WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціальний розвиток старшокласників у вимірі цінностей сучасної сім'ї - Реферат

Соціальний розвиток старшокласників у вимірі цінностей сучасної сім'ї - Реферат

13. У процесі спілкування я часто вживаю такі вислови:

а) "Так бути не повинно"; "А чому це я маю робити?"; "Май на увазі: якщо ти..., то я..."; "Тримай свою думку при собі"; "Я переконаний!"; "Ще цього не вистачало на мою голову";

б) "Наступного разу буду розумнішим"; "Від таких людей треба триматись якнайдалі"; "Ми різні, і з цим треба змиритися"; "Треба знати його думку, щоб не виник конфлікт";

в) "Я теж можу помилитись"; "Ми всі різні, і це цікаво"; "Я вас правильно зрозумів...?"; "Світ - не добрий і не злий. Він просто є".

Ключ до тесту: а) - 1 бал, б) - 2 бали, в) - 3 бали.

1. Якщо ви набрали 17-22 бали, то, скоріше за все, ви часто буваєте незадоволені собою, своєю сім'єю, життям. Напевно, турботи та стреси зруйнували вашу віру в людей і здатність радіти життю. Можливо, люди до вас часто ставились несправедливо і це підірвало ваші сили. Якщо думка на збігається з вашою, це вас дратує. Вам треба переглянути свої погляди на себе, на життя, на свої взаємини з іншими.

2. Якщо ви набрали 23-36 балів, можна припустити, що ви прагнете гармонії зі світом і з самим собою. Вам хотілося б жити з іншими людьми в мирі та злагоді, але часто цьому перешкоджають обставини або люди не готові йти вам назустріч. Вам ще важко знайти своє місце в "команді", оскільки ви не отримуєте задоволення від колективної справи та спілкування з людьми. Ви прагнете стати "діалогічною особистістю", однак ще недостатньо добре знаєте, як це зробити. Спробуйте більше прислухатись до голосу й думок інших людей.

3. Якщо ви набрали більш 37-и балів, вас можна вважати людиною, поруч з якою комфортно всім. І наодинці із собою ви знаєте відповіді на всі запитання. Просто ви здатні почути правду іншого, не звикли одразу звинувачувати інших і в кожній справі починаєте аналіз із самого себе. Ви знаєте, що іноді обставини не можна змінити, але можна змінити своє ставлення до них. Ви завжди шукаєте вихід із конфліктних ситуацій, прагнете знайти компроміс.

Для кількісної обробки результатів користались підходами, запропонованими в методиці В. Синявського та В. Федоришина.

За результатами проведеної роботи було підраховано кількість відповідей з кожного запитання, що збігалися з дешифратором. Оцінний коефіцієнт (К) соціального розвитку визначався як відношення кількості відповідей, що збігаються з ключем опитувальника, до максимальної кількості збігів:

К = n/20,

де К - величина оцінного коефіцієнта; n - кількість відповідей, що збігаються з дешифратором.

Кількісні показники, отримані за цією методикою, можуть варіюватись від 0 до 1. Показники, близькі до 1, свідчили про високий рівень досліджуваних якостей, ближче до 0 - про низький.

Узагальнення одержаних результатів, їх аналіз та обробка дозволили визначити кількісні показники, що характеризують відповідність юнаків і дівчат окресленим вище рівням розвитку. До низького (доморальногно) рівня - К = 0-0,35 - було віднесено 31,2 % старшокласників, до конвенціального - К = 0,36-0,75 - 54,5 % і до автономного - 0,76-1 - 14,3 %.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що навколишнє соціальне середовище тією чи іншою мірою впливає на розвиток усіх складових особистості: духовно-моральну, психосоціальну сферу, інтелект, креативність тощо. При цьому цей вплив може мати випадковий, неусвідомлений характер, бути хаотичним, безсистемним і, навпаки, - спеціально організованим. Як засвідчили проведені дослідження, одне з пріоритетних місць серед зазначених впливів мають батьки. При цьому треба мати на увазі, що йдеться не тільки про кількість та якість інформації, яку дитина одержує в сім'ї, а й про її особистісну основу, яка характеризується об'єктивним ставленням до неї та до самої дитини з боку дорослих.

Саме від сімейного оточення (мова батьків; проблеми - побутові, політичні, світоглядні, - що обговорюються; характеристики, які даються іншим людям, сімейні взаємини; способи розв'язання конфліктів, моральний внутрішньосімейний мікроклімат тощо) залежить процес розвитку дитини.

На початку третього тисячоліття на суспільну арену вийшло покоління, друге десятиріччя якого пройшло в умовах радикальної переоцінки цінностей, зламу звичного устрою минулого життя. Специфічною рисою цього часу можна вважати відсутність у багатьох людей соціального досвіду, адекватного розуміння значущості загальнолюдських цінностей і моральних норм. Руйнація колишньої тоталітарної системи моральних і поведінкових цінностей без ефективної, детально й системно розробленої заміни її ієрархією прийнятих у цивілізованому світі загальнолюдських ідеалів, гуманних норм поведінки зумовила подальше посилення внутрішньосімейного протистояння, поглибила "розрив поколінь", коли норми й догми "батьків", а особливо "дідів", усе частіше починають заперечуватися молоддю як приклад для наслідування. Покоління розвив і культурно-технологічний "зліт". Під дією зовнішніх і внутрішніх факторів розвиток дитини набуває прискореного, порівняно з попередніми роками, темпу; вона прагне швидкого й різнобічного освоєння нової складної техніки, розширення інтелектуального багажу, вільного самовиявлення, винайдення умов для ефективного саморозвитку - факти, що неоднозначно сприймаються батьками, спричинюючи деформацію взаємин у сім'ях, відчуження їх членів один від одного.

Розвиток інституту сім'ї тісно пов'язаний із суспільними процесами, що мають місце в політичній, економічній, соціальній та духовній сферах. У загальному вимірі України набувають досить чіткого розмежування й становлення сім'ї з високими матеріальними прибутками, середнім та низьким рівнями забезпеченості. Однак матеріальний достаток не є визначальним фактором у типології сімей щодо виховного впливу на соціальний розвиток дитини. На кожному з означених рівнів існують сім'ї з авторитарним, ліберальним і демократичним стилем міжособистісних взаємин, що відповідно впливає на зміст і методи сімейного виховання.

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що складний стан українського суспільства, впливаючи на сучасну сім'ю, спричинює формування неоднозначних установок і переконань у дітей. Зумовлено це тим, що нинішні соціальні умови життя характеризуються нестандартністю ситуацій, живучи в яких, людина повинна вміти їх адекватно сприймати та відповідно реалізовувати. Тому особливе занепокоєння викликають факти байдужого або й упередженого ставлення молоді до реалій сьогодення, визначення пріоритетів майбутнього самостійного життя, серед яких домінують матеріальні чинники, перебільшений індивідуалізм.

Особливістю соціального розвитку сучасних дітей є більш швидка, ніж у їхніх батьків, адекватна реальності адаптація до умов соціуму. Це зумовлено тим, що ті, хто сьогодні навчається у старших класах, у своїй переважній більшості не мають, на відміну від представників старшого покоління, укоріненої традиційності в певних нормах, правилах, ідеях, поглядах; вони більш відкриті як до загальнолюдських, так і до суто національних цінностей. Сьогодні цей чинник є досить значущим у міжособистісних взаєминах батьків і дітей. Небажання або невміння певної частки дорослих членів сімей відмовитись від колишнього, запрограмованого іншими умовами образу навколишнього світу та людини в ньому виливається у відкрите або приховане міжпоколіннєве протистояння. Не набуваючи конструктивного вирішення, такі конфлікти можуть призвести до негативних наслідків. Дитина або входить у відкриту конфронтацію з батьками, заперечуючи всі ідеї, які надходять з їхнього боку, або, демонструючи зовнішню узгодженість, внутрішньо продовжує дотримуватися своїх поглядів, тобто веде "подвійне" життя. Така прихованість утруднює можливість підтримки з боку батьків її прямування в соціально схвалюваному напрямі, результатом чого стає формування в певної частки молоді негативних особистісних характеристик, шкідливих звичок, асоціальної поведінки.

Література

1. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). - М.: Смысл, 1992. - 16 с.

2. Шапаров В. Б., Тимченко А. В., Швидченко В. Н. Практическая психология. Инструментарий. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002.


 
 

Цікаве

Загрузка...