WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Санітарно-гігієнічний аспект аналізу уроку - Реферат

Санітарно-гігієнічний аспект аналізу уроку - Реферат

п. 9.1. До занять із персональним комп'ютером учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.

п. 9.2.1. Безперервна робота з ПК повинна бути не більше:

- для учнів 10-11-х класів на 1-й годині занять до 30-ти хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;

- для учнів 8-9-х класів - 20-25 хвилин;

- для учнів 6-7-х класів - до 20 хвилин;

- для учнів 2-5-х класів - 15 хвилин.

п. 9.9.2. Для навчання дітей 6-ти років роботі з ПК безперервні заняття на індивідуальному ритмі не повинні бути більше 10-ти хвилин.

п. 9.2.3. Після безперервної роботи за екраном ВМ повинні проводитись протягом 1,5-2-х хвилин вправи для профілактики зорової втоми, через 45 хвилин роботи з використанням комп'ютерів - фізичні вправи для профілактики загального стомлення.

п. 9.2.4. Безперервна робота ПК учнів 10-11-х класів при спарених уроках не повинна бути більше на першому уроці 25-30-ти хвилин, на другому - 15-20 хвилин.

п. 9.2.5. Для учнів 10-11-х класів дозволяється варіант організації занять з основ інформатики та обчислювальної техніки, при якому передбачається одна академічна година - теоретичних занять, друга година - практичних занять. Практичні заняття містять:

безперервну роботу за екраном ПКУ - 25-30 хвилин;

виконання комплексу вправ для профілактики зорового та статичного стомлення - 5 хвилин;

продовження роботи з комп'ютером до кінця занять - 15-10 хвилин.

Отже, організація та зміст гігієнічного навчання й виховання учнів повинні становити органічну єдність у викладанні навчальних предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Даний компонент санітарно-гігієнічного аспекту уроку можна розглядати, у разі необхідності, як його відносно самостійну складову, а тому він може бути об'єктом переважного спостереження й аналізу.

Мета спостереження й аналізу: ефективність організації та змісту гігієнічного навчання й виховання учнів на уроці.

На допомогу керівникам шкіл пропонується система оцінних параметрів стану організації та змісту гігієнічного навчання й виховання учнів на уроці:

рівень санітарно-гігієнічних знань учителя (директивно-нормативних документів, досягнень науки в цій галузі, досвіду роботи вчителів, змісту санітарно-гігієнічної освіти та виховання учнів);

форми організації гігієнічного навчання (елементи гігієнічних знань у змісті навчального предмета, урок здоров'я, факультатив, практичне заняття, гігієнічний тренінг тощо);

раціональність використання принципів гігієнічного навчання учнів - подолання "бар'єра тривіальності", спонукання учнів до критичного перегляду знань гігієни, стимулювання пізнавальної активності учнів, наочності;

використання вчителем продуктивних методів гігієнічного навчання (постановки проблемних завдань, зміна ситуації, організація самостійної роботи з оволодіння гігієнічними знаннями та навичками); комплексне охоплення вчителем змісту гігієнічного навчання (гігієна приміщення, праці, одягу та взуття, догляд за шкірою, ротовою порожниною; гігієна харчування; гігієна органів почуттів - зору, слуху); психогігієна учнів;

методи та засоби попередження неврозів, психопатії, акцентуації особистості - ознак розладу нервової системи учнів;

знання й дотримання вчителем умов дотримання гігієнічних норм добової рухової активності учнів.

Технологія аналізу санітарно-гігієнічного аспекту уроку

Відповідно до концепції аналізу уроку як складної динамічної педагогічної системи за триступеневим алгоритмом "компонент - аспект - урок як складна система" необхідно проаналізувати ефективність стану реалізації санітарногігієнічного аспекту. Оцінка його ефективності - це синтез оцінок стану ефективності реалізації його основних компонентів: гігієни навчального приміщення, праці вчителя й учнів на уроці; фізіолого-гігієнічних передумов організації навчального процесу на уроці; організації та змісту гігієнічного навчання й виховання учнів на уроці.

Якщо керівник школи (чи будь-який інший перевіряючий) оволодів системою оцінних параметрів і технологією компонентного аналізу санітарно-гігієнічного аспекту уроку, то в цьому випадку педагогічно доцільно за об'єкт переважного спостереження брати даний аспект уроку в цілому.

Керівникам і вчителям загальноосвітніх навчальних закладів слід пам'ятати, що забезпечення санітарно-гігієнічних умов навчання, раціонального режиму праці та відпочинку, наукової організації праці, розподілу та використання часу занять; дотримання санітарно-гігієнічних норм праці, демократичних взаємовідносин у процесі спільної праці вчителя й учнів на уроці на основі позитивних емоцій, пов'язаних з їх трудовою діяльністю, сприяє ефективному формуванню нового динамічного стереотипу трудової діяльності учня без особливої ломки та напруги.

ПАМ'ЯТКА ВЧИТЕЛЮ

Забезпечення гігієни навчальних приміщень, праці вчителя й учнів:

забезпечення гігієни обладнання, навчально-матеріального технічного оснащення уроку відповідно до санітарно-гігієнічних норм;

отримання оптимального температурного режиму у класі;

оптимальність природного та штучного освітлення класної кімнати;

забезпечення гігієни робочих місць учителя й учнів;

наукова організація праці вчителя й учнів з точки зору ергономіки (зручності та швидкодії);

створення на уроці позитивної психофізіологічної атмосфери, взаємної поваги та довіри.

Реалізація фізіолого-гігієнічних передумов організації навчання на уроці:

забезпечення оптимального рівня працездатності учнів на уроці на основі знання й урахування їх вікових психофізіологічних особливостей;

знання й урахування закономірностей динаміки працездатності (учителя й учнів) протягом уроку, робочого дня, тижня;

дотримання норм навчального навантаження учнів на уроці з урахуванням "входження" у працю, її послідовності, ритмічності та розмірності;

використання оптимальних засобів підтримки працездатності учнів на уроці (зміна видів діяльності, змістові та часові паузи тощо);

забезпечення гуманних стосунків з учнями у системах "учитель-учень", "учень-учень";

прагнення до максимально об'єктивної оцінки навчальної праці учнів та її результативності, стимулювання їхньої ініціативи, активності, творчості.

Гігієнічне навчання й виховання учнів - організація та зміст:

знання вчителем нормативних документів, досягнень науки в цій галузі, досвіду роботи вчителів, змісту санітарно-гігієнічної освіти та виховання учнів;

вибір і реалізація педагогічно доцільних форм організації гігієнічного навчання учнів (виявлення гігієнічних знань у змісті навчального предмета, урок здоров'я, факультатив, практичне заняття, гігієнічний тренінг та ін.);

дотримання принципів гігієнічного навчання учнів (подолання "бар'єра тривіальності", спонукання до критичного перегляду санітарно-гігієнічних знань, стимулювання пізнавальної активності учнів, наочності);

використання вчителем продуктивних методів навчання;

добір і реалізація оптимальних методів і засобів попередження неврозів, психопатії, акцентуації особистості - ознак розладу нервової системи учнів;

суворе дотримання вчителем норм тривалості безперервного застосування на уроках різних технічних засобів навчання, у т. ч. комп'ютера;

знання та забезпечення вчителем умов дотримання гігієнічних норм добової рухової активності учнів.


 
 

Цікаве

Загрузка...