WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суть педагогічного аспекту управління якістю освіти - Реферат

Суть педагогічного аспекту управління якістю освіти - Реферат

У зв'язку з вищевикладеним можна припустити, що створення й застосування систем якості в освітніх установах професійної освіти накладає відбиток і визначає специфіку застосування засобів і методів, спрямованих на рішення проблеми якості освіти. Педагогічний аспект, безумовно, "присутній" при будь-якому підході (покращення, забезпечення, управління), пов'язаному з рішенням проблеми якості освіти, але в умовах застосування внутрішньовчилищних систем якості в істотній мірі доповнюється іншими засобами та методами й частково трансформується під їх впливом, що пов'язано із системністю прикладених зусиль, необхідністю регулювання всіх ключових і допоміжних процесів і видів діяльності.

Суть педагогічного аспекту управління якістю професійної освіти не може повною мірою бути розкрита й без урахування такого важливого фактора, як фактор ступеня розвитку (зрілості) систем якості.

Класичний шлях еволюції системи якості в організації (установі) складається в її розгортанні для рішення задач регулювання спочатку одного (кількох) процесів, а потім для регулювання інших основних і допоміжних процесів. У силу цього можна припустити, що педагогічний аспект управління якістю професійної освіти домінує на початкових стадіях розвитку системи якості у професійному училищі (ліцеї). У подальшому він доповнюється іншими заходами, процедурами, більш характерними для системного підходу до управління якістю освіти.

У чому ж складається суть власне педагогічного аспекту управління якістю професійної освіти? Відповідь на дане запитання може бути отримана в результаті співвіднесення застосовуваних засобів, методів, форм із такими ідентифікаційними ознаками:

1. Ознака процесу, в інтересах покращення (забезпечення, управління) якості якого застосовується той чи інший засіб, форма взаємодії. У випадку якщо має місце процес педагогічний (навчальний процес, виховний процес), можна стверджувати, що тут виявляється власне педагогічний аспект управління якістю. Це пояснюється тим, що керуючі впливи, якщо вони не відповідають природі керованого об'єкта, не враховують тенденцій його протікання чи зміни, не можуть забезпечити реалізації цілей управління. Таке управління стає неефективним. Саме в силу даних обставин назва всіх засобів регулювання якості освітнього процесу починається зі слова "педагогічний" (педагогічний контроль, педагогічний аналіз, педагогічний консиліум, педагогічні виміри, педагогічна технологія, педагогічна інновація).

У відношенні тих засобів регулювання якості педагогічних процесів, які застосовуються в дійсності, але які важко назвати педагогічними (наприклад, заміна педагога, переоснащення навчальних кабінетів, зміна режиму навчального процесу й т. д.), можна сказати, що вони здійснюють не прямий, а опосередкований вплив на якість освітнього процесу, є не факторами, а скоріше умовами. Це відбувається тому, що дані засоби (управлінські, організаційні, економічні тощо) не пов'язані за суттю з навчальним, виховним процесом. Саме наявність сутнісного зв'язку з педагогічним процесом (об'єктом) визначає управлінський вплив, засіб управління якістю як педагогічний.

2. Ознака субстратного носія того чи іншого засобу, виконавця керуючого впливу. Він означає, що якщо вплив з метою управління якістю йде з боку особи, безпосередньо пов'язаної з педагогічним процесом (об'єктом), то такий вплив може бути класифікований як педагогічний, тобто має місце педагогічний аспект управління якістю освіти. Прикладом таких впливів можуть бути дії педагогів та інженерно-педагогічних кадрів з корекції навчальних програм; проектування й упровадження нових технологій навчання; застосування інноваційних форм і засобів контролю засвоєння навчального матеріалу й т. д.

У випадку якщо суб'єктами такої діяльності, ініціаторами та виконавцями таких дій виступають представники адміністрації освітньої установи, наукові консультанти, керівники та фахівці структур управління більш високого рівня, такий керуючий вплив не можна класифікувати як педагогічний, вони скоріше можуть бути віднесені до управлінських, організаційних, науково-методичних.

3. Ознака складу й сутнісного ядра управлінського впливу, рішення. Суть його полягає в тому, що управлінська дія може містити в собі цілий ряд елементів, у своїй цілісності та композиційній єдності реалізуючих мету, яку варто реалізувати. Це можуть бути різнорідні й різнопланові елементи (проектувальні, планувальні, контролюючі, мотивуючі, аналітичні, організуючі, орієнтуючі; інтегровані й неінтегровані; особистісні, групові, масові тощо). Тільки у випадку якщо дані елементи об'єднані в рамках виконання єдиної педагогічної задачі, їх суть є педагогічною, можна стверджувати про наявність педагогічного аспекту управління якістю професійної освіти.

Дані теоретичні викладання можна проілюструвати двома прикладами, перший з яких характеризує управлінську діяльність скоріше з непедагогічних позицій, ніж педагогічних, а другий - навпаки, як ідентифікаційний, ознакою тут є ознака складу й сутнісного ядра управлінського впливу, рішення:

а) проміжна атестація навчальних досягнень учнів (планування атестаційних процедур - підбір і призначення відповідальних - формування комплексу оцінних засобів - проведення контролю знань - прийняття та проведення рішень з покращення успішності);

б) контроль засвоєння учнями навчального матеріалу на тему з навчальної програми (планування строків контролю - вибір форми контролю - проведення контролю засвоєння навчального матеріалу - перевірка виконання учнями контрольних завдань - узагальнення результатів - проведення розбору з учнями результатів контролю - організація повторення).

Таким чином, управління якістю професійної освіти є складним у підборі застосовуваних засобів, методів і форм впливу. Тільки їх сукупність, взаємодоповнюваність дозволяє досягати поставлений цілей, забезпечувати повноту реалізації управлінських функцій.

Педагогічний аспект управління якістю професійної освіти серед інших займає найважливіше місце на визначених управлінських рівнях, етапах становлення систем якості стосовно визначених об'єктів і процесів. Знання й розуміння специфіки прояву педагогічного аспекту в управлінні якістю професійної освіти в ряді інших аспектів забезпечує ефективність і системність такого управління, обумовлює повноту охоплення й регулювання факторів в узагальненій моделі якості. Найбільш важливе бачиться в тому, що створювані у сфері професійної освіти системи управління якістю різного рівня адекватні в даному випадку природі освітніх систем, вибудовуються з урахуванням ключових і допоміжних процесів. У такий спосіб забезпечується наступність систем якості різного рівня, комплексність управлінського процесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...