WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структурний аналіз уроку - Реферат

Структурний аналіз уроку - Реферат

Структурний аналіз уроку

У статті пропонуються для розгляду етапи структурного, психологічного та системного аналізу уроку

I етап: організаційний

Задача етапу: підготувати учнів до роботи на уроці.

Результати: короткочасність оргмомента, повна готовність класу до роботи. Швидке включення учнів у діловий ритм і організації уваги у всіх учнів.

Рекомендації: систематичність оргмомента, послідовність прояву вимог, зібраність, стриманість, вимогливість самого вчителя.

II етап: перевірка домашнього завдання

Задача: установити правильність і усвідомленість виконання домашнього завдання всіма учнями.

Результати: можливість учителя за 5-7 хв. установити рівень знань у більшості учнів. Можливість у ході перевірки домашнього завдання скорегувати опорні поняття та ліквідувати виявлені недоліки.

Рекомендації: використання системи прийомів, що дозволяють опитати можливість виконання домашнього завдання більшістю учнів, оперативність учителя.

III етап: усебічна перевірка навчальних досягнень учнів

Задачі: глибоко перевірити навчальні досягнення окремих учнів. Стимулювати опитуваних і весь клас до оволодіння раціональними прийомами навчання та самоосвіти.

Результат: перевірка вчителем не тільки обсягу та відповідності рівня навчальних досягнень, але й їхньої глибини, усвідомленості. Уміння використовувати їх на практиці, резензування відповідей учнів, спрямованих на виявлення позитивних і негативних сторін у навчальних компетентностях. Активна діяльність усього класу в ході перевірки рівня навчальних досягнень окремих учнів.

Рекомендації: використання всіляких методів оцінювання навчальних досягнень (фронтальна бесіда, тестова перевірка й ін.) постановка додаткових запитань, що перевіряли б міцність навчальних досягнень, створення під час опитування нестандартних ситуацій (нехай звучить запитання "Чому?").

IV етап: підготовка учнів до активного та свідомому засвоєння нового матеріалу

Задача: організувати та націлити пізнавальну діяльність учнів.

Результат: активна пізнавальна діяльність на наступному етапі.

Рекомендації: оцінка значущості для учнів нового матеріалу, уміння показати чому учнів мусять навчитись у ході уроку, уміння чітко й однозначно визначити образ. Цілі та задачі уроку, фіксація їх у поурочному плані.

V етап: засвоєння нової навчальної інформації та способів навчальної діяльності

Задачі: дати учням конкретне уявлення про основні ідеї досліджуваного питання, домогтись від них його усвідомлення. Первинне узагальнення та систематизація нової навчальної інформації, засвоєння способів навчальної діяльності учнів, шляхів і засобів, що привели до певного узагальнення. На основі здобутої навчальної інформації виробляти відповідні практичні вміння та навички.

Результат: при використанні методу евристичної бесіди, самостійної роботи учнів у сполученні з бесідою, використання комп'ютерної техніки. Показником ефективності засвоєння учням нової навчальної інформації та способів дій є правильність відповідей у процесі бесіди, активна участь усього класу в підбитті підсумків роботи, а також якісний рівень навчальних компетентностей учнів на останніх етапах навчання.

Рекомендації: використання прийомів, що підсилюють сприйняття істотних сторін досліджуваного матеріалу, сприйняття характерних ознак; вичленовування в досліджуваному найбільш істотних ознак і фіксація на них уваги учнів, запис у зошитах формулювань опорних пунктів плану, тез конспекту, використання прийомів мислення, самостійна робота з книгою, використання наочності, аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизації; постановка перед учнів навчальної проблеми, створення проблемної ситуації; постановка евристичних запитань, складання таблиць первинного узагальнення матеріалу, актуалізація особистого досвіду й опорних знань учнів, словникова робота.

VI етап: перевірка розуміння учнями нового матеріалу

Задачі: установити, чи засвоїли всі учні зв'язок між фактами, зміст нових понять, усунути виявлені прогалини.

Результат: основний критерій результативності - рівень усвідомленості нового матеріалу більшістю середніх і слабких учнів.

Рекомендації: постановки запитань, що вимагають активної розумової діяльності учнів, створення нестандартних ситуація, звертання вчителя до класу з вимогою доповнити, уточнити, виправити, знайти інше рішення. Облік додаткових запитань з боку учнів для з'ясування прогалин у навчальних досягненнях.

VII етап: закріплення нового матеріалу

Задача: закріпити ті знання й уміння, що необхідні для самостійної роботи з новим матеріалом.

Результат: уміння учнів співвідносити між собою факти, виділяти істотні ознаки, провідних понять, конкретизувати їх, активність учнів.

Рекомендації: оволодіння раціональними методами та прийомами оцінювання навчальних досягнень учнів.

VIII етап: інформація про домашнє завдання, інструктаж з його виконання

Задачі: повідомити про домашнє завдання, роз'яснити методику його виконання та підбити підсумки уроку.

Результат: правильне виконання домашнього завдання всіма учнями.

Рекомендації: проводити етап у межах уроку, уключати до складу домашнього завдання пізнавальні задачі, запитання; диференціювати підхід до добору матеріалу для домашнього завдання.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Психологічна мета уроку:

1) проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета й конкретного уроку;

2) облік у цільовій настанові уроку психологічної задачі вивчення теми та результатів, досягнутих у попередній роботі;

3) передбачення окремих засобів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів.

Стиль уроку

1). Визначення змісту та структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання:

співвідношення навантаження на пам'ять учнів і їхнє мислення;

визначення обсягу відтворюючої та творчої діяльності учнів;

планування засвоєння навчальної інформації в готовому виді (зі слів учителя, із підручника, посібника тощо) та у процесі самостійного пошуку;

використання вчителем і учнями вимог проблемно-евристичного навчання, хто ставить проблему, хто формулює її, хто вирішує);

облік контролю, аналізу й оцінювання діяльності школярів, здійснюваних учителем, взаємна критична оцінка, самоконтроль і самоаналіз учнів;

співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, зухвалі позитивні почуття у зв'язку з виконаною роботою, установки, що стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів і т д.) і примуса (нагадування про оцінювання рівня навчальних досягнень, різкі зауваження, нотації і т. п.).

2). Особливості самоорганізації вчителі:

підготовленість до уроку та головне - усвідомлення психологічної мети та внутрішня готовність до її здійснення;

робоче самопочуття на початку уроку й у ході його проведення (зібраність, взаємна настроєність із темою та психологічною метою уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці, педагогічна спритність і ін.);

педагогічний такт (випадки, прояви);

психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт і ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...