WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль методичної служби школи в підвищенні якості освіти - Реферат

Роль методичної служби школи в підвищенні якості освіти - Реферат

семінари-практикуми (доповіді, повідомлення із практичним показом на уроках, класних годинах, позакласних, позашкільних заходах);

диспути, дискусії ("круглий стіл", діалог-суперечка, дебати, форум) тощо;

ділові ігри, рольові ігри, уроки-імітації, уроки-панорами;

обговорення сучасних новітніх методик, технологій, досягнень психолого-педагогічної науки;

обговорення окремих відкритих, взаємовідвіданих уроків, заходів або їхнього циклу;

обговорення й оцінка авторських програм, навчальних посібників;

обговорення "зрізів знань", питань для тестування й анкетування учнів;

різноманітні виставки, звіти із самоосвіти, реферати, розробки уроків, виготовлення наочних приладів; виставки кращих продуктів творчості дітей тощо;

обговорення передового педагогічного досвіду, його поширення й упровадження;

педагогічні ради та ін.

Здійснювати основні функції методичної служби нам допомагає технологія комплексного дослідження діяльності вчителя.

Цю технологію докладно описав академік В. М. Лизинський, і я думаю, немає потреби зараз відтворювати теорію.

А на практиці в нас виходить так. Уся інформація про кожного вчителя зібрана в одному місці. У нас - у папці, що заведена на кожного вчителя. У ній:

підсумки контролю (відвідування уроків адміністрацією та керівниками кафедр);

якість навчання;

виконання програми;

підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності;

результативність роботи, досягнення учнів;

узагальнення досвіду;

діагностика;

звіти вчителя за чверті та за рік;

довідки тощо.

Частково матеріал папки - відкритий, він збирається адміністрацією, керівниками кафедр, психологом, обговорюється спільно, частково - закритий, тобто доступний тільки самому вчителю.

Спочатку таке "досьє" викликало негативну реакцію більшості педагогів - вони вважали це непотрібною "писаниною". Але по закінченні декількох років переконалися у зворотному.

По-перше, матеріал не використовується на шкоду вчителеві, а скоріше навпаки: аналізуючи документи, ми плануємо індивідуальну роботу з педагогом, предметно й результативно надаємо професійну допомогу, маємо об'єктивні дані для заохочення, для залучення у творчу роботу.

Вміст індивідуального банку даних дає найбагатший матеріал і самому педагогу. Тому в нас не виникає проблем під час атестації. Ми можемо об'єктивно вказати вчителю, на якому рівні професійної майстерності він перебуває і на яку категорію може претендувати. Як правило, ніяких учительських амбіцій ми не переживаємо, й атестація проходить гідно.

Технологія саморозвитку педагога

Успішність педагогічної діяльності багато в чому залежить від уміння та здатності кожного педагога мобілізувати свої зусилля на систематичну розумову роботу, раціонально будувати свою діяльність, управляти своїм емоційним і психологічним станом, використовувати свій потенціал, проявляти творчу активність.

У педагогіці така робота над собою зветься саморозвитком.

Саморозвитком педагога можна і треба управляти, тому що рівень професіоналізму - на тільки особиста справа вчителя. Професійний саморозвиток - це свідома діяльність, спрямована на вдосконалення своєї особистості відповідно до вимог професії до людини, а значить, і зорієнтована на підвищення якості освіти.

Кожний учитель у нашій школі розробляє свою методичну тему. За змістом і значимістю вони різні: від освоєння методів і форм роботи до впровадження нових освітніх технологій. У цьому напрямі також важлива роль методичної служби школи: не допустити розброду, зорієнтувати та скерувати педагогів на рішення загальношкільних завдань; у кінцевому результаті - на підвищенні якості освіти. Робота над методичною темою обов'язково результативна: це або узагальнення досвіду, або створення методичних рекомендацій з теми, що розробляється, або добір дидактичного матеріалу, виступ на кафедрі, атестація і т. п.

Безумовно, кожний педагог, вибираючи індивідуальний стиль, знаходить і свої орієнтири у професійній діяльності.

Працюючи в одному колективі, виконуючи загальні функції, маючи єдиний об'єкт впливу - учня, педагоги не можуть не спілкуватися на професійному рівні.

На цьому етапі управлінську діяльність методичної служби допомагає організувати технологія педагогічної взаємодії.

Першою сходинкою у здійсненні технології педагогічної взаємодії є усвідомлення її суті, цілей, принципів і змісту, які реалізуються в різноманітних формах діяльності. Одна з форм - це творчі групи.

Звичайно, учителі самі об'єднуються у творчі групи за критерієм близькості методичної теми і з планом роботи приходять на засідання науково-методичної ради. План роботи творчої групи складається на один рік, перспективний - на 3 роки.

Для членів творчих груп характерне неформальне спілкування, мінімум засідань (3-4 протягом року), тому що головну увагу вони повинні приділяти пошуковій роботі. Форми занять різні: практикуми, теоретичні семінари, "відкриті" уроки, диспути та ін. Не слід придушувати ініціативу вчителів, які бажають вести творчу, дослідницьку роботу з проблеми, що їх цікавить, яку вони самі формулюють.

Якщо добровільного об'єднання педагогів не відбувається - працює методична служба. Так, у школі за ініціативою методичної служби створена творча група "Створення інструментарію формування й розвитку загальнонавчальних умінь і навичок школярів". Тема ця складна, мало розроблена в методичній літературі, і вчителі не проявляли власної ініціативи, але із задоволенням працюють під керівництвом методичної служби.

Методична тема школи: "Формування потреби школяра в саморозвитку, самовдосконаленні через упровадження нових освітніх технологій".

Ми маємо справу з величезним потоком інформації про роботу школи, кожного педагога, яку необхідно не просто збирати, а й систематизувати, робити легкою для читання й зручною у використанні.

У цьому випадку не обійтися без технології графічного відображення інформації.

У зведених таблицях: інформаційно-методична карта передового досвіду педагогів, труднощі в роботі вчителя, участь педагогів у роботі МО, підвищення кваліфікації педагогів, пропаганда особистого педагогічного досвіду, виконання програми, динаміка якості навчання, результативність праці тощо. Величезну інформацію стискають до статистичних даних, які легко зберігати та якими зручно користуватися.

Найважливішою умовою підвищення якості освіти є створення умов, які активізують професійно-пізнавальний пошук педагогів, що сприяє розвитку їхніх творчих сил, самостійності, нового, наукового стилю мислення.

Виникнення професійно-пізнавального інтересу в учителя, бажання розвиватися, рухатися вперед є прямим результатом роботи методичної служби школи з підвищення професійної майстерності педагогів.


 
 

Цікаве

Загрузка...