WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль методичної служби школи в підвищенні якості освіти - Реферат

Роль методичної служби школи в підвищенні якості освіти - Реферат

Роль методичної служби школи в підвищенні якості освіти

Народження нової школи - тривалий і складний шлях. Більшість шкільних навчальних закладів вирішили почати реформування зі змісту навчання: із уведення нових дисциплін, курсів, зі створення авторських програм, проектів тощо

Орієнтуючись на гуманізацію навчання, на формування особистості учня, визнання її цінності та необхідності для сучасного суспільства, ми насамперед повинні пам'ятати, що вона формується особистістю самого вчителя. Тому необхідно створити всі умови для росту професійної майстерності педагога. А для цього необхідна діюча й ефективна структура методичної служби в навчальному закладі. Майстерність учителя формується через постійне, систематичне професійне навчання на місцях. Отже, методична робота - найважливіша ланка системи безперервного навчання членів педагогічного колективу школи.

Крім того, повсякденна діяльність із підвищення кваліфікації тісно пов'язана з навчально-виховним процесом, і вчитель має можливість у ході своєї роботи щоденно на практиці закріплювати свої теоретичні пізнання. Важливий і той факт, що, співробітничаючи протягом тривалого часу, керівники методичної служби у змозі вивчити стиль, почерк роботи вчителя та його особистісні якості, бачити ріст його професіоналізму та взаємодію з колективом.

Методична служба в навчальних закладах дає можливість членам педагогічного колективу не тільки брати участь у реалізації вже готових програм, а й у їхньому плануванні та розробці, в апробації експериментів та інновацій, постійно стимулюючи розвиток творчого потенціалу вчителів, спрямованого на формування та розвиток особистості учня.

У загальнонавчальних закладах цілі й завдання методичної служби тісно пов'язані із системою внутрішкільного управління. Щоб успішно вирішити завдання методичної роботи в школі, варто визначити функціональні обов'язки членів педагогічного колективу. Для цієї мети, у свою чергу, необхідні:

вивчення і творче розуміння всіх нормативних програмно-методичних документів МО і регіонів;

активне впровадження та використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

вивчення та впровадження досягнень педагогів-новаторів у практику роботи педколективу даної школи та використання їх в інших колективах;

створення згуртованого колективу однодумців, що дбайливо зберігає традиції школи;

діагностика та прогнозування результатів навчально-виховного процесу;

стимулювання ініціативи та творчості членів педколективу й активізація його діяльності в науково-дослідній, пошуковій роботі;

використання в навчально-виховному процесі сучасних методик, форм, видів, засобів і нових технологій;

виявлення й попередження недоліків, утруднень і перевантажень у роботі педколективу;

розвиток світогляду, професійно-ціннісних та індивідуально-моральних якостей членів педколективу, готових до самоосвіти та самовдосконалення.

Ось основні функції й завдання методичної служби школи взагалі та нашої зокрема.

Формування в педагогів умінь професійної діяльності не просто одне із завдань методичної роботи, а й таке завдання, реалізація якого може бути перевірена, вивчена, проаналізована, що вкрай важливо для оптимального управління методичною роботою в школі. Без прагнення до чіткого відпрацьовування певних зрушень у майстерності вчителів і вихователів методична робота не може бути цілеспрямованою і неминуче перетворюється в аморфну, абстрактну діяльність, що не має реальних перспектив.

Оскільки глибинною основою професійних умінь є професійно-особистісні якості вчителів, до завдань методичної роботи також належать:

удосконалювання, збагачення знань педагогів (маються на увазі знання, різні за змістом: предметні, частково-методичні, дидактичні, виховні, психологічні, етичні, загальнокультурні);

розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань учителів, адекватних завданням розвитку школи;

розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів (мова йде про розвиток найважливіших мотивів педагогічної творчості, любові до дітей, захопленості предметом, потреби в самореалізації тощо);

розвиток стійких ідейно-моральних якостей особистості (адже методична робота передбачає не тільки навчання, а й виховання педагога, розвиток його переконаності, людяності, принциповості, щиросердечної щедрості);

розвиток сучасного, діалектичного стилю педагогічного мислення вчителя, таких його рис, як системність, комплексність, конкретність, почуття міри, гнучкість, мобільність і т. д.;

розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, виконавської майстерності (мова йде про такі сторони педагогічної техніки, як техніка вербальної та невербальної комунікації, спілкування зі школярами, навички застосування різних засобів навчання й виховання, включаючи такі складні та сучасні пристрої, як ЕОМ, відеомагнітофони тощо);

розвиток культури емоцій та вольових проявів учителів, саморегуляції діяльності;

розвиток готовності до професійного самовдосконалення, роботи над собою.

Будь-яке відновлення школи вимагає реконструкції не тільки змісту освіти, а й кадрового потенціалу. Ці дві стратегічні лінії повинні йти паралельно шляхом підвищення якості освіти.

Інфантильний учитель, такий, який не розвивається, ніколи не виховає творчу особистість, боягузові не під силу підвищити сміливість; він не вміє адаптуватися, не володіє комунікативними навичками, не здатний знайти своє місце в соціумі, не навчить цьому учнів.

Я згодна з думкою педагогів-теоретиків, що майбутнє нашої школи багато в чому залежить від кадрів, від самих педагогів.

Тому, незважаючи на те, що підвищення якості освіти залежить від багатьох факторів, а діяльність методичної служби багатопланова, я хочу зупинитися на підвищенні педагогічної компетентності вчителів як основному напрямі методичної роботи в школі. Саме підвищення компетентності, професіоналізму вчителя - одна з найважливіших умов підвищення якості освіти.

У сучасній школі з'явилися спеціальні органи, відповідальні за управління методичною роботою: це заступник з НМР, науково-методична рада школи, рада керівників кафедр, зав. МО, керівники творчих груп.

Зараз, хочемо ми того чи ні, робота заступника з науково-методичної роботи переростає в нову для школи управлінську професію.

Я все більше переконуюся, що вчительському колективу, як і дитячому, потрібний лідер.

Цим лідером у нашій школі стала методична служба, що організує й контролює роботу вчителів практично в усіх напрямах педагогічної діяльності.

Якщо є управлінська служба, значить, повинні бути й управлінські технології.

У книзі М. М. Лєвіна "Технології професійної педагогічної освіти" докладно представлені технології професійної підготовки педагога, різні форми, методи, шляхи вдосконалення професійної майстерності педагогів.

Найбільш ефективними для нас у школі є:

теоретичні семінари (доповіді, повідомлення);


 
 

Цікаве

Загрузка...