WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Статеве виховання російських школярів - Реферат

Статеве виховання російських школярів - Реферат

захист (методами виховання) фізичного й репродуктивного здоров'я учнів;

забезпечення учнів грамотною та систематичною інформацією, котра дає їм можливість зрозуміти, що з ними відбувається, а також допоможе адаптуватись до змін, що відбуваються в період статевого дозрівання, пройти з найменшими психологічними втратами цей непростий етап дорослішання.

Об'єктивна складність проблеми статевого виховання полягає у протиріччі, що важко долається, між інтимно-особистісним характером міжстатевих стосунків і суспільним характером освіти. Разом із тим підростаюче покоління не можна кидати наодинці само по собі або залишати у сфері впливу "сексуальної революції". Істотну частину питань зі сфери міжстатевих стосунків доцільно вивчати та обговорювати не на фронтальних або групових заняттях, а індивідуально. Уведення особливого й обов'язкового для всіх учнів навчального предмета "Статеве виховання" на даному етапі розвитку суспільства та школи недоцільне.

Необхідно використовувати у статевому вихованні різні форми та методи. Це й включення відповідних відомостей у різні навчальні предмети, і бесіди класного керівника та фахівців різного профілю (шкільні психологи, медики, соціальні працівники, працівники правоохоронних органів тощо) з учнями.

Організаційними формами можуть бути:

фрагменти уроків та окремі уроки в рамках таких навчальних предметів, як біологія, література, суспільствознавство, історія; із цією метою необхідно вводити відповідні зміни в навчальні програми, підручники та навчальні посібники з названих предметів без порушення загальної логіки, структури та змісту їх як предметів базисного навчального плану;

факультативні заняття - необхідні навчально-методичні комплекти, що відповідають вимогам, які пред'являються до такого роду матеріалів. Бажано, щоб на вибір учнів були запропоновані різні варіанти предметів для факультативного вивчення, розроблені різними авторами й авторськими колективами;

семінари для батьків - тематика, зміст та організація таких семінарів повинні відповідати їхнім запитам;

консультації, що організуються для учнів і батьків у спеціальних центрах. Учитель повинен бути здатний давати точні та ясні відповіді на запитання учнів, а також мати вміння вчасно та правильно реагувати на будь-які конкретні моменти взаємин учнів різної статі протягом усього періоду їхнього навчання. Умілий вплив педагогічного колективу на характер міжстатевих стосунків безпосередньо у школі - важливий і необхідний елемент системи статевого виховання.

При рішенні питань статевого виховання необхідно враховувати також особливості вітчизняної (євразійської) цивілізації, що відрізняється специфічним ставленням до питань статі, а також національну та релігійну специфіку.

Питання міжстатевих стосунків повинні розглядатись у тісному зв'язку з питаннями здоров'я. Добрим варіантом залучення громадян до міжнародного досвіду у сфері міжстатевих стосунків є використання досягнень особистої гігієни та догляду за тілом, що необхідно для збереження та зміцнення здоров'я, у тому числі й репродуктивного. Усе це може й повинно бути використане як елементи у специфічно російській системи гігієнічного та статевого виховання відповідно до принципу: культура має бути самобутньою, а цивілізованість - сучасною.

При реалізації програм статевого виховання як ніде необхідне тісне співробітництво вчителів і школи в цілому з батьками учнів.

Діяльність школи у сфері статевого виховання повинна здійснюватись у зв'язку з роботою особливих центрів, що мають характер установ консультативної та соціальної допомоги підліткам (наприклад, у випадку ранньої вагітності). Учні мають бути ознайомлені з подібними центрами та характером їхньої роботи, бути готові, якщо виникає потреба, скористатись їхньою допомогою.

Багато попередніх спроб розв'язання проблеми статевого виховання учнів натрапляли на непідготовленість учителів і недоопрацьованість самих програм і посібників. Треба відзначити, зокрема, труднощі при реалізації у школі предмета "Етика та психологія сімейного життя". Необхідне підвищення компетентності вчителів у сфері міжстатевих стосунків, їх здатності керувати морально орієнтованим процесом духовного розвитку учнів як майбутнього чоловіка чи жінки та батьків. Для студентів педагогічних ВНЗ варто створити спецкурс з орієнтовною назвою "Гігієнічне та статеве виховання з елементами сексології" та розробити відповідне керівництво й посібники. Зміст цього курсу має ввійти й до програми підвищення кваліфікації вчителів. Відповідно, необхідне посилення роботи зі створення книг і посібників для батьків. Кращі із цих книг повинні бути включені до Федерального комплекту поряд із предметними підручниками.

Необхідно передбачити проведення фундаментальних і прикладних досліджень із проблеми статевого виховання учнів. Варто визнати, що ми погано знаємо підростаюче покоління з точки зору його світогляду, переконань, ціннісних орієнтацій у сфері міжстатевих стосунків. Безстатева педагогіка та безстатева психологія й не припускали дослідження подібних питань. Безсумнівно, що поряд зі скандальними проявами статевої деморалізації можуть бути виявлені й тенденції протилежного плану, на які варто опиратись.

Теоретично складним є питання про співвідношення статевого виховання та статевої (сексуальної) освіти. Справа в тому, що й перше, і друге засновано на інформації, отримуваній учнями. Якщо ця інформація залишається лише на знаннєвому рівні, доводиться говорити тільки про освіту. Якщо ж ця інформація сприяє формуванню поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій і стійко позначається на поведінці, то можна говорити і про виховання. Тому відокремити "виховальне" від лише "просвітницького" або "навчального" не завжди легко, як неможливо розірвати на частини цілісну життєву ситуацію. Для того щоб інформація мала виховальне значення, вона повинна повідомлятись у яскравій, образній, емоційній формі. Важливі також ступінь її новизни та вік, у якому вона отримана вперше. І природно, така інформація має бути морально бездоганною, щоб виховання підносило особистість.

Необхідно враховувати й таку особливість засвоєння інформації: деякі сцени, образи, ситуації, сприйняті у віці, коли дитина ще нездатна до якої-небудь їхньої моральної оцінки, можуть фіксуватись у пам'яті і як самі по собі і, разом із тим, як зразки майбутньої поведінки в аналогічній ситуації. Тому підростаюче покоління повинне бути відгороджене від сцен насильства й порнографії, навіть якщо дорослим і здається, що вони ще "нічого не розуміють".

Реалізація даної концепції вимагає від педагогів і батьків спільних цілеспрямованих зусиль: кращого знання особистості учнів і розуміння мотивів їхньої поведінки, повсякденної та послідовної виховної роботи. Необхідне також і підвищення сексологічної грамотності старшого покоління - батьків і вчителів у першу чергу.

Концепція розроблена з урахуванням обговорень на проблемній раді РАО з питання статевого виховання школярів. У роботі цієї ради брали участь фахівці в галузі освіти й охорони здоров'я, представники громадських і релігійних організацій, засобів масової інформації тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...