WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самоврядування у школі - Реферат

Самоврядування у школі - Реферат

формує у працівників почуття персональної відповідальності за стан поточної діяльності та результати роботи;

створює комфортні умови для спілкування, відпочинку, психологічного розвантаження та зняття стресових ситуацій, для індивідуальної роботи з батьками й учнями;

забезпечує постійне інформування вчителів про стан роботи школи, про поточні події у сфері освіти, про діяльності органів управління освіти, про прийняті заходи соціального захисту педагогів тощо;

прагне забезпечити обговорення максимальної кількості нормативних актів, що регулюють трудові відносини в колективі та соціально підтримують і захищають учителів на зборах трудового колективу;

створює обстановку у школі, при якій учитель постійно відчуває турботу про себе, упевнений, що його стан буде помічений, його слово буде почуте керівниками.

Важливим завданням адміністрації школи є забезпечення педагогічного колективу, по-перше, організаційно-нормативною інформацією, законами, постановами, наказами, методичними вказівками вищих керівних органів, стандартами, концепціями, постановами, програмами, планами, посадовими інструкціями та іншими локальними актами; по-друге, педагогічною інформацією (книгами, періодичними виданнями, посібниками, методичними розробками, статистичними матеріалами тощо).

Можливі стимули підвищення активності працівників в управлінні освітньою установою:

Премія.

Подяка.

Публічна похвала (на педраді, на засіданні методичної комісії, на зборах трудового колективу, на розширеній адміністративній нараді тощо).

Занесення у книгу пошани установи.

Вручення коштовних подарунків.

Установлення доплат і надбавок до заробітної плати.

Позачергова відпустка.

Дні відгулу.

Надання пільгової путівки до санаторію, у будинок відпочинку, у туристичну подорож тощо.

Квитки в театр і на інші культурні заходи.

Надання методичного дня в тиждень.

Сприятливий розклад уроків.

Звільнення від чергування.

Звільнення від класного керівництва.

Оплата витрат, пов'язаних із підвищенням кваліфікації, участю в педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях тощо.

Стажування в інноваційних освітніх установах.

У школі № 54 м. Мурманська для стимулювання всіх працівників школи розроблено та прийнято на зборах трудового колективу положення про стимулюючі надбавки до посадових окладів працівникам школи. У ньому передбачене встановлення таких надбавок.

За систематичну роботу:

з вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;

із проведення експериментів, упровадження нових технологій; нових форм навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

з реалізації освітніх програм поглибленого, профільного навчання;

з розробки навчальних курсів, окремих розділів навчальних програм, методичних рекомендацій.

За систематичну роботу з охорони життя та зміцнення здоров'я учнів, виконання обов'язків інспектора з охорони праці.

За якісне виконання роботи з адміністративної, профспілкової та громадської діяльності, що не входить у посадові обов'язки:

контроль графіка проходження профогляду членами трудового колективу;

оформлення медичних полісів і лікарняних;

оформлення пенсій працівникам школи;

робота з підтримки здоров'я учнів, охоплення учнів організованим харчуванням;

одержання та видача зарплати працівникам школи;

ведення протоколів педрад, нарад, рад при директорі, контроль виконання рішень;

робота у шкільній атестаційній чи експертній комісії;

організація та проведення загальношкільних заходів;

чергування під час громадських заходів;

організація випуску загальношкільної газети.

За керівництво МО.

За перевірку письмових, екзаменаційних, лабораторних робіт, рефератів тощо.

За високий рівень виконавської дисципліни.

За якісну організацію, підготовку та проведення літнього відпочинку учнів.

За якісну підготовку школи до нового навчального року.

За високу організацію та проведення позакласної роботи з учнями та батьками.

За проведення додаткових занять зі слабко встигаючими учнями.

За забезпечення норм санітарного й технічного стану школи та споруд, раціональну експлуатацію та збереження ТЗН, інвентарю й обладнання.

За наставництво.

За оформлення та методичне оснащення навчальних кабінетів.

За організацію та проведення семінарів, конференцій, олімпіад у школі, у районі, місті, області.

Стимулюючі виплати можуть носити як постійний, так і разовий характер і визначаються наказом по школі за узгодженням із профспілковим комітетом за фактично виконаний обсяг роботи.

Рівень самоврядування багато в чому залежить від діяльності керівника, від розуміння ним його важливості, від здатності організувати вчителів на участь в управлінні, від уміння опиратись у своїх діях на колективну думку. Керівник школи сьогодні має бути менеджером освіти. Менеджер освіти - це керівник, який має здатності знаходити ресурси, проектувати, програмувати, організовувати (запускати) процес освіти. Відмітними рисами цього типу керівника є:

перетворююче лідерство в колективі;

спеціальна управлінська освіта;

професійний підхід до управління;

внутрішня свобода, ініціативність;

здатність залучати до управління трудовий колектив і громадські органи управління;

зорієнтованість на роботу в команді однодумців;

критичність, готовність до діалогу, дискусій, відкритість до нової інформації;

широка ерудиція та світогляд;

готовність до ризику.

В. Лизинський називає вісім правил роботи з колективом.

1. Ніщо так не заважає авторитету адміністрації та успіху управлінської діяльності, як неповажне ставлення до колективу, яке виражається в упевненості керівника, що він знає справу краще за інших, а тому узурпує право вступати у взаємини з колективом тільки або в основному у формі монологу.

2. Звідси випливає ще одна помилка. Не можна збирати колектив, якщо ти до тонкощів не продумав, навіщо ти це робиш і що саме ти йому скажеш. Кілька безглуздих адміністративних зборів - і слова перестають сприйматися взагалі.

3. Інформація має бути наскільки важливою, красиво побудованою, оригінально поданою, представляти загальну цінність, щоб викликати зацікавлену увагу колективу.

4. Вплив адміністрації на педагогів повинен мати позитивний енергетичний заряд.

5. Керівник має навчитися слухати й уміти почути все наболіле, про що часом не прямо намагається сказати педагог.

6. Керівник повинен навчитись активно впливати на педагогічний колектив, при цьому сенс поняття "вплив" припускає вміння керівника запалювати педагогів своїми ідеями й у той же час здатність виходити в інструктивний шар, тобто досить точно пояснити та навчити передбачувати маневр.

7. На весь колектив виносяться:

концепція, стратегія та політика школи на досить тривалий строк;

аналіз успіхів кожного та проблемні тенденції, що стосуються всіх (без прізвищ, докорів, нанесення образ тощо);

педагогічний досвід, що представляє інформаційний інтерес;

можливі інноваційні ідеї для їхнього поглибленого обговорення;

проекти, що охоплюють діяльність усіх педагогів.

8. Потрібно навчитись багато знати про вчителів, багато думати про них, налаштовуючи свою душу на хвилю їхніх переживань, помислів, проблем. Потрібно вибрати час і точно знайти найголовніші слова, що визначають успіх, досягнення та радість, без якої життя вчителя стає сірим і сумним.

На жаль, сьогодні відсутня система підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері самоврядування. Типова помилка для сучасної школи - сприйняття педагога як універсала, який може все: і урок провести, і класну годину організувати, і дітей вивести в похід і т. д. Варто добре пам'ятати, що це особливий вид діяльності та вимагає спеціальної підготовки. Такої підготовки вже давно не одержують студенти наших педагогічних ВНЗ, та й деякі педагоги зі стажем забули свої навички спілкування з батьками, шефами, представниками громадськості.

Самоосвітні завдання від авторів

Назвіть основні закони та інші нормативні документи, що визначають зміст і форми самоврядування в системі освіти.

Чому одним з основних принципів державної політики у сфері освіти є "демократичний державно-громадський характер управління освітою"?

Назвіть повноваження державних органів управління освіти на державному й регіональному рівнях.

Назвіть громадські органи управління на державному, регіональному й муніципальному рівнях.

Як представлена громадськість у державних, регіональних і муніципальних органах управління освіти?

Назвіть проблеми вашої школи, у рішенні яких в обов'язковому порядку треба виходити з принципу колегіальності.

Назвіть умови підвищення активності членів колективу школи в управлінні нею.

Як ви розцінюєте думку директора, який уважає, що збори обслуговуючого, допоміжного персоналу та педагогів треба проводити роздільно?

Яким громадським організаціям і рухам педагогів у школі ви віддаєте перевагу?

Чи можна оцінювати роботу директора школи за кількістю проведених зборів, засідань, нарад?


 
 

Цікаве

Загрузка...