WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Становлення та розвиток освіти в Чехії - Реферат

Становлення та розвиток освіти в Чехії - Реферат

Створення нових програм, що відповідають запитам науки.

Необхідно також підкреслити: освіта для змістовного розвитку; для відповідної активної інтеграції до європейського співтовариства. Із цією метою планується цілий ряд заходів.

Нове видання національних програм. Основні документи про цілі та зміст шкільної освіти для дітей і молоді від трьох до 19-ти років. Вони повинні бути складені за принципом "навчання протягом усього життя", мета яких не тільки дати енциклопедичні знання, а й основні базові поняття, необхідні для створення суспільного пізнання".

Особливе значення все це здобуває в умовах глобалізації всіх процесів, що відбуваються у світі, й у рамках інтегрованої Європи:

виховання на принципах демократичного суспільства;

освітній вимір у рамках Європи;

попит на ринку праці;

полікультурне виховання й освіта;

змістовна освіта;

права й відповідальність людини;

розуміння духовних цінностей;

збереження національних культур.

Документ повинен бути схвалений у нещодавно створеній Раді з питань освіти як консультативний орган при уряді за участю соціальних партнерів, батьків, дітей, учительських колективів. На основі національної програми повинні потім бути розроблені навчальні плани та програми для окремих навчальних закладів із тією метою, що національні програми є вихідним пунктом для автономних доробок і розробок окремих навчальних програм.

Нове розуміння навчальних програм повинно стати зрозумілим для всіх і сприяти розробці цілого ряду проектів, які фінансуються та підтримуються в організаційному плані міністерством.

Введення двох іноземних мов у навчальні плани (одна з них англійська) у третьому чи шостому семестрах середньої школи з обов'язковими державними іспитами з однієї іноземної мови.

Запровадження нових інформаційних технологій у всіх школах як основна мета державної інформаційної політики.

Здійснення змістовної освіти в рамках державної програми захисту навколишнього середовища.

Розвиток нових освітніх стратегій.

Ефективне співробітництво з університетами й інститутами Чеської Академії наук і приватними установами у сфері наукових досліджень.

Сприяння міжнародній мобільності студентів, які працюють, молоді та вчителів, активну участь у міжнародній та європейській кооперації у сфері освітньої політики.

Систематичний моніторинг та оцінка якості й ефективності освіти

Такий підхід передбачає створення еволюційної системи, яка діє в усіх напрямках і на всіх рівнях в освіті управління та влади; систематичний моніторинг результатів навчального процесу й іспитів; експертна оцінка розвитку особистості та розвиток професіоналізму молоді. Для реалізації поставлених завдань заплановані такі заходи:

Створити законодавчу базу та провести організаційні заходи з метою формування еволюційної системи на всіх рівнях усієї структури освіти й об'єднання знову створених шкіл нового типу.

Заснувати центр розвитку та "моніторингу результатів навчального процесу" з метою забезпечення спеціальних робочих місць для адміністративного органу, що буде мати педагогічний і дидактичний інструментарій.

Співробітництво з міжнародними організаціями.

Створити систему діагностичної оцінки учнів після завершення окремих етапів навчання й розширити вже існуючі педагогічні, психологічні та професійні консультативні центри.

Реалізувати нову форму здачі випускних іспитів у школі та тим самим установити порівняльну систему оцінки результатів як учнів, так і всіх учасників навчального процесу в цілому, особливо при прийомі до вищої школи та до спеціальних професійних шкіл.

Випускний іспит у школі складається з двох частин:

1. Загальний (централізований тест з обов'язкових предметів: чеська мова та література, одна іноземна мова, математика або основи суспільних наук, а також різні предмети за вибором).

2. Шкільний (традиційний усний і письмовий іспит, призначений комісією, спеціально затвердженою директором). Державна частина повинна містити вимоги двох рівнів:

Продовжувати вдосконалювати систему акредитації й оцінки вищих навчальних закладів і вищих професійних шкіл.

Розробити методи забезпечення якості освіти для дорослих, особливо на стадії підвищення кваліфікації.

Підтримка внутрішніх перетворень і відкритості шкіл та інших навчальних закладів, автономна модернізація, обладнання шкіл

Для реалізації цих намірів треба розширювати участь громадськості у справах навчальних закладів, відкривати їх для суспільства й соціального середовища, підтримувати співробітництво з іншими науково-дослідними інститутами та сприяти їх входженню в регіональні програми у сфері освітньої системи. Для цього необхідно зробити таке:

Створити умови подальшого розвитку юридичної та педагогічної автономії всіх шкіл.

Створити фонд розвитку програми для шкіл і продовжити діяльність фонду з підтримки всіх навчальних закладів (сприяння інноваціям в освітній системі).

Розширити функціонування шкіл різних типів, сприяти розмаїтості зовнішньої діяльності та задоволенню пропозицій з підвищення кваліфікації для дорослих.

Сприяти виховательській та освітній діяльності всіх культурних закладів.

Зміцнити статус і роль вищої та вищої професійної школи в регіонах.

Зміна ролі професії й перспективи участі в цьому процесі педагогічних та академічних працівників

Перетворити професійну роль і сприяти робочій перспективі педагогічних та академічних співробітників, підтримувати зміни в розумінні педагогічної діяльності в усіх освітніх ініціативах, а також підсилити суспільну роль педагогічних колективів та академічних кіл, підвищити якість підготовчого навчання і створити умови для підвищення кваліфікації й передумови для того, щоб усі залучені в систему освіти мали високий ступінь мотивації для продовження своєї особистої освіти протягом усього життя, визнати професію вчителя в усьому суспільстві як найважливішу умову суспільної реформи.

Щоб реалізувати дані плани, необхідно провести такі заходи:

Визначити кваліфікаційні умови всіх категорій педагогічних сил; законодавчо затвердити магістерські програми навчання для учнів середньої школи обох рівнів, для вчителів за фахом "педагогіка" та для вчителів загальноосвітнього та професійного рівнів у всіх типах середніх шкіл (гімназій, профтехучилищ).

Розробити програми навчання на бакалавра для вихователів дитячих садків, майстрів для профтехосвіти та для вихователів (соціальна педагогіка).

Підвищити якість вищої освіти вчителів. Велику роль повинні зіграти психологія та педагогіка. Цілеспрямований розвиток педагогічної компетенції та педагогічної практики.

Розширити систему підвищення кваліфікації в централізованих педагогічних центрах усіх регіонів, спеціальних навчальних факультетах університетів.

Підвищити педагогічну й наукову підготовку академічних кіл у вищій школі.

Необхідно підвищити зарплату вчителів на 30 %. Зарплата викладача в державному ВНЗ повинна відповідати зарплаті викладача у приватному.

Перехід від централізації до відповідального права вирішального голосу

Найважливішою мірою у процесі реалізації даних рішень повинно стати децентралізоване керівництво освітньою системою в суспільній практиці. Як посередники виступають державні органи керівництва й самоврядування у громадах і районах, разом із соціальними партнерами й іншими представниками співтовариства. На ниві вищої школи необхідно досягти рівноваги між автокопією та відповідальністю окремих освітніх закладів.

Для цього плануються такі заходи:

Завершити децентралізацію керівництва шкільною системою відповідно до проведеної реформи суспільного рівня.

Реструктуризація Міністерства шкільної освіти відповідно до концепції керівної ролі центру. Сконцентрувати діяльність міністерства на обмеженій кількості стратегічно важливих ключових функцій загальної системи освіти. Необхідне співробітництво з іншими міністерствами, особливо з Міністерством праці та соціальних питань.

Створити нові структурні зв'язки з усіма соціальними партнерами на всіх рівнях управління та керування.

Створити консультативну раду з питань освіти при уряді, а також ради в усіх школах.

Використовувати інноваційні проекти та програми розвитку.

Розвивати інформаційні передумови для керівництва системою освіти та педагогічною практикою.

Систематично підтримувати педагогічні дослідження й інноваційну політику.

Створити нові універсальні заклади для дослідження освіти.

Увести особливі навчальні програми для підвищення кваліфікації керівників системи освіти, програми підвищення кваліфікації для директорів шкіл, шкільних інспекторів і відповідальних працівників місцевих регіональних управлінь школами.

При реалізації всіх представлених у "Білій книзі" програм і заходів можливе вирішення багатьох політичних, соціальних та економічних проблем у Чеській Республіці.


 
 

Цікаве

Загрузка...