WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Системи підготовки та перепідготовки педкадрів - Реферат

Системи підготовки та перепідготовки педкадрів - Реферат

Модель "Відкрите навчання й аудиторія". Передбачає використання друкованого викладу курсу та інші засоби (відеозаписи, комп'ютерні диски), що дають змогу слухачам вивчати курс у найбільш прийнятному темпі в поєднанні з інтерактивними телекомунікаційними технологіями для організації спілкування слухачів дистанційної групи.

"Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників", яка передбачає на першому етапі впровадження дистанційного навчання застосовування змішаних ("кейс" і мережеві) технологій. У цьому випадку співвідношення очного та дистанційного компонентів навчального процесу приблизно однакове, що дає можливість слухачам безболісно адаптуватись до умов навчання за дистанційними технологіями.

Розпочато створення локальних і міжінституційних мереж з метою використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі дистанційної освіти. Для поширення післядипломної педагогічної освіти за дистанційною формою навчання здійснюється робота з розвитку технологічної компетентності викладачів і методистів обласного інституту та керівників навчальних закладів, удосконалюються їх уміння та навички використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Для поширення інформації використовуються web-сайти, запроваджується дистанційне навчання для передачі знань у формі електронних лекцій. На курсах очно-заочної форми навчання поширюється використання електронної пошти для спілкування зі слухачами (наприклад, надсилання курсових робіт у міжсесійний період), а також для надання індивідуальної інформації в галузі післядипломної педагогічної освіти.

Для керівників навчальних закладів, методистів і завідувачів відділів, управлінь освіти існує засіб віртуального спілкування в реальному часі за типом селектора (чат). Розвивається співпраця з іншими освітніми закладами регіону шляхом створення спільних мереж, що відкриває нові можливості для проведення дослідницької роботи, розробки проектів з використанням Інтернет, організації телеконференцій, семінарів-тренінгів, "круглих столів", проведення індивідуальних консультацій тощо. Прикладом такої роботи може бути всеукраїнська Інтернет-конференція, проведена в червні-жовтні 2006 року за темою "Наступність між початковою й основною ланками в контексті й переходу школи на 12-річний термін навчання", та три всеукраїнських чата.

Серед перспективних тенденцій розвитку регіональної моделі післядипломної педагогічної освіти можна виокремити такі:

Запровадження експерименту з реалізації ідей і принципів Болонського процесу в системі післядипломної освіти, упровадження елементів кредитно-модульної системи у процес підвищення кваліфікації.

Організовано роботу восьми експериментальних груп підвищення кваліфікації. Відповідно до вимог МОН України творчою групою розроблено проект "Положення про організацію навчального процесу у кредитно-модульній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти".

Метод упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу є підвищенням результативності системи післядипломної педагогічної освіти та забезпеченням на цій основі конкурентоспроможності та престижу педагогічних працівників Донецької області в національному та європейському освітньому й науковому просторі.

Модернізація навчальних планів і програм курсового підвищення кваліфікації відповідно до сучасних вимог на основі кредитно-модульної технології.

Забезпечення гнучкості, динамічності системи безперервної освіти, що враховує особливості регіону, його національні та культурні традиції, зокрема відзначення 75-річчя з дня заснування Донецької області.

Використання інтерактивних методів навчання, заснованих на взаємодії викладача та слухача, діалоговому стилі спілкування, забезпеченні максимальної самостійності й активності дорослих у процесі навчання.

Активізація співпраці з неурядовими організаціями та міжнародними агенціями, участь у розробці та впровадженні інноваційних освітніх проектів у області.

Мережа вищих навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка педагогічних кадрів області, є достатньо розгалуженою та включає: Донецький національний університет, Слов'янський державний педагогічний університет, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов та інші.

Безумовно, чимало позитивних кроків зроблено цими ВНЗ в підготовці педкадрів. Успішно діє навчально-науковий педагогічний комплекс "Слов'янський державний педагогічний університет - школа - дошкільні заклади - педагогічні училища - управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації". Так, у стінах Слов'янського державного педагогічного університету діє педагогічний ліцей, реалізуючи ідею перспективності та наступності в навчанні обдарованої молоді, її орієнтації на педагогічні професії. Протягом десяти років 130 провідних учених університету були викладачами ліцею, що дозволяє сьогодні говорити про авторські школи, викладання предметів природничо-математичного та філологічного профілів навчання, наступність ліцейських і програм навчання ВНЗ, повну адаптацію випускників до навчання в університеті.

На сьогодні значно покращено якість підготовки і вчителів, що передбачає навчання за сумісними спеціальностями, володіння комп'ютерними технологіями, іноземними мовами тощо.

Так, кафедра дошкільної педагогіки Донецького інституту соціальної освіти готує фахівців за кваліфікацією "Вихователь дошкільного віку. Організатор дошкільного виховання". Розпочато підготовку вихователів із правом проведення занять іноземною мовою. Навчання студентів за спеціальністю "Початкове навчання" (кваліфікація "учитель початкових класів", "практичний психолог", "учитель початкових класів та англійської мови" проводяться на трьох формах навчання: денній, очно-заочній і заочній.

На високому рівні навчання за суміжними спеціальностями проводить Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. Це підготовка за спеціальностями: англійська мова, німецька та зарубіжна література; англійська мова, французька мова та зарубіжна література тощо.

Якість підготовки педагогічних кадрів значною мірою залежить від успішного вирішення питання відбору абітурієнтів на навчання в педагогічному університеті, практичної підготовки, працевлаштування та закріплення випускників на робочому місці.

Очевидним є те, що головним критерієм відбору на педагогічні спеціальності мають бути не лише глибокі знання з того чи іншого предмета, а наявність у молодої людини необхідних для педагогічної праці якостей, рис характеру тощо. Це питання може бути вирішено шляхом запровадження психолого-педагогічного тестування для вступників до вищих навчальних закладів на напрями та спеціальності педагогічного профілю, практики укладання тристоронніх угод "студент - вищий навчальний заклад - роботодавець" для осіб, які навчаються за державним замовленням.

Учитель має бути не тільки ключовою постаттю в сучасних освітніх процесах, а й духовним наставником у суспільстві. Від його підготовки залежить не тільки якість шкільної освіти, а й рівень духовної культури суспільства, утвердження демократичних цінностей і процесів.


 
 

Цікаве

Загрузка...