвячується обговоренню злободенних проблем. Диспути можуть проводитись як за допомогою асинхронної комунікації (за допомогою списків розсилання, форумів), так і у вигляді телеконференцій у режимі реального часу.

Проведення диспуту має ретельно плануватись, а учасники диспуту ще до його проведення повинні познайомитися з темою, вивчити достатню кількість першоджерел, щоб аргументовано відстоювати свою точку зору.

Далі диспут проводиться або у формі відеоконференції, що дуже близько за способом організації до традиційного диспуту, або у формі асинхронної конференції. У цьому випадку хто-небудь з учасників або вчитель пише вступ. Кожний учень (пари, група учнів) публікує свій виступ на конференції; потім іде аргументоване обговорення, в якому ключову роль, знову ж таки, відіграє координатор. Тривалість асинхронного диспуту, як правило, не перевищує двох тижнів.

Диспут можна об'єднати з рольовими, індивідуальними чи командними іграми.

Доповідь (презентація)

Публічне повідомлення, що представляє собою розгорнутий виклад певної теми, питання програми. Доповідь може бути представлена різними учасниками процесу навчання:

учителем (лектором, координатором тощо);

запрошеним експертом;

учнем;

групою учнів.

При цьому, якщо при очному навчанні доповідач і навчальна група перебувають в одному місці, при дистанційному навчанні всі присутні перебувають один від одного на відстані, а сама доповідь проводиться у вигляді телеконференції в режимі реального часу.

Також доповідь в умовах Інтернет цілком може бути представлена й у відстроченому режимі. Для цього доповідач готує всі необхідні матеріали (текст доповіді, слайди PowerPoint, ілюстрації тощо, аж до відеозапису даної доповіді) і розміщає все це на одному із сайтів Інтернет. Учні отримують від викладача інформацію про те, коли та на якому сайті можна познайомитися з цією доповіддю. Перевагою є те, що учні будуть знайомитися з матеріалами подібних "доповідей" набагато уважніше, ніж при прослуховуванні традиційних доповідей, коли основним каналом сприйняття інформації є аудіальний, що утруднює засвоєння нової інформації.

Проблемна лекція

Лекції в Інтернет дуже популярні (багато установ дистанційного навчання будують увесь навчальний процес саме у формі лекцій та семінарів). Як правило, при цьому мова йде про такі перспективні технології, як стрімінг-відео.

В умовах активного впровадження нових педагогічних технологій у навчальний процес лекції поступово видозмінюються. Однією із цікавих форм лекції є проблемна лекція. Проблемна лекція націлена на подання учнем якої-небудь однієї проблеми (найбільш важливої в рамках навчального курсу, концептуально значущої, актуальної тощо). Подібна лекція будується за певними правилами: увесь матеріал має бути розділений на частини, кожна з яких включає проблемну ситуацію. Далі вирішення проблемних ситуацій іде за алгоритмом:

формулюється проблема, проводиться аналіз, визначаються рамки дослідження;

проблема актуалізується до рівня значущості для кожного учня, готуються підстави (опорні знання) для рішення проблеми;

результати аналізу співставляють ситуації з нормою (концепцією, теорією, критеріями тощо);

розробляються механізми досягнення норми в досліджуваній проблемі;

результати порівнюються з метою (невідповідність розглядається як нова проблема).

У ході проблемної лекції можна слухати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, робити висновки та, крім того:

критично ставитись до отриманої інформації (будувати власну гіпотезу);

доводити (підбирати, вибудовувати аргументи);

творчо мислити (одержувати нові змісти, використовувати їх).

Зустрічі з експертами

У рамках дистанційного курсу при використанні проблемного методу навчання, методу проектів і кооперативного навчання координатори часто запрошують на зустрічі з учнями професіоналів, які відіграють роль експертів у даній предметній галузі, відповідаючи на запитання учнів, проводячи "відкриті уроки майстерності" або оцінюючи творчі проекти учнів. Це може бути зроблено як у формі мультимедійної конференції, так і в умовах мережного форуму або просто електронною поштою.

Координатор заздалегідь інформує учнів про майбутню зустріч, повідомляє ім'я експерта, сферу його професійних інтересів і компетенцій, а також час зустрічі та форму її проведення. Як правило, для економії часу під час онлайнової зустрічі учні заздалегідь готують свої запитання та передають їх через координатора експерту. Експерт отримує запитання, аналізує їх і враховує при підготовці до зустрічі з учнями, що допомагає йому краще зорієнтуватись у перевагах, знаннях/незнаннях учнів.


 
 

Цікаве

Загрузка...